top of page

Hvilke Aksjer Kjøper Toppinvestorene? En Analyse av Topp 3

Introduksjon


I denne analysen, med hjelp fra InvestWiser sitt analyseverktøy, dykker vi ned i de tre mest kjøpte aksjene blant topp 10% investorer på Shareville med høyest risikojustert avkastning det siste året. Disse aksjene er MPC Container Ships, Elkem, og Yara International. Vi vil se nærmere på deres situasjon og hva dette betyr for investorer.


Unik mulighet for investorer: Bidra til å forme fremtidens aksjeanalyse med InvestWiser. Delta i vår undersøkelse og gi verdifull tilbakemelding for å utvikle vårt nye analyseverktøy. Dine meninger er viktige for oss. Les mer og delta her: Bli Med på Å Skape Fremtidens Aksjeanalyse!


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


MPC Container Ships

MPC Container Ships, en favoritt blant hobbyinvestorer, er et mellomstort rederi som har oppnådd imponerende overskudd de siste årene etter en lengre periode med tap. Dette har ført til betydelige utbytteutbetalinger som appellerer til utbytteinvestorer. Selskapet har solide nøkkeltall, lav gjeld og høy lønnsomhet, noe som gir det en høy kvalitets- og verdirangering. Likevel, den lave momentumrangeringen antyder en viss investorens bekymring for fremtidig lønnsomhet, noe som har resultert i en nedgang i aksjekursen. Det er også økt skepsis rundt containermarkedet, og det er viktig å huske at shipping bransjen er svært syklisk, noe som betyr at den varierer sterkt med økonomiske forhold. Selskapets aksjekurs har høy volatilitet, noe som indikerer betydelig risiko knyttet til spekulative forhold. MPC har oppnådd en kontrær aksje stil rangering med høy kvalitet og verdi det siste året, men svak momentum.


I tredje kvartal rapporterte MPC Container Ships en økning i omsetningen på 15% sammenlignet med året før, men en liten nedgang i EBITDA. De har også justert opp sine forventninger for omsetning og EBITDA for 2023.


Elkem

Elkem er et mellomstort spesialkjemikaliselskap som har opplevd betydelig nedgang i lønnsomheten etter et rekordår i fjor. Til tross for dette, opprettholder selskapet akseptable nøkkeltall og har en god kvalitetsrangering. Dens lave multipler med høye verdirangering har tiltrukket spekulative investorer. Flere mener at selskapet er lavt priset, men samtidig er det stor usikkerhet knyttet til bransjens fremtidsutsikter. Den markante nedgangen i aksjekursen reflekterer investorenes skepsis til fremtidig vekst og lønnsomhet, noe som har ført til en svært lav momentumrangering. Aksjekursen har en moderat volatilitet, som indikerer en moderat risiko knyttet til spekulative forhold. Elkem har også fått en kontrær aksje stil rangering med noe lavere kvalitet og noe høyere verdi det siste året, samt mye svakere momentum.


Elkem har annonsert et kostnadsreduksjonsprogram på 1,5 milliarder kroner for 2024. Dette inkluderer tiltak som frysing av nyansettelser og reduksjon i investeringer som respons på utfordrende markedsforhold og prisnedgang.


Yara International

Yara International er et selskap innen jordbruksinnsatser og er blant de største selskapene på Oslo Børs. De har hatt mer stabil lønnsomhet, spesielt med gode resultater i fjor, men det har vært en betydelig nedgang de siste 12 månedene. Til tross for dette opprettholder Yara sterke nøkkeltall og relativt lave multipler, noe som gir dem høy rangering både når det gjelder kvalitet og verdi. Aksjekursen har hatt en moderat nedgang, men momentumrangering er nøytral. Selskapet viser lav volatilitet i aksjekursen, noe som tyder på lav risiko knyttet til spekulasjoner. Yara er det eneste selskapet her som har en super aksje stil rangering, med høy kvalitet og verdi det siste året, samt noe sterkere momentum.


Yara opplevde en betydelig aksjekursnedgang etter å ha rapportert en kraftig inntekts- og resultatnedgang for tredje kvartal.


Konklusjon


I denne analysen, støttet av InvestWiser, har vi analysert de tre mest kjøpte aksjene blant toppinvestorer på Shareville: MPC Container Ships, Elkem, og Yara International. Våre funn gir innsikt i den nåværende situasjonen og utsiktene for hvert av disse selskapene.


MPC Container Ships har nylig vist imponerende økonomisk styrke, men møter utfordringer med investorers skepsis til fremtidig lønnsomhet. Elkem befinner seg midt i en krevende periode med betydelig nedgang i lønnsomheten, og investorer uttrykker bekymring for selskapets fremtid. Yara International fremstår som et mer stabilt alternativ, til tross for en nedgang i inntjeningen nylig.


Det er viktig å merke seg at rangeringsmodellen som er brukt her, baserer seg på det siste årets data og sammenligner selskapene innenfor deres respektive sektorer. Selv om dette gir verdifulle pekepinner, understreker vi behovet for en omfattende analyse som tar hensyn til både de underliggende årsakene til tallene og de bredere fremtidsutsiktene for selskapene og bransjene deres. InvestWisers rangeringsmodell er et nyttig verktøy, men bør suppleres med en grundig forståelse av markedet og de enkelte selskapenes strategier og posisjoner.


Takk for at du tok deg tid til å lese vår analyse. For å holde deg oppdatert og engasjert i det siste innen aksjeanalyse, oppfordrer vi deg til å følge InvestWiser på våre ulike sosiale medier plattformer og delta i vår kontinuerlige samtale om investeringer:


Din deltakelse og tilbakemelding hjelper oss å forbedre og tilby bedre tjenester og verktøy for investorer som deg. Vi ser frem til å høre fra deg og samarbeide for å gjøre aksjeinvesteringer mer tilgjengelig og forståelig for alle.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page