top of page

Fest i Oljeservice: DNB Markets' Spådommer Møter InvestWiser's Modell

Introduksjon


Søndag kveld presenterte DNB Markets en grundig rapport om fremtiden for oljeservice. Rapporten tegner et bilde av økt offshore aktivitet blant olje- og gasselskapene, med en forventning om en vekst på 14% i 2023. Denne oppgangen kan knyttes til investeringer som ble satt på pause i fjor. Ifølge rapporten ligger alt til rette for en fest i oljeservice med et svært lovende marked i vente for neste år.


DNB Markets' rapport tydeliggjør en sterk tro på oljeservicebransjen. De anbefaler kjøp av imponerende 13 av de 17 vurderte aksjene. De antyder også at markedskapasiteten vil bli satt på prøve i det kommende året, noe som potensielt kan løfte daglige rater og marginer, og dermed styrke aksjene innen oljeservice. Til tross for denne optimistiske prognosen, peker de samtidig ut to aksjer som investorer bør være varsomme med. Oppsummert gir DNB Markets 13 kjøpsanbefalinger, 3 holdanbefalinger og 1 salgsanbefaling.


Neste skritt for oss er å dykke inn i de nevnte selskapene og sammenligne dem med vår egen modell for å se hvor godt de matcher med DNB Markets' vurderinger. Det er vesentlig å huske på at vår modell er et hjelpemiddel, ikke et absolutt svar. Våre aksjevurderinger er tiltenkt som inspirasjonskilder, og skal ikke tolkes som investeringsråd.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Olje & gass drilling

Rapporten fra DNB Markets understreker tydelig at deres analytiker ser på mange av riggselskapene som billig priset. Her fremheves Seadrill, Odfjell Drilling og Borr Drilling som toppvalg. Ifølge analytikeren har de største selskapene opplevd en bra reprising, mens dette ikke har vært tilfelle for de mindre selskapene . Likevel vurderer analytikeren flere av de mindre oljeserviceselskapene som attraktive, og trekker frem Shelf Drilling, Archer og Odfjell Technology.


Når vi tar en titt på InvestWiser's screener og benytter den standard QVM-modellen for å vurdere olje- & gass drilling-bransjen, ser vi mange likheter. På toppen av vår liste troner Odfjell Drilling, etterfulgt av Seadrill, Odfjell Technology, Borr Drilling, Archer og til slutt Shelf Drilling. Dette betyr at de mest fremtredende selskapene, som analytikeren hos DNB Markets favoriserer, også scorer høyt i vår rangering. Det eneste unntaket er det store selskapet Borr Drilling, som i vår modell overgås av det mindre selskapet Odfjell Technology. Generelt sett havner de store, nevnte selskapene i toppsjiktet, mens de mindre nevnte selskapene ligger et sted i midten. Vi har også skrevet en analyse av Odfjell Drilling da selskapet rangeres høyest i vår modell og er en klar favoritt blant mange analytikere.


Anbefalt lesing:


Olje & gass utstyr og tjenester

Utenfor riggselskapenes verden er Subsea 7 det selskapet DNB Markets' analytiker liker høyest blant de større selskapene. Dette begrunnes med en forventet marginøkning fra 10 prosent til en guiding på 15-20 prosent. Ved å anvende vår standard QVM-modell for å vurdere olje- og gassutstyr og -tjenestebransjen, finner vi at Subsea 7 plasserer seg blant de topp 15% i bransjen. Dette korrelerer godt med analytikerens vurdering.


Men DNB Markets' rapport byr ikke kun på kjøpsanbefalinger. De presenterer også to selskaper de mener er gode short kandidater: Aker Solutions og PGS. En titt på vår screener med den samme bransje- og rangeringsmodellen viser at Aker Solutions faktisk topper vår liste, mens PGS ligger midt i skalaen. Til tross for Aker Solutions's sterke momentum i aksjekursen, er analytikeren skeptisk til at denne oppgangen vil vedvare, og forventer heller en nedgang. Vi har skrevet en analyse av Aker Solutions og satt spørsmåltegn ved hvorfor selskapet stikker seg ut i vår modell.


Anbefalt lesing:


Videre, selv om PGS nyter popularitet blant investorer, forklarer analytikeren sin short-anbefaling med selskapets høye gjeldsnivå og en prising som speiler overoptimistiske forhåpninger til fremtidige forventinger. I vår modell noterer vi oss at PGS for tiden kjemper med høy gjeld og lav lønnsomhet, selv om mange mener at fremtiden ser lysere ut. Det er nettopp denne forventede positive vendingen for PGS som fanget vår interesse tidligere. Derfor skrev vi en grundig analyse hvor vi utforsket forventet vekst og kontantstrømmen.


Anbefalt lesing:


Oppsummering


DNB Markets delte nylig en innsiktsfull rapport der de spår en lysende fremtid for oljeservice. De forventer en økning i offshore aktivitet på 14% i 2023, mye takket være investeringer som ble satt på hold i fjor. Ifølge dem er hele 13 av 17 aksjer innen oljeservice klare kjøpskandidater. Deres rapport gir også innsikt i spesifikke selskaper som Seadrill, Odfjell Drilling og Borr Drilling, som er blant deres toppvalg innen olje & gass drilling.


Sammenlignet med vår egen modell hos InvestWiser, ser vi mange likheter i vurderinger, spesielt rundt selskaper som Odfjell Drilling og Seadrill. Men det er også noen forskjeller, som med Borr Drilling og Odfjell Technology.


I tillegg til riggselskapene, er DNB Markets spesielt imponert over Subsea 7 innen olje & gass utstyr og tjenester. Men de har også noen advarsler: Aker Solutions og PGS er i deres øyne gode short-kandidater. Dette stemmer delvis med våre funn, selv om vi har høyere forhåpninger for Aker Solutions basert på vår modell.


I alt gir denne rapporten fra DNB Markets en klar pekepinn om at oljeservice kan oppleve gode tider fremover, men som alltid, er det viktig for investorer å gjøre grundige egne undersøkelser. Det er også verdt å nevne at vår modell fokuserer på kvantitative data - de historiske tallene, mens DNB Markets legger vekt på kvalitative aspekter, som markedets forventninger og underliggende drivkrefter.


Vi håper denne analysen gir deg innsikt i oljeservice aksjene og hvordan fremtiden kan se ut for selskapene. Vår aksjeanalyseplattform kan gi deg enda mer informasjon - registrer deg gratis og prøv den nå! Men husk at all informasjon vi gir kun skal brukes som inspirasjon for videre analyse og ikke tolkes som investeringsråd. Investeringer innebærer alltid risiko, og tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Så vær grundig og nøye i dine analyser før du tar investeringsbeslutninger. Lykke til på din investeringsreise!


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page