top of page

Bare 5 av 29 helseaksjer er lønnsomme i dag. Hvem er de?

Introduksjon


På Oslo Børs er det nå hele 29 ulike helseaksjer som investorene kan vurdere. Dette gjør faktisk helsesektoren til den femte største sektoren på børsen når vi ser på antall aksjer blant de totalt 11 forskjellige sektorene. Men til tross for dette brede utvalget, er det interessant å merke seg at mange investorer likevel velger å unngå helsesektoren. Hvorfor er det egentlig slik, når det er så mange aksjer å velge mellom?


For en god del investorer kan helsesektoren virke ganske komplisert, med mye teknisk og vitenskapelig kunnskap involvert. Ofte blir investorer anbefalt å investere i det de har kjennskap til, og mange av dem har nok ikke den nødvendige ekspertisen som kreves for å kunne forstå selskapenes produkter, teknologier og potensiale på en trygg måte.


For å få et dypere innblikk i hva som faktisk foregår i denne sektoren, kan vi dra nytte av vår QV-screener-modell i InvestWiser. Dette verktøyet hjelper oss med å vurdere både kvaliteten og verdien til aksjene, og deretter sammenligne dem med hverandre. Ved å gjøre dette kan vi få en bedre forståelse av helsesektoren og oppdage hva som kan skremme investorer bort fra å investere i disse helseaksjene.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Screener

Når vi tar i bruk vår QV-screener-modell og fokuserer på helsesektoren, og deretter sammenligner aksjene med hverandre, dukker det opp flere bemerkelsesverdige funn. Når vi sorterer selskapene etter deres rangering i QV-modellen, ser vi at det faktisk kun er 5 aksjer som viser positiv inntjening og kontantstrøm. Dette betyr at kun 17% av selskapene i sektoren faktisk er lønnsomme i dag. Denne lave andelen av lønnsomme selskaper kan være en av de sentrale årsakene til at så mange investorer velger å unngå denne sektoren. Det er flere faktorer som kan ligge bak den manglende lønnsomheten i denne sektoren, inkludert de høye kostnadene knyttet til forskning og utvikling. Forskningsprosessene i denne sektoren er ofte kostbare og tidkrevende, noe som kan føre til at selskapene går med underskudd i de tidlige fasene før potensiell suksess oppnås.


Blant de 5 selskapene som faktisk har oppnådd lønnsomhet i dag, er det kun 2 av dem som har en markedsverdi på over 1 milliard kroner. Dette kan indikere at det er en overvekt av mikro- og småselskaper i sektoren. Denne sammensetningen kan potensielt medføre likviditetsrisiko i aksjene. Med andre ord kan det være utfordrende for investorer å kjøpe og selge aksjer i disse lønnsomme helseaksjene.


Her er de nevnte selskapene, sortert etter avkastning på egenkapital (ROE):

  • ContextVision (CONTX)

  • Medistim (MEDI)

  • Navamedic (NAVA)

  • Vistin Pharma (VISTN)

  • ArcticZymes Technologies (AZT)


Disse selskapene er relativt lavt belånte og viser høy lønnsomhet. Investorene har priset dem til høye verdsettelsesmultipler, noe som indikerer at de er villige til å betale en premie for disse selskapene. Slike helseaksjer er ofte ansett som defensive, og med slike sterke kvaliteter i denne sektoren, er det naturlig at de handler til høyere verdsettelsesmultipler. For å utforske nærmere, kan du vurdere å bruke analyseverktøyene på plattformen vår for å få en grundigere innsikt i hvert enkelt selskap. Videre vil vi forsøke å bruke porteføljeverktøyet for å sette sammen en portefølje bestående av disse 5 lønnsomme helseaksjene. Dette vil gi oss en forståelse av hvordan en slik sammensetning kunne se ut.


Portefølje

Når vi tar i bruk porteføljeverktøyet og setter sammen de 5 lønnsomme aksjene i en likevektet portefølje, får vi en rekke interessante innsikter i selskapene. Det er viktig å merke seg at denne porteføljen er fiktiv og kun ment for informative formål, for å undersøke nærmere hvordan en mulig helseportefølje kunne sett ut for underholdningens skyld. Når vi setter sammen denne porteføljen, ser vi at den har hatt en negativ avkastning på -7,1% det siste året, med en volatilitet på 12,1%. Sammenligner vi dette med Oslo Børs, har hovedindeksen hatt en avkastning på -0,58% det siste året, med en volatilitet på 15,83%. Dette innebærer at helseaksjene svinger mindre enn børsen, men har prestert dårligere det siste året. Det kan være flere faktorer som bidrar til dette, inkludert økt inflasjon og renter som kan føre til høyere kostnader for selskapene.


Blant de selskapene i porteføljen er det ArcticZymes som har opplevd den mest markante nedgangen, med en nedgang på hele -55,1% det siste året. På den andre siden har Vistin Pharma overrasket med en imponerende avkastning på 37,4% det siste året.


Porteføljen har en relativt lav gjeldsgrad på 16,0%, samtidig som den viser en avkastning på egenkapital på imponerende 19,4%, som faktisk er høyere enn gjeldsgraden. Dette er et klart tegn på kvalitet for selskapene i porteføljen, og dette reflekteres tydelig i multiplene. Prisen til bok er hele 6,2, og pris til inntjening er hele 54,4. Disse er høye multipler som kan avskrekke en del investorer. Porteføljen består av 2 mikroselskaper, 2 små selskaper og 1 mellomstort selskap. Fire av selskapene har moderat volatilitet, mens ett har lav volatilitet. Samtlige aksjer har høy rangering når det gjelder kvalitet, noe som gir porteføljen en sterk rangering innen kvalitet. Dette følges av noe lavere rangeringer innen verdi og momentum. Interessant nok er det to selskaper i porteføljen som betaler utbytte. Medistim har en utbytteavkastning på 1,7%, mens ContextVision har en utbytteavkastning på 3,5%.


Vi håper denne analysen gir deg en bedre forståelse av helsesektoren og hvordan selskapene presterer i denne sektoren. Vår aksjeanalyseplattform kan gi deg enda mer informasjon - registrer deg gratis og prøv den nå! Men husk at all informasjon vi gir kun skal brukes som inspirasjon for videre analyse og ikke tolkes som investeringsråd. Investeringer innebærer alltid risiko, og tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Så vær grundig og nøye i dine analyser før du tar investeringsbeslutninger. Lykke til på din investeringsreise!


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page