top of page

InvestWisers Analyse av Pinpoint's Topp 10 Populære Selskaper

Dykk inn i Toppselskapene: En Guide fra InvestWiser


Velkommen til InvestWiser bloggen, der vi jobber for å gjøre aksjemarkedet mer forståelig for våre lesere. I dag ser vi nærmere på de ti mest populære selskapene på Pinpoint Estimates, en åpen plattform som samler estimater fra investorer og analytikere før børsnoterte selskapers kvartals- og årsrapporter. Disse estimatene kombineres for å danne Pinpointkonsensus, hvor vektingen av estimatene i konsensus avhenger av bidragsyterens track record. Ved hjelp av InvestWiser's analyseverktøy, skal vi utforske potensialet og markeds plasseringen til disse selskapene, og se nærmere på hvorfor de er så populære blant investorer.


Vi bruker en grundig tilnærming gjennom InvestWiser for å analysere disse selskapene. Vår unike modell vurderer selskapene basert på kvalitet, verdi og momentum (QVM), samt en stilanalyse, for å forstå hvorfor de er attraktive som investeringsmuligheter. Dette lar oss ikke bare tolke tallene, men også forstå den større sammenhengen de opererer innenfor. Ved å kombinere risiko- og avkastning analyse med omfattende kvantitativ forskning, ønsker vi å gi en helhetlig forståelse av hvilke selskaper som ikke bare gjør det bra nå, men også har potensialet til å gjøre det i fremtiden. Dette reflekterer vårt mål om å gi dyptgående og forskningsbasert innsikt til investorer på alle nivåer.


Gjennomgang av Selskapene: InvestWisers Analyse

For å gi en grundig gjennomgang av de ti mest populære selskapene hos Pinpoint Estimates gjennom InvestWiser, dykker vi inn i de kvantitative dataene ved hjelp av våre systematiske modeller. Vi tror på en disiplinert og systematisk tilnærming der enkle, men effektive modeller, er å foretrekke fremfor menneskelig dømmekraft og spekulasjon, som ofte påvirkes av støy. Ved å kombinere Pinpoint's konsensusdata om Net Sales og EBIT med InvestWiser's omfattende rangeringsmodell og klassifiseringssystemer, vil vi belyse hvordan disse selskapene står i markedet og i forhold til investeringskriterier. Her er et sammendrag av analysen vår:


 Kitron (Teknologi)

- InvestWiser Analyse: Super Aksje, Mellomstort, Moderat Risiko

- QVM Rangering: Kvalitet 82/100, Verdi 63/100, Momentum 79/100, Totalt 80/100

- Pinpoint Konsensus:

  - Net Sales Q4'23E: €187,1M, Y2023E: €766,2M, Y2024E: €774,2M

  - EBIT Q4'23E: €16,45M, Y2023E: €69,22M, Y2024E: €67,01M

  - Net Sales Y/Y %: 1.04%, EBIT Margin %: 8.8% (Q4'23E), 9.0% (Y2023E), 8.7% (Y2024E)


 Gaming Innovation Group (Konsumer Syklisk)

- InvestWiser Analyse: Nøytral Aksje, Små, Lav Risiko

- QVM Rangering: Kvalitet 41/100, Verdi 42/100, Momentum 84/100, Totalt 56/100

- Pinpoint Konsensus:

  - Net Sales Q4'23E: €35,61M, Y2023E: €136,1M, Y2024E: €171,7M

  - EBIT Q4'23E: €9,21M, Y2023E: €37,02M, Y2024E: €49,96M

  - Net Sales Y/Y %: 26.2%, EBIT Margin %: 25.9% (Q4'23E), 27.2% (Y2023E), 29.1% (Y2024E)


 Norbit (Teknologi)

- InvestWiser Analyse: Super Aksje, Små, Moderat Risiko

- QVM Rangering: Kvalitet 90/100, Verdi 58/100, Momentum 94/100, Totalt 93/100

- Pinpoint Konsensus:

  - Net Sales Q4'23E: NOK 398,2M, Y2023E: NOK 1,521M, Y2024E: NOK 1,714M

  - EBIT Q4'23E: NOK 64,64M, Y2023E: NOK 283M, Y2024E: NOK 300,4M

  - Net Sales Y/Y %: 12.7%, EBIT Margin %: 16.2% (Q4'23E), 18.6% (Y2023E), 17.5% (Y2024E)


 Nekkar (Industri)

- InvestWiser Analyse: Super Aksje, Små, Moderat Risiko

- QVM Rangering: Kvalitet 74/100, Verdi 68/100, Momentum 89/100, Totalt 86/100

- Pinpoint Konsensus:

