top of page

Dykking inn i Toppinvestorenes Nye Kjøp på Børsen

Dypdykk i Toppinvestorenes Kjøpsbeslutninger


En ny uke, og vi skal igjen ta en utforskende titt på aksjemarkedets fascinerende landskap. I forrige uke kartla vi de mest populære aksjene blant Norges toppinvestorer, med data innhentet fra Shareville plattformen. Denne uken zoomer vi inn på hvilke aksjer den øverste tidelen av norske investorer – målt i risikojustert avkastning over de siste tolv månedene – har vært ivrigst til å kjøpe opp den siste måneden. Klar for en ny, lærerik ekspedisjon?


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Aksjene som Toppinvestorene Kjøper

Topp ti listen over de mest kjøpte aksjene avtegner seg som følger:


1. Vår Energi

2. Mpc Container Ships

3. Elkem

4. Aker BP

5. Crayon Group Holding

6. BW LPG

7. Bouvet

8. Evolution AB

9. Frontline PLC

10. Nordic Semiconductor


Med et ønske om å holde analysen relevant for det norske investormiljøet, vil vår dybdeanalyse fokusere på de ni norske selskapene, og vi velger å se bort fra svenske Evolution AB i denne omgang.


Porteføljeinnsikt Viser En Spennende Diversitet

Som en sammensatt portefølje fremstår disse aksjene med betydelige forskjeller sammenlignet med porteføljen vi utforsket forrige uke.- Størrelse og Sektor: Tyngdepunktet i de mest kjøpte aksjene er å finne innenfor mellomstore selskaper, hvor 2/3 av porteføljen residerer, mens resterende fordeler seg blant større selskaper. Sektorfordelingen peker mot en lik vekt mellom energi og teknologi (1/3 hver), med en mindre eksponering mot industri (1/5) og materialer (1/10). Dette gir en tydelig kontrast mot den foregående ukes portefølje, som lente seg mer mot sektorer som finansielle tjenester og konsumentdefensive aksjer.


- Risikoprofil: Volatiliteten peker mot en annen risikoprofil blant toppinvestorenes nylige kjøp, da majoriteten fremviser moderat volatilitet, i kontrast til de mest populære aksjenes lavere volatilitet. Vi ser at Bouvet har lavest volatilitet, mens Mpc Container Ships har høyest volatilitet hvor resten av aksjene har en mer moderat volatilitet.


Økonomiske Kjennetegn og Signaleringer


Når vi dykker ned i finansielle nøkkeltall, finner vi ytterligere dypere innsikt. Med Crayon Holding Group satt til side grunnet deres betydelig negative P/E-verdi, handler de øvrige aksjene med en P/B-verdi på 4,1 og en P/E-verdi på 9,9. Dette representerer en høyere P/B, men en lavere P/E enn forrige ukes portefølje.


Til tross for det negative skvetten fra Crayon, viser disse selskapene til en betydelig høyere avkastning på egenkapital på 36,2% og en mer forsiktig gjeldsgrad på 83,9%.


Markedstendenser og Innflytelser


Selv om den mest kjøpte porteføljen har levert en noe svakere rullerende 1-års avkastning med en forhøyet volatilitet i sammenligning med de mest populære aksjene, forteller historien som formidles gjennom kvalitet, verdi og momentum rangeringene en annerledes historie. Der momentum topper rangeringen for de mest populære aksjene, seiler kvalitet opp som ledestjerne blant de mest kjøpte, sekundert av verdi og dernest momentum.


Dette maler et bilde av investorer som leter etter kvalitet og lavere multipler, selv om aksjekursen har sett dypere dykk enn det vi observerte med de mest populære aksjene.


Skiftet mot Høy Risiko og Kontrær Investering


Ved å se på analysene av de to porteføljene, ser man tydelig en forskjell i investorstrategien. Det synes som toppinvestorene, med data i hånd, heller mot aksjer med en høyere risikoprofil og potensielt lønnsomme, om enn for tiden undervurderte, aksjer.


Forskjellen mellom de mest kjøpte og mest populære aksjene speiler en interessant overgang mot en høyere risikotoleranse, mindre selskapsstørrelser, og en kontrær investeringsstil. Fokus synes å være rettet mot aksjer med høyere nøkkeltall, som dog har møtt mer kursnedganger.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page