top of page

Yield-Stjerner på Oslo Børs: 27 Aksjer med Over 10% Utbytte


Foto: Getty Images

Introduksjon


Aksjemarkedet er mer enn bare spekulasjoner, det er også en kilde til stabile inntekter for mange. Her kommer utbytteaksjer inn i bildet – disse er selskaper som gir tilbake til sine aksjonærer ved å dele ut en del av overskuddet sitt. Med utbytteaksjer får man både muligheten til å tjene på kursøkning og glede av jevnlige utbetalinger. Dette gjør dem spesielt tiltrekkende for dem som ønsker jevn avkastning på aksjeinvesteringene sine, uten å selge aksjene.


Men hvilke aksjer på Oslo Børs er de virkelige yield-stjernene? I dette innlegget graver vi dypere for å finne selskapene som virkelig gir mest tilbake til sine aksjonærer. Om du er ute etter pålitelige inntekter fra dine aksjeinvesteringer, da er dette stedet for deg. Merk at fokuset vårt her vil være på selskaper fra Oslo Børs' hovedmarked, og vi vil derfor overse de som hører til Euronext Growth og Expand.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Screening

Når man dykker ned i aksjemarkedet for å identifisere selskapene som betaler ut mest utbytte til sine aksjonærer, er direkteavkastning et av nøkkeltallene man kan fokusere på. Enkelt forklart beregnes dette ved å dele utbyttet per aksje med aksjens nåværende kurs. Dette tallet gir oss en prosentandel som forteller hvor mye avkastning aksjonæren mottar for hver krone investert.


Med støtte fra QVM-screeneren vår, har vi kartlagt selskapene på Oslo Børs med høyest direkteavkastning. I tillegg gir vår QVM-modell innsikt i hvert selskaps kvalitet, verdi og momentum i forhold til sin sektor. Selv om vi deler noen av våre funn her, oppfordrer vi dere til å utforske QVM-screeneren selv for å finne potensielle utbytteaksjer og sette sammen sin egen utbytteportefølje.


Av de 217 aksjene tilgjengelige på Oslo Børs’ hovedmarked, ser vi at 110 av dem har delt ut utbytte det siste året – det er altså over halvparten! Men hvis vi strammer kravene og kun ser på de som tilbyr en direkteavkastning på 10% eller mer, er listen betydelig kortere, med 27 selskaper.


Her er en oversikt over de utbytteaksjene, rangert etter deres direkteavkastning:

 1. OTELLO CORPORATION - 253.6%

 2. BW LPG - 38.3%

 3. MPC CONTAINER SHIP - 30.3%

 4. KLAVENESS COMBINATION CARRIERS - 26.1%

 5. HAFNIA LIMITED - 25.3%

 6. AVANCE GAS HOLDING - 24.0%

 7. ELKEM - 23.7%

 8. RANA GRUBER - 20.8%

 9. BELSHIPS - 16.4%

 10. GOLDEN OCEAN GROUP - 15.9%

 11. VÅR ENERGI - 15.5%

 12. OKEANIS ECO TANKERS - 14.9%

 13. YARA INTERNATIONAL - 14.1%

 14. SAGA PURE - 13.8%

 15. AMSC - 13.7%

 16. OKEA - 12.8%

 17. FRONTLINE - 12.6%

 18. SELVAAG BOLIG - 12.4%

 19. WALLENIUS WILHELMSEN - 12.0%

 20. KID - 12.0%

 21. JINHUI SHIPPING AND TRANSPORTATION - 12.0%

 22. HÖEGH AUTOLINERS - 11.9%

 23. ODFJELL TECHNOLOGY - 11.6%

 24. ODFJELL SER. B - 10.8%

 25. STOLT-NIELSEN - 10.3%

 26. ODFJELL SER. A - 10.2%

 27. FLEX LNG - 10.0%

Disse tallene gir et klart bilde av hvilke selskaper som for tiden gir mest tilbake til sine aksjonærer på Oslo Børs. Vi har også analysert en av favorittene fra listen, MPC Container Ships, som faktisk er blant de mest kjøpte aksjene denne måneden av toppmedlemmer hos Shareville!


