top of page

Odfjell Drilling: Topp blant Bransjen - En Grundig Analyse

Introduksjon


Odfjell Drilling er et populært selskap blant investorene på Oslo Børs, og det er det tredje største innen olje- og gassboringsbransjen. Aksjekursen er nær å nå årets høydepunkt så langt i år. Dette har vekket nysgjerrighet om hvorfor oppgangen er så betydelig og hvorfor så mange investorer kjøper aksjer i selskapet.


For å få bedre innsikt i Odfjell Drillings utvikling, skal vi først se på selskapets historikk både teknisk og finansielt. Deretter vil vi undersøke hva analytikerne mener om selskapets fremtid. Målet med analysen vår er å forstå hvordan Odfjell Drilling har utviklet seg til nå, samt hvilke muligheter som kan vente i fremtiden. Men først vil vi starte med å sammenligne selskapet med sine konkurrenter i bransjen.


Skrever av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Sammenligning analyse

Når vi bruker vår QV-screener til å sammenligne olje- og gassboringsbransjens selskaper, kommer Odfjell Drilling faktisk på topp blant de 11 selskapene. Modellen vår analyserer nøkkeltall for kvalitet og verdi, og det er tydelig at Odfjell Drilling skiller seg positivt ut fra resten av bransjen.


Selskapet har lav belåning, faktisk kun ett annet selskap har mindre gjeld. I tillegg er det lønnsomt, noe som er sjeldent blant de fleste andre selskaper i bransjen som sliter med ulønnsomhet. Videre har Odfjell Drilling en imponerende fri kontantstrøm som er hele 3 ganger selskapets inntjening! På grunn av den sterke kontantstrøm-konverteringen har Odfjell Drilling den laveste pris til frie kontantstrøm multippelen i bransjen. Når det gjelder pris til inntjening er det vanskelig å sammenligne, da kun to andre selskaper har positiv inntjening. Pris til bok er derimot blant de laveste i bransjen. La oss nå se nærmere på selskapet ved å gå over til oversiktssiden.


Oversikt analyse

Odfjell Drilling er et middels stort selskap med en markedsverdi på 6,8 milliarder kroner og en selskapsverdi på 14,6 milliarder kroner når man tar hensyn til gjeld og kontantbeholdning. Aksjekursen har moderat volatilitet, noe som betyr at det er en moderat grad av risiko knyttet til spekulasjon rundt selskapet. Det er verdt å merke seg at Odfjell Drilling har fått tildelt super aksje-rangering, noe som betyr at selskapet har levert bedre resultater enn bransjesnittet på viktige nøkkeltall. Spesielt utmerker de seg på rangeringen for verdi, etterfulgt av kvalitet og momentum. La oss nå se nærmere på noen tekniske detaljer ved selskapet.


Teknisk analyse

I dag handles aksjene til Odfjell Drilling for 28,60 kr, noe som er en økning på 8,75% siden starten av året da prisen var 26,80 kr. På ett år har aksjekursen økt med 23,81% fra 22,60 kr. I løpet av denne perioden har selskapets aksjekurs svingt mellom positive og negative trender. For å vurdere styrken på trendene bruker vi ADX-indikatoren, som vises som en strek på grafen. Når nivået er over 25, er det en sterk trend, og når det er under 25, er det en svak trend. For å bestemme om trenden er positiv eller negativ, bruker vi DMI med +DI som måler oppgangens styrke og -DI som måler nedgangens styrke. Når +DI er høyere enn -DI, indikerer det en positiv trend, og omvendt for en negativ trend.


I løpet av året har disse trendindikatorene svingt mye over og under hverandre, men det har bare vært tre perioder hvor trenden har vært sterk og ADX har vært over 25. I år har ADX faktisk kun vært over 25 en gang, men den har vært nær dette nivået en gang tidligere. Etter å ha svingt mye uten noen tydelig sterk trend tidligere i år, falt aksjekursen brått tidlig i mai til årets laveste punkt på 23,70 kr, en nedgang på 11,57% fra årets start. På dette tidspunktet var ADX nær 25-nivået, delvis på grunn av en "death cross" som oppsto på grunn av det sterke negative momentumet som trakk aksjekursen ned til dette punktet. Imidlertid, like før trenden ble sterk på indikatoren, hoppet aksjekursen raskt opp fra sitt laveste punkt, til tross for at 50-dagers gjennomsnitt nylig hadde krysset under 200-dagers gjennomsnitt.


Siden da har aksjekursen steget kraftig, men den falt igjen i slutten av juni. Etter det laveste punktet i juni har aksjekursen steget raskt, noe som førte til at 50-dagers gjennomsnitt krysset over 200-dagers gjennomsnitt, noe som kalles et "golden cross". Bare noen dager etter dette nådde ADX over 25 for første gang i år, og bekreftet den sterke positive trenden, der +DI er dobbelt så høy som -DI. Dette er den sterkeste trenden så langt i år, ifølge disse tekniske indikatorene og trendlinjene. Hvis denne trenden fortsetter, vil aksjekursen snart nå et nytt høydepunkt for året. Nå skal vi ta en titt på selskapets regnskap for å få mer innsikt i hvordan selskapet bak aksjekursen har utviklet seg.


