top of page

Hvilken aksje har høyest utbytte yield? 27 aksjer har over 10%.

Introduksjon


Aksjemarkedet handler ikke bare om spekulasjon, det kan også være en inntektskilde for mange. Her kommer utbytteaksjer inn i bildet. Disse er selskaper som gir en del av overskuddet tilbake til sine aksjonærer. Med utbytteaksjer kan du dra nytte av både kursøkning og utbetalinger, noe som gjør dem attraktive for de som ønsker å få avkastning på sine aksjeinvesteringer uten å måtte selge aksjene.


Men hvilke aksjer på Oslo Børs har gitt høyest utbytte yield det siste året? I dette innlegget dykker vi dypere for å identifisere selskapene som har levert høyest direkteavkastning til sine aksjonærer det siste året. Vi vektlegger også viktigheten av å analysere selskapenes langsiktige historie for å vurdere om utbyttet er bærekraftig. Man bør se på flere nøkkeltall for å få en helhetlig forståelse. Vær oppmerksom på at vi fokuserer på selskaper som er notert på Oslo Børs' hovedmarked, og vi vil derfor ikke inkludere de som tilhører Euronext Growth og Expand.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Screening

Når du utforsker aksjemarkedet for å finne selskaper som gir mest utbytte til sine aksjonærer, er det en nøkkelindikator kalt direkteavkastning som du kan fokusere på. Det er enkelt forklart: ta utbyttet per aksje og del det på aksjens nåværende kurs. Dette gir deg en prosentandel som viser hvor mye avkastning du får for hver krone investert. Det er imidlertid viktig å se på dette tallet i sammenheng med andre nøkkeltall og over en lengre tidsperiode.


Med støtte fra QVM-screeneren vår, har vi kartlagt selskapene på Oslo Børs med høyest direkteavkastning det siste året (TTM). I tillegg gir vår QVM-modell innsikt i hvert selskaps kvalitet, verdi og momentum i forhold til sin sektor. Selv om vi deler noen av våre funn her, oppfordrer vi dere til å utforske QVM-screeneren selv for å finne potensielle utbytteaksjer og sette sammen sin egen utbytteportefølje.


Av de 217 aksjene tilgjengelige på Oslo Børs’ hovedmarked, ser vi at 110 av dem har delt ut utbytte det siste året – det er altså over halvparten! Men hvis vi strammer kravene og kun ser på de som tilbyr en direkteavkastning på 10% eller mer, er listen betydelig kortere, med 27 selskaper.


Her er en oversikt over de utbytteaksjene, rangert etter deres direkteavkastning:

 1. OTELLO CORPORATION - 253.6%

 2. BW LPG - 38.3%

 3. MPC CONTAINER SHIP - 30.3%

 4. KLAVENESS COMBINATION CARRIERS - 26.1%

 5. HAFNIA LIMITED - 25.3%

 6. AVANCE GAS HOLDING - 24.0%

 7. ELKEM - 23.7%

 8. RANA GRUBER - 20.8%

 9. BELSHIPS - 16.4%

 10. GOLDEN OCEAN GROUP - 15.9%

 11. VÅR ENERGI - 15.5%

 12. OKEANIS ECO TANKERS - 14.9%

 13. YARA INTERNATIONAL - 14.1%

 14. SAGA PURE - 13.8%

 15. AMSC - 13.7%

 16. OKEA - 12.8%

 17. FRONTLINE - 12.6%

 18. SELVAAG BOLIG - 12.4%

 19. WALLENIUS WILHELMSEN - 12.0%

 20. KID - 12.0%

 21. JINHUI SHIPPING AND TRANSPORTATION - 12.0%

 22. HÖEGH AUTOLINERS - 11.9%

 23. ODFJELL TECHNOLOGY - 11.6%

 24. ODFJELL SER. B - 10.8%

 25. STOLT-NIELSEN - 10.3%

 26. ODFJELL SER. A - 10.2%

 27. FLEX LNG - 10.0%

Disse tallene gir oss en oversikt over hvilke selskaper som for øyeblikket har den høyeste direkteavkastningen på Oslo Børs det siste året. Vi har også tatt en nærmere titt på en favoritt fra denne listen, MPC Container Ships, som faktisk er blant de mest kjøpte aksjene denne måneden blant toppmedlemmene på Shareville!