Anbefaling lesing:

Analyse av MPC Container Ships: Utbytteaksjen Alle Snakker om


Portefølje

Når vi først har identifisert de sterkeste utbyttebetalende aksjene, blir neste skritt å se hvordan de potensielt kan fungere sammen som en utbytteportefølje med fokus på sterk direkteavkastning. Det er viktig å understreke at ingen av de nevnte aksjene skal oppfattes som investeringsråd, men snarere som inspirasjon for videre analyse. Ved hjelp av InvestWisers portefølje-verktøy kan vi sette sammen en utbytteportefølje, ved å likevekte de valgte selskapene, og deretter analysere dens samlede ytelse.


Selskapene med direkteavkastning på minst 10% har levert en gjennomsnittlig avkastning på 26,4% med en volatilitet på 14,1% det siste året. Dette står i sterk kontrast til Oslo Børs' hovedindeks som har gitt en beskjeden avkastning på 0,9% med en høyere volatilitet på 15,8% i samme periode. Selskapene har en gjennomsnittlig gjeldsgrad på 116,0% og en avkastning på egenkapital på 26,4%. Videre handles de til en pris til bok på 1,5 og pris til inntjening på 5,6, mens tilsvarende tall for Oslo Børs er henholdsvis 1,5 og 8,1. Porteføljen har dermed tilbudt høyere avkastning med lavere volatilitet, og fortsatt priset til attraktive multipler sammenlignet med referanseindeksen.


Men et område hvor porteføljen skuffer, er diversifisering. Industri, dominert av shipping-aksjer, utgjør over halvparten av porteføljen (52%), tett fulgt av energisektoren (22%) og materialsektoren (15%), også videre. Dette tunge vektlegget i sykliske sektorer gjør det uforutsigbart om de rekordhøye utbytteutbetalingene vil vedvare. Det er interessant å merke seg at mange av de fremste utbyttebetalere på Oslo Børs - spesielt de med sterk direkteavkastning - er sykliske, som shipping-aksjer. Denne tendensen kan delvis forklare den lave pris til inntjening multippelen, da disse selskapene for tiden har en historisk høy lønnsomhet og er i stand til å betale store utbytter.


Et annet interessant observasjon å merke seg er selskapsstørrelsen. Store selskaper utgjør kun 19% av porteføljen, mens små til mellomstore selskaper utgjør en overveldende 78%. Når det gjelder volatilitet, har de fleste selskapene i porteføljen enten moderat (59%) eller lav (30%) volatilitet, med bare en håndfull som er mer volatile (11%).


Til slutt gir InvestWisers rangeringsmodell porteføljen en samlet score på 78/100, basert på en rekke nøkkeltall i forhold til sin sektor. Over halvparten av aksjene (56%) har oppnådd en super aksje rangering, etterfulgt av nøytral aksje rangering (22%), kontrær aksje rangering (15%) og noen få med taper aksje rangering.


Avslutning


Å dykke ned i aksjemarkedet med fokus på utbytte kan avsløre spennende muligheter, spesielt på Oslo Børs, hvor mange selskaper er generøse med sine utbetalinger. Som vi har sett, dominerer sykliske sektorer, som shipping, rangen av de største utbyttebetalerne. Mens disse selskapene for tiden nyter høy lønnsomhet og generøse utbytter, bør investorer være forsiktige og vurdere om disse trendene er bærekraftige over tid. Diversifisering er nøkkelen, spesielt når en stor del av porteføljen er konsentrert i bestemte sektorer som kan være utsatt for økonomiske svingninger.


Størrelsen på selskapene og deres volatilitet gir også en dypere innsikt i risikoen knyttet til utbytteporteføljen. Mens mange av aksjene vi har analysert er tiltrekkende, bør enhver investeringsbeslutning støttes av grundig forskning og en forståelse av individuelle selskapers forretningsmodeller og markedspotensial. Til syvende og sist bør målet være å skape en balansert portefølje som gir både solid avkastning og sikkerhet for kapitalen.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

bottom of page