Finansiell analyse

Når vi tar en titt på selskapets regnskap, er det flere ting som skiller seg ut. Først og fremst har balansen vært stabil og positiv. Egenkapitalen har økt jevnt, samtidig som gjelden har blitt redusert. Egenkapitalandelen har økt fra 39,5% i 2019 til 55% i første kvartal 2023. Dette betyr at mer enn halvparten av selskapets virksomhet nå blir finansiert med egenkapital, noe som gir en høy soliditetsgrad. Pris til bok multippelen har variert mye i denne perioden, men ligger nå på 0,5, som er relativt lavt sammenlignet med tidligere nivåer som var mellom 0,4 og 0,8.


På den andre siden har omsetningen i selskapet gått betydelig ned i denne perioden. Tidligere utgjorde omsetningen 34,3% av eiendelene, men den har nå nesten halvert seg til 18,0%. Det er tydelig at omsetningen har blitt betydelig redusert, og dette gjenspeiles i pris til salg multippelen, som nå er rekordhøy på 1,6 sammenlignet med tidligere nivåer på 1,6 og 0,5. Men selskapets inntjening er relativt stabil og ligger nær det historiske median-nivået i forhold til eiendelene, med en avkastning på 2,9%. Tidligere har avkastningen variert mellom 1,5% og 5,8%. Pris til inntjening multippelen ligger nå på 10,1, noe som også er innenfor historiske nivåer mellom 3,3 og 21,5.


Når vi ser på selskapets lønnsomhet i forhold til kontantstrøm, ser det ut til å ha utviklet seg positivt. Kontantavkastningen på eiendelene har forbedret seg betydelig til 9,1%, selv om det er en liten nedgang fra rekordåret i fjor på 9,4%. Denne forskjellen er imidlertid bare marginal. Kontantavkastningen er også tre ganger høyere enn selskapets inntjening, noe som resulterer i en høy kontantstrøm konverteringsrate på over 300%. Prisen til fri kontantstrøm multippelen ligger nå på 3,3, sammenlignet med tidligere nivåer som varierte mellom 2,1 og 3,4. Dette betyr at markedsverdien har fulgt kontantstrømsutviklingen nøye.


Det mest bemerkelsesverdige i selskapets regnskap er utviklingen av soliditeten og kontantstrømmen. Selv om inntjeningen har hatt en liten nedgang, vil det være interessant å se hva analytikerne forventer av selskapets fremtidige inntjening.


Analytiker analyse

Når vi ser nærmere på hva analytikerne forventer av Odfjell Drilling sin fremtidige inntjening, ser vi at det er både positive og negative sider. De forventer at inntjeningen i de to kommende kvartalene vil være 29,3% lavere enn fjoråret før den øker kraftig til det dobbelte av fjoråret i påfølgende kvartal, med en vekst på 102,6%. Det er viktig å merke seg at tidligere har analytikerne bommet på sine forventninger, med store avvik på både pluss- og minussiden. Derfor bør man være litt skeptisk til slike forvetninger.


Ser vi litt lenger frem i tid, altså to år framover istedenfor bare to kvartaler, ser situasjonen ganske lik ut. For 2023 forventer analytikerne en inntjening som vil være 64,3% lavere enn i 2022, men så øker inntjeningen i 2024 med 76,2% sammenlignet med 2023. Igjen ser vi en negativ vekst etterfulgt av sterkere vekst, men forskjellen er mindre her.


Alt i alt er utsiktene for fremtiden litt usikre, med forventninger om både nedgang og oppgang, men med størst tro på oppgang. Dette gjenspeiles også i anbefalingene og kursmålene fra analytikerne. De har to sterke kjøpsanbefalinger og fem kjøpsanbefalinger, som gir en gjennomsnittlig anbefaling på kjøp. Analytikerne har også satt høye kursmål, hvor det laveste er 34,6 kr med en potensiell oppside på 20,9%. Gjennomsnittlig kursmål er 39,6 kr med en oppside på 38,4%, og det høyeste kursmålet er 45,2 kr med en oppside på 57,9%. Disse positive anbefalingene og kursmålene er oppløftende for investorene i Odfjell Drilling, men man bør likevel være forsiktig og ta slike anbefalinger med en stor klype salt.


Oppsummering


Oppsummerende skiller Odfjell Drilling seg positivt ut fra sine konkurrenter med lav gjeld, god lønnsomhet og imponerende fri kontantstrøm. Dette har resultert i en super aksje-rangering med bedre nøkkeltall enn bransjegjennomsnittet. Den tekniske analysen viser at aksjekursen har hatt perioder med både positive og negative trender, men nå er den inne i en sterk positiv trend, som støttes av indikatorer og trendlinjer.


Finansiell analyse avslører at selskapet har hatt stabil og positiv vekst i balansen, med økende egenkapital og redusert gjeld. Selv om omsetningen har gått ned, har selskapets inntjening holdt seg relativt stabil på et middels nivå. Kontantstrømmen har vist sterk utvikling og er nesten på rekordnivå.


Analytikernes forventninger til selskapets inntjening de kommende kvartalene og årene er delt, men de er mest positive, med en gjennomsnittlig anbefaling på kjøp og kursmål betydelig høyere enn dagens kurs.


Vi håper denne analysen gir dere god innsikt i Odfjell Drillings utvikling så langt og fremtidsutsiktene. Vår kraftige aksjeanalyseplattform kan gi deg enda mer informasjon - registrer deg gratis og prøv den nå! Vær imidlertid oppmerksom på at all informasjon vi gir kun skal brukes som inspirasjon for videre analyse og ikke tolkes som investeringsråd. Husk at investeringer alltid innebærer risiko, og tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Så vær grundig og nøye i dine analyser før du tar investeringsbeslutninger. Lykke til på din investeringsreise!


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page