top of page

Oljeprisen På Årets Topp: Hvilke Oljeaksjer Bør Du Overvåke?

Hvilke Oljeaksjer Bør Du Overvåke?


I lys av den siste tidens markante økning i oljeprisen, retter investorer nå sitt fokus mot oljeaksjene på børsen. Med en nåværende pris på over $93 per fat, har vi ikke sett slike priser siden november 2022. Den imponerende veksten på over 25% i det siste kvartalet har satt børsen i sving og fanget mediaens oppmerksomhet. Gitt at energisektoren utgjør over 40% av Oslo Børs sin markedsverdi, er det en bred portefølje av aksjer som bør vurderes nøye. Men før vi dykker dypere inn i disse aksjene, la oss forstå dynamikken i energisektoren på Oslo Børs.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Segmentering av Oljeselskapene på Oslo Børs


Ved bruk av InvestWiser's aksje-screener, observerer vi at det er totalt 49 aksjer innen oljesektoren. Disse kan videre segmenteres som følger:


- Utstyr & Tjenester: 20 selskaper

- Leting & Produksjon: 12 selskaper

- Boring: 11 selskaper

- Midtstrøm: 5 selskaper

- Integrert: 1 selskap


Hvordan ulike segmenter påvirkes av oljepriser


Selv om hvert av disse segmentene potensielt kan dra nytte av stigende oljepriser, vil påvirkningen varierer:


1. Leting & Produksjon: Disse selskapene, direkte involvert i utvinning av råolje og naturgass, vil oppleve en direkte økning i lønnsomheten, spesielt for tidligere marginalt lønnsomme felt.

2. Boring: Høyere oljepriser kan stimulere flere boringaktiviteter, som igjen vil øke etterspørselen etter borevirksomhet.

3. Utstyr & Tjenester: Etterspørselen etter utstyr og tjenester vil øke proporsjonalt med stigningen i leting og boring.

4. Midtstrøm: Dette segmentet vil dra fordel av økt volum, selv om inntektene hovedsakelig vil avhenge av gebyrer og toll.

5. Integrert: Disse selskapene, som opererer gjennom hele verdikjeden, vil i stor grad bli positivt påvirket, avhengig av deres spesifikke driftsmodell.


Med denne bakgrunnen vil vi bruke InvestWiser's screener, men avviker fra vår tradisjonelle QVM rangeringsmodell.


Magic Formula - Vår Analytiske Tilnærming

Sentralt i vår analyse er "Magic Formula", en strategi utformet av Joel Greenblatt, som er beskrevet i hans bok, "The Little Book That Beats The Market". Denne metoden prioriterer å kjøpe høykvalitets selskaper til rimelige priser, basert på to kritiske nøkkeltall: inntjeningsavkastning (earnings yield) og avkastning på kapital (return on capital).


Basert på denne strategien har vi identifisert følgende topp 13 oljeselskaper:


1. PETRONOR E&P

- Magic Formula Rangering (MF): 100

- Avkastning på Kapital (ROC): 109.7%

- Inntjening Avkastning (EY): 132.3%

2. OKEA

- MF: 98

- ROC: 53.9%

- EY: 111.1%

3. EQUINOR

- MF: 96

- ROC: 72.3%

- EY: 55.2%

4. AKER BP

- MF: 94

- ROC: 69.8%

- EY: 54.5%

5. VÅR ENERGI

- MF: 92

- ROC: 42.6%

- EY: 53.3%

6. DNO

- MF: 90

- ROC: 25.0%

- EY: 64.8%

7. ELECTROMAGNET GEO

- MF: 88

- ROC: 30.8%

- EY: 17.0%

8. PANORO ENERGY

- MF: 86

- ROC: 22.7%

- EY: 30.7%

9. PETROLIA

- MF: 84

- ROC: 16.2%

- EY: 61.2%

10. NORAM DRILLING

- MF: 82

- ROC: 32.9%

- EY: 11.7%

11. AKER SOLUTIONS

- MF: 80

- ROC: 27.9%

- EY: 12.3%

12. ODFJELL TECHNOLOGY

- MF: 78

- ROC: 23.3%

- EY: 14.5%

13. BLUENORD

- MF: 76

- ROC: 18.5%

- EY: 19.1%


Konklusjon


Disse selskapene representerer de øverste 25% i vår rangering, basert på Magic Formula. Selv om noen av disse selskapene er mindre, kompliserer det direkte sammenligninger. Vi må også huske at oljesektoren er syklisk og sterkt påvirket av den globale økonomiske dynamikken.


For dem som søker dypere innsikt i disse spennende selskapene som har dominert nyhetene i det siste, gir InvestWiser-plattformen deg de nødvendige verktøyene for omfattende analyse. Bygg din egen portefølje basert på dine preferanser og se hvordan de samsvarer på vår plattform.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page