  - Net Sales Q4'23E: NOK 273,4M, Y2023E: NOK 484,4M, Y2024E: NOK 617,5M

  - EBIT Q4'23E: NOK 56,03M, Y2023E: NOK 102,9M, Y2024E: NOK 133,5M

  - Net Sales Y/Y %: 27.5%, EBIT Margin %: 20.5% (Q4'23E), 21.2% (Y2023E), 21.6% (Y2024E)


 Tomra Systems (Industri)

- InvestWiser Analyse: Fallende Stjerne, Store, Moderat Risiko

- QVM Rangering: Kvalitet 93/100, Verdi 46/100, Momentum 16/100, Totalt 54/100

- Pinpoint Konsensus:

  - Net Sales Q4'23E: NOK 3,573M, Y2023E: NOK 14,190M, Y2024E: NOK 14,300M

  - EBIT Q4'23E: NOK 382,2M, Y2023E: NOK 1,390M, Y2024E: NOK 1,570M

  - Net Sales Y/Y %: 0.8%, EBIT Margin %: 10.7% (Q4'23E), 9.8% (Y2023E), 11.0% (Y2024E)


 Bouvet (Teknologi)

- InvestWiser Analyse: Super Aksje, Mellomstort, Lav Risiko

- QVM Rangering: Kvalitet 100/100, Verdi 73/100, Momentum 75/100, Totalt 93/100

- Pinpoint Konsensus:

  - Net Sales Q4'23E: NOK 918,3M, Y2023E: NOK 3,480M, Y2024E: NOK 3,864M

  - EBIT Q4'23E: NOK 113,1M, Y2023E: NOK 410,7M, Y2024E: NOK 432,8M

  - Net Sales Y/Y %: 11.0%, EBIT Margin %: 12.3% (Q4'23E), 11.8% (Y2023E), 11.2% (Y2024E)


 Kid (Konsumer Syklisk)

- InvestWiser Analyse: Super Aksje, Mellomstort, Lav Risiko

- QVM Rangering: Kvalitet 97/100, Verdi 76/100, Momentum 100/100, Totalt 96/100

- Pinpoint Konsensus:

  - Net Sales Q4'23E: NOK 1,192M, Y2023E: NOK 3,358M, Y2024E: NOK 3,448M

  - EBIT Q4'23E: NOK 270,8M, Y2023E: NOK 451,6M, Y2024E: NOK 507,1M

  - Net Sales Y/Y %: 2.7%, EBIT Margin %: 22.7% (Q4'23E), 13.4% (Y2023E), 14.7% (Y2024E)


 Carasent (Helse)

- InvestWiser Analyse: Nøytral Aksje, Små, Moderat Risiko

- QVM Rangering: Kvalitet 52/100, Verdi 58/100, Momentum 27/100, Totalt 48/100

- Pinpoint Konsensus:

  - Net Sales Q4'23E: NOK 65,14M, Y2023E: NOK 244M, Y2024E: NOK 278,4M

  - EBIT Q4'23E: NOK -4,99M, Y2023E: NOK -76,61M, Y2024E: NOK 5M

  - Net Sales Y/Y %: 14.1%, EBIT Margin %: -7.7% (Q4'23E), -31.4% (Y2023E), 1.8% (Y2024E)


 AF Gruppen (Industri)

- InvestWiser Analyse: Kontrær Aksje, Mellomstort, Lav Risiko

- QVM Rangering: Kvalitet 91/100, Verdi 69/100, Momentum 36/100, Totalt 67/100

- Pinpoint Konsensus:

  - Net Sales Q4'23E: NOK 8,394M, Y2023E: NOK 30,600M, Y2024E: NOK 30,950M

  - EBIT Q4'23E: NOK 460,5M, Y2023E: NOK 910M, Y2024E: NOK 1,360M

  - Net Sales Y/Y %: 1.1%, EBIT Margin %: 5.5% (Q4'23E), 3.0% (Y2023E), 4.4% (Y2024E)


 Pexip Holding (Teknologi)

- InvestWiser Analyse: Høy Flyer, Små, Moderat Risiko

- QVM Rangering: Kvalitet 74/100, Verdi 44/100, Momentum 74/100, Totalt 68/100

- Pinpoint Konsensus:

  - Net Sales Q4'23E: NOK 273,8M, Y2023E: NOK 977,6M, Y2024E: NOK 1,050M

  - EBIT Q4'23E: NOK 28,94M, Y2023E: NOK -21,44M, Y2024E: NOK 105M

  - Net Sales Y/Y %: 7.4%, EBIT Margin %: 10.6% (Q4'23E), -2.2% (Y2023E), 10.0% (Y2024E)


Denne omfattende analysen gjennom InvestWiser gir et dyptgående innblikk i hvordan disse ti selskapene presterer og deres potensial for vekst i fremtiden. Ved å integrere forventningsfulle vurderinger med kvantitative data, tilbyr vi et unikt perspektiv som hjelper investorer med å ta informerte beslutninger basert på en kombinasjon av markedsposisjon, finansiell ytelse og investeringspotensial. Har du meninger eller prognoser om disse eller andre selskaper? Del dine synspunkter og bidra med dine estimater på Pinpoint Estimates plattformen her.