Anbefaling lesing:


Portefølje

Når vi først har identifisert de sterkeste utbyttebetalende aksjene, blir neste skritt å se hvordan de potensielt kan fungere sammen som en utbytteportefølje med fokus på sterk direkteavkastning. Det er viktig å understreke at ingen av de nevnte aksjene skal oppfattes som investeringsråd, men snarere som inspirasjon for videre analyse. Ved hjelp av InvestWisers portefølje-verktøy kan vi sette sammen en utbytteportefølje, ved å likevekte de valgte selskapene, og deretter analysere dens samlede ytelse.


Selskapene med direkteavkastning på minst 10% har levert en gjennomsnittlig avkastning på 26,4% med en volatilitet på 14,1% det siste året. Dette står i sterk kontrast til Oslo Børs' hovedindeks som har gitt en beskjeden avkastning på 0,9% med en høyere volatilitet på 15,8% i samme periode. Selskapene har en gjennomsnittlig gjeldsgrad på 116,0% og en avkastning på egenkapital på 26,4%. Videre handles de til en pris til bok på 1,5 og pris til inntjening på 5,6, mens tilsvarende tall for Oslo Børs er henholdsvis 1,5 og 8,1. Porteføljen har dermed tilbudt høyere avkastning med lavere volatilitet, og fortsatt priset til sammenlignbare multipler med referanseindeksen.


Men et område hvor porteføljen skuffer, er diversifisering. Industri, dominert av shipping-aksjer, utgjør over halvparten av porteføljen (52%), tett fulgt av energisektoren (22%) og materialsektoren (15%), også videre. Dette tunge vektlegget i sykliske sektorer gjør det uforutsigbart om de rekordhøye utbytteutbetalingene vil vedvare. Det er interessant å merke seg at mange av de største utbyttebetalere på Oslo Børs - spesielt de med sterk direkteavkastning - er sykliske, som shipping-aksjer. Denne tendensen kan delvis forklare den lave pris til inntjening multippelen, da disse selskapene for tiden har en historisk høy lønnsomhet og er i stand til å betale store utbytter.


Et annet interessant observasjon å merke seg er selskapsstørrelsen. Store selskaper utgjør kun 19% av porteføljen, mens små til mellomstore selskaper utgjør en overveldende 78%. Når det gjelder volatilitet, har de fleste selskapene i porteføljen enten moderat (59%) eller lav (30%) volatilitet, med bare en håndfull som er mer volatile (11%).


Til slutt gir InvestWisers rangeringsmodell porteføljen en samlet score på 78/100, basert på en rekke nøkkeltall i forhold til sin sektor. Over halvparten av aksjene (56%) har oppnådd en super aksje rangering, etterfulgt av nøytral aksje rangering (22%), kontrær aksje rangering (15%) og noen få med taper aksje rangering.


Avslutning


Å dykke ned i aksjemarkedet med fokus på utbytte kan avsløre spennende muligheter, spesielt på Oslo Børs, hvor mange selskaper er generøse med sine utbetalinger. Som vi har sett, dominerer sykliske sektorer, som shipping, rangen av de største utbyttebetalerne i form av utbytte yield. Mens disse selskapene for tiden nyter høy lønnsomhet og generøse utbytter, bør investorer være forsiktige og vurdere om disse trendene er bærekraftige over tid. Diversifisering er nøkkelen, spesielt når en stor del av porteføljen er konsentrert i bestemte sektorer som kan være utsatt for økonomiske svingninger.


Størrelsen på selskapene og deres volatilitet gir også en dypere innsikt i risikoen knyttet til utbytteporteføljen. Mens mange av aksjene vi har analysert er tiltrekkende, bør enhver investeringsbeslutning støttes av grundig forskning og en forståelse av individuelle selskapers forretningsmodeller og markedspotensial. Til syvende og sist bør målet være å skape en balansert portefølje som gir både solid avkastning og sikkerhet for kapitalen.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page