top of page

InvestWiser 3.0: Utforsker Defensive Selskaper på Oslo Børs

Jakten på Stabilitet

I denne analysen skal vi se nærmere på de defensive selskapene som er notert på Oslo Børs. Oslo Børs er i hovedsak kjent for å ha mange selskaper som påvirkes av økonomiske svingninger, men det finnes også selskaper som er mindre sårbare for slike endringer. Vi vil benytte InvestWiser 3.0 plattformens rangeringsmodell for å undersøke disse selskapene nærmere.


De defensive selskapene skiller seg fra de mer sykliske og sensitive selskapene ved at de er mer stabile og ikke påvirkes like mye av økonomiske svingninger. De driver med produkter og tjenester som alltid er i etterspørsel, uavhengig av hvordan økonomien går. Dette inkluderer selskaper innen sektorer som helse, konsument defensive og infrastruktur.


Helsehjelp, mat, drikke og strøm er eksempler på produkter og tjenester som folk alltid trenger, uansett hvordan økonomien går. Dette gjør selskapene som opererer innen disse sektorene mer motstandsdyktige mot økonomiske nedgangstider. De kan derfor være en tryggere havn for de som ønsker stabilitet i porteføljen sin, spesielt når det er usikkerhet i økonomien. Dette gjør dem attraktive for investorer som søker jevn avkastning gjennom utbytte og potensiell kursgevinst.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Defensive Selskaper på Oslo Børs

Oslo Børs har en samlet markedsverdi på omtrent 4 billioner kroner i dag, men her er det noe interessant å merke seg. Defensive sektorer utgjør bare rundt en tiendedel av denne verdien. Det betyr at Oslo Børs hovedsakelig består av sektorer som er mer følsomme for økonomiske endringer. Disse sektorene kalles sensitive og sykliske sektorer.


Sensitive sektorer, som inkluderer industri, energi, teknologi og kommunikasjonstjenester, er spesielt sårbare for økonomiske svingninger. Dette skyldes at etterspørselen etter deres produkter og tjenester kan variere mye avhengig av hvordan økonomien går. På den andre siden har vi sykliske sektorer som finansielle tjenester, sykliske forbruksvarer, innsatsvarer og eiendom. Disse sektorene gjør det vanligvis bra når økonomien er i god form, men kan slite i dårlige tider.


Siden Oslo Børs er dominert av disse mer volatile sektorene, er det interessant å grave litt dypere og se på de defensive sektorene. Ved hjelp av InvestWiser 3.0s verktøy for å screene og rangere aksjer, vil vi nå utforske de defensive sektorene nærmere og forsøke å finne de mest fremtredende selskapene innenfor dem.


InvestWiser 3.0's Aksjescreener i Aksjon


Etter å ha fått en oversikt over Oslo Børs gjennom InvestWiser 3.0's markedssider, vil vi nå grave dypere i de defensive sektorene ved hjelp av plattformens aksjescreener. Vi vil bruke en langsiktig rangeringsmodell og legge vekt på kvalitet for å finne spennende selskaper innen helse, konsument defensive og infrastruktur. Målet vårt er å velge de tre beste selskapene fra hver sektor, forutsatt at de har en markedsverdi på over 1 milliard kroner, er lønnsomme og rangerer høyt på kvalitetsmodellen sammenlignet med andre i samme sektor. Det er viktig å merke seg at rangeringsmodellen bare gir oss en pekepinn, og at endelig beslutning krever grundigere analyse.


Topp 3 i Helse sektoren

Innen helsesektoren har vi identifisert 29 selskaper, hvorav halvparten driver med bioteknologi. Bare fem av disse selskapene er lønnsomme, og kun tre av dem har en markedsverdi over 1 milliard kroner. De tre selskapene som topper kvalitetsrangeringen, er:


  1. Medistim (spesialisert i medisinsk utstyr)

  2. Arcticzymes Technologies (spesialisert i bioteknologi)

  3. Vistin Pharma (en legemiddelprodusent).

Topp 3 i Konsument Defensive sektoren

Innen konsument defensive sektoren har vi 28 selskaper, hvor sjømatbransjen, spesielt lakseoppdrett, er dominerende. Av disse selskapene er det 12 som er lønnsomme, og hele 10 av dem har en markedsverdi over 1 milliard kroner. De tre selskapene som rangerer øverst i kvalitetsrangeringen, er:


  1. Orkla (norsk matvarekonsern)

  2. Europris (norsk lavpriskjede)

  3. Mowi (lakseoppdrett og sjømat)


Topp 3 i Infrastruktur sektoren

Infrastruktursektoren er den minste med kun 12 selskaper, og hele 11 av dem er involvert i regulert elektrisk virksomhet. Blant disse er det tre lønnsomme selskaper med en markedsverdi over 1 milliard kroner. De tre selskapene som leder i kvalitetsrangeringen, er:


  1. Elmera Group (forvaltning av elektrisk kraft)

  2. Magnora (forvaltning av fornybar energi)

  3. Cloudberry Clean (forvaltning av fornybar energi)


InvestWiser 3.0: Gå Dypere i Aksjemarkedet


Etter å ha brukt aksjescreeneren med kvalitetsrangeringen, har vi funnet tre ulike selskaper fra de tre defensive sektorene. Det er viktig å forstå at disse selskapene vurderes i forhold til andre selskaper innenfor samme sektor. Dette betyr ikke nødvendigvis at disse selskapene er utmerkede, men de gjør det relativt godt sammenlignet med andre i samme sektor.


Vi har brukt InvestWisers langsiktige rangeringsmodell og sortert aksjene etter kvalitet. Investorer kan nå gå videre med analysen ved å bruke InvestWiser plattformen til å utforske aksjene nærmere på analyse sidene. Her kan man sammenligne selskapene med hele børsen og få mer innsikt. Man kan også se hvordan porteføljen deres presterer på rangeringsmodellen og få annen nyttig informasjon.


Det er viktig å huske at rangeringsmodellen ikke er feilfri, og resultatene kan variere avhengig av hvilke faktorer man vurderer som viktige. Kvalitet er også en faktor som kan defineres forskjellig fra investor til investor, og dermed kan den måles på flere forskjellige måter.


Takk for at du tok deg tid til å lese vår analyse. For å holde deg oppdatert og engasjert i det siste innen aksjeanalyse, oppfordrer vi deg til å følge InvestWiser på våre ulike sosiale medier plattformer og delta i vår kontinuerlige samtale om investeringer:


Din deltakelse og tilbakemelding hjelper oss å forbedre og tilby bedre tjenester og verktøy for investorer som deg. Vi ser frem til å høre fra deg og samarbeide for å gjøre aksjeinvesteringer mer tilgjengelig og forståelig for alle.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page