top of page

Dypdykk i Olje & Gass E&P: Hvem Toppes QVM-Rangeringens?

Olje & Gass E&P på Oslo Børs


Det har vært betydelig aktivitet i Olje & Gass E&P bransjen på Oslo Børs den siste tiden. I denne analysen vil vi gå nøye gjennom hver enkelt aksje i bransjen basert på vår QVM-rangeringsmodell, samt trekke frem relevante nyheter.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik LysvollOKEA

Topper listen med en QVM på 100.

- Nylig nyhet viser at OKEA rapporterte en økning i omsetningen fra 1,7 mrd i fjor til 2,1 mrd dette kvartalet. Imidlertid varsler selskapet om nedskrivninger knyttet til Yme-feltet. Dette kan påvirke selskapets framtidige lønnsomhet, selv om de tekniske reservene forblir robuste.


PETRONOR E&P

QVM på 92.

- Petronor har hatt en sterk salgsrekord dette året. Med salg av over 1.1 million fat har selskapet oppnådd en imponerende kontantstrøm på 94 millioner. Dette gir en god indikasjon på selskapets operasjonelle styrke.


DNO

QVM på 83.

- DNO har nylig gjort et gassfunn i Nordsjøen. Dette, kombinert med muligheter for å knytte funnet til eksisterende infrastruktur, plasserer DNO i en sterk posisjon for framtidig vekst.


AKER BP

QVM på 71.

- Til tross for et fall i oljeproduksjonen dette kvartalet, har Aker BP opprettholdt en robust oljepris. Vedlikehold ved flere oljefelt er rapportert som årsaken til produksjonsfallet.


PANORO ENERGY

QVM på 71.

- Selskapet har nylig annonsert et kvartalsvis kontantutbytte, som vitner om selskapets positive kontantstrøm. Panoro Energy har også gitt uttrykk for optimisme om økt produksjon når alle nye brønner er operative.


BLUENORD

QVM på 58.

- Bluenord har rapportert en økning i driftsinntektene for dette kvartalet. Selv om hydrokarbonproduksjonen var relativt stabil, har selskapet sett en marginal økning i gassproduksjonen.


For de gjenværende selskapene: VÅR ENERGI, QUESTERRE ENERGY, BW ENERGY LIMITED, INTEROIL EXPL PROD, SEACREST PETROLEO og ZENITH ENERGY, varierer QVM-rangeringen fra 50 til 8. Disse selskapene har ulike utfordringer og muligheter i markedet, som potensielle investorer bør vurdere nøye. For eksempel har VÅR ENERGI en svært høy D/E ratio på 300,3%, noe som indikerer en høy grad av gjeld. På den annen side har ZENITH ENERGY en svært lav QVM på 8, med negative tall på P/B og P/E, noe som kan indikere betydelige utfordringer.


Bransjeinnsikt


Nyhetene indikerer generelt en positiv trend i bransjen, spesielt med oppdagelser av nye olje- og gassreserver, økt omsetning og stabile oljepriser. Imidlertid er det viktig å merke seg at noen selskaper, som OKEA, har rapportert nedskrivninger som kan påvirke framtidig lønnsomhet.


For investorer som vurderer denne sektoren, er det viktig å ha en balansert tilnærming, vurdere både selskapsspesifikke faktorer og overordnede markedsforhold. Den nåværende økningen i oljeprisene kan bidra til positive resultater for mange av disse selskapene på kort til mellomlang sikt, men langsiktig suksess vil avhenge av selskapets operasjonelle effektivitet, styring av gjeld og evne til å tilpasse seg endringer i markedet.


Avslutning


Olje & Gass E&P bransjen på Oslo Børs viser tegn til styrke og muligheter for vekst. Men som med alle investeringer, er det viktig å gjøre grundig research og vurdere risiko nøye før man tar investeringsbeslutninger.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page