top of page
Ansvarsfraskrivelse for InvestWiser AS

 

1. Generelt: 

InvestWiser.net, drevet av InvestWiser AS med adresse Raveien 205, 3184 Borre, tilbyr en aksjeanalyseplattform som gir verktøy og informasjon for å støtte investeringsbeslutninger. Vårt innhold er ment som et hjelpemiddel og bør ikke tolkes som direkte investeringsråd.

 

2. Ingen investeringsgaranti: 

Å investere i aksjemarkedet medfører alltid risiko. Tidligere resultater er ingen indikasjon på eller garanti for fremtidige avkastninger. Brukere bør ikke basere investeringsbeslutninger utelukkende på informasjon fra InvestWiser.

 

3. Selvstendig beslutning: 

Selv om vi gir verktøy og data for å støtte investeringsbeslutninger, ligger det endelige ansvaret for enhver investeringsbeslutning hos brukeren selv. Vi oppfordrer brukere til å utføre egne analyser og konsultere en uavhengig og godkjent finansiell rådgiver før de foretar investeringsbeslutninger.

 

4. Nøyaktighet av informasjon: 

Selv om vi etterstreber å tilby nøyaktig og oppdatert informasjon, kan vi ikke garantere at all informasjon som tilbys på InvestWiser.net til enhver tid er fullstendig, nøyaktig eller aktuell.

 

5. Ansvarsbegrensning: 

InvestWiser AS, inkludert dets direktører, ansatte, agenter og tilknyttede selskaper, kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, skader eller utgifter (direkte, indirekte, konsekvente, tilfeldige, straffende eller annet) som måtte oppstå som følge av, eller i forbindelse med, bruk av informasjon, verktøy eller tjenester tilgjengelige på InvestWiser.net.

 

6. Endringer og oppdateringer: 

InvestWiser AS forbeholder seg retten til å endre denne ansvarsfraskrivelsen og andre vilkår for bruk når som helst. Slike endringer vil bli kunngjort på vår nettside, og det er brukerens ansvar å holde seg oppdatert på eventuelle endringer.

 

7. Kontakt: 

For spørsmål angående denne ansvarsfraskrivelsen, vennligst kontakt oss på didriklysvoll@investwiser.net.

bottom of page