Porteføljens Hemmelighet: Rangeringsmodell

Etter å ha analysert de 10 mest populære selskapene på Pinpoint Estimates, har vi satt sammen en likevektet portefølje gjennom InvestWiser. Denne porteføljen gjenspeiler en strategisk diversifisering basert på vår unike rangeringsmodell, som tar hensyn til kvalitet, verdi og momentum (QVM) for hvert selskap. I gjennomsnitt oppnår porteføljen en kvalitetsrangering på 79, en verdirangering på 60, og en momentumrangering på 67, som til sammen gir en gjennomsnittlig QVM-rangering på 74. Denne balanserte tilnærmingen, som inkluderer ulike sektorer og risikonivåer, viser hvordan diversifisering kan bidra til en portefølje.


Det er interessant å merke seg at Kid utmerker seg som den klare lederen i denne analysen, med topprangering i vår QVM-modell. Dette er spesielt bemerkelsesverdig, da Kid tidligere har vist seg å være en betydelig bidragsyter i InvestWisers modellportefølje, som har gitt en avkastning på fem ganger hovedindeksen i løpet av det siste halvåret. Kids imponerende ytelse, med over 70% avkastning siden vi satt sammen porteføljen, understreker ikke bare styrken i vår analytiske tilnærming, men også potensialet som ligger i å identifisere selskaper basert på systematisk og disiplinert forskning. Det er imidlertid viktig å huske at dette er en kort tidsperiode for vår modellportefølje, og avkastningen kan dermed skyldes flaks.


Vi vil minne leserne våre om at selv om Kid har utmerket seg i denne perioden, bør man unngå å trekke forhastede konklusjoner basert på kortsiktige resultater. For de som ønsker mer innsikt, anbefaler vi vårt nylige innlegg som analyserer Oslo Børs som investeringsunivers, og som også viser den siste oppdateringen av modellporteføljen vår med Kid og flere andre aksjer. Dette innlegget gir verdifull kontekst og viser hvordan vår metodologi kan anvendes i praksis. Det er likevel viktig å huske at vår rangeringsmodell kun skal brukes som en pekepinn i analysen og ikke som det eneste grunnlaget for endelige beslutninger.


Du kan lese innlegget om Oslo Børs som investeringsunivers og vår modellportefølje her: Lenke til innlegget


Navigering i Landskap: InvestWisers Siste Tanker


I dette blogginnlegget har vi utforsket de 10 mest populære selskapene hos Pinpoint Estimates ved hjelp av InvestWisers omfattende analyseverktøy. Vi har ikke bare sett på selskapenes økonomiske ytelse, men også deres markedspotensial basert på kvalitet, verdi og momentum. Ved å kombinere disse faktorene gir vi en helhetlig vurdering som kan være til nytte i analysen.


InvestWiser jobber for å gjøre finansanalyse tilgjengelig for alle, ved å tilby kraftige verktøy for informerte investeringsbeslutninger. Vi ønsker å gjøre investerings forskning om avkastning og risiko om til praktiske verktøy, slik at investorer kan ta velinformerte, objektive beslutninger basert på fakta. Vår plattform er designet for å fjerne støy og følelsesmessige påvirkninger fra investeringsprosessen, og heller legge vekt på objektiv, datadrevet analyse.


Vi håper denne analysen har gitt deg nyttig innsikt og inspirert til en mer informert tilnærming til investeringer. Husk at god investeringspraksis krever tålmodighet, forskning og en gjennomtenkt strategi. Investeringsverdenen er dynamisk, og suksess krever både kunnskap og tilpasningsdyktighet. For mer innsikt og oppdateringer, følg med på InvestWiser-bloggen.


Takk for at du tok deg tid til å lese vår analyse. For å holde deg oppdatert og engasjert i det siste innen aksjeanalyse, oppfordrer vi deg til å følge InvestWiser på våre ulike sosiale medier plattformer og delta i vår kontinuerlige samtale om investeringer:


Din deltakelse og tilbakemelding hjelper oss å forbedre og tilby bedre tjenester og verktøy for investorer som deg. Vi ser frem til å høre fra deg og samarbeide for å gjøre aksjeinvesteringer mer tilgjengelig og forståelig for alle.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page