top of page

QVM-porteføljen 1-års avkastning fra 12,6% til 22,4%. Nye aksjer?

Økt Avkastning med QVM: En Titt på Porteføljen

For rundt to måneder siden delte vi et innlegg om screening av ulike sektorer på Oslo Børs ved bruk av vår rangeringsmodell, QVM (Quality, Value, Momentum). Vi ga en grundig gjennomgang av hvordan modellen fungerer, hva den måler, og hvordan den kan brukes til å raskt sammenligne og rangere selskaper innenfor hver sektor basert på ulike nøkkeltall. Ved hjelp av QVM valgte vi en toppaksje fra hver sektor og sammensatte en portefølje med likevektig eksponering mot disse aksjene. Den opprinnelige analysen avdekket at porteføljen hadde levert en imponerende avkastning på 12,6% det siste året, sammenlignet med OSEBX, som hadde gitt en avkastning på -0,81% i samme periode.


Nå, omtrent to måneder senere, har vi revurdert denne porteføljen med oppdaterte tall og oppdaget at den rullerende 1-års avkastningen har økt betydelig til 22,4%, mens OSEBX har steget til 11,5%. Med andre ord, har vår sammensatte portefølje oppnådd nesten dobbelt så høy avkastning som hovedindeksen på Oslo Børs i det siste året. Både porteføljen og OSEBX befinner seg på sine respektive høydepunkter, med Oslo Børs som nylig har nådd sitt høyeste nivå noensinne.


Med en strøm av nye data fra kvartalsrapporter og avkastningstall, mener vi at tiden er inne for å ta en ny titt på porteføljen. Vi ønsker å utforske eventuelle behov for justeringer og oppdateringer, basert på de siste innsiktene fra QVM-modellen. Vi vil følge samme metode som tidligere og sammensette en ny portefølje med toppaksjer fra hver sektor på Oslo Børs, for å undersøke endringene og utviklingene som har skjedd siden vår tidligere analyse. Gjennom dette innlegget vil vi gå dypere inn i vår prosess, dele vår innsikt, og presentere eventuelle justeringer og endringer i porteføljen.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Aksjeskiftene: Forståelse av Markedets Dynamikk

Før vi går i dybden med å screene etter nye ledende aksjer fra hver sektor på Oslo Børs, er det nyttig å se tilbake på den porteføljen vi satte sammen tidligere. Den inneholdt selskaper som Odfjell Ser. A innen industri sektoren, DNO innen energi sektoren og Grieg Seafood innenfor sektoren for defensive konsumvarer, for å nevne noen.


Selv om mange av disse fortsatt har en sterk plassering innenfor deres respektive sektorer, har det vært noen justeringer. Vi har byttet ut tre selskaper og beholdt åtte. Grunnet små forskjeller mellom selskapene på toppen av hver sektor, har vi valgt å fremheve to selskaper fra hver, selv om vi kun inkluderer ett fra hver i selve porteføljen, totalt elleve aksjer. Dette fordi valget mellom selskapene ofte kan komme an på personlige preferanser, strategier og risikotoleranse.


Det er vesentlig å minne om at rangeringsmodellen skal fungere som et hjelpemiddel og en veileder, ikke som det eneste beslutningsgrunnlaget for aksjevalg. Den bør være en del av en bredere analyseprosess, og det må tas høyde for at selskaper innen samme sektor kan være veldig forskjellige og at noen bransjer presterer bedre enn andre. Historiske data gir heller ingen garantier for fremtiden og avslører ikke alltid de underliggende årsakene til tallene.


Med dette i tankene har vi analysert endringene i sektorenes rangeringer og identifisert nye potensielle toppaksjer. For eksempel har vi nå Høegh Autoliners, Okea og Austevoll Seafood som toppvalg innen henholdsvis industri, energi og defensive konsumvarer. Disse, sammen med de andre på listen, viser variasjonene og de fine nyansene innen hver sektor, og endringene reflekterer aksjemarkedets dynamiske natur. Som sagt, vi har inkludert to selskaper fra hver sektor for å illustrere muligheter basert på forskjellige styrker og svakheter som en kan vurdere etter egne behov og krav.


Sektorenes Toppkandidater: Valg og Overveielser

Etter å ha gjennomgått de forskjellige sektorene ved hjelp av vår QVM-rangeringsmodell, har vi identifisert to fremstående selskaper i hver sektor. Valget mellom disse selskapene kan ofte være vanskelig, da forskjellene er minimale.


1. Industri

- Ledere: Høegh Autoliners (HAUTO) / Odfjell Ser. A (ODF)

- Inn: HAUTO; Ut: ODF

2. Energi

- Ledere: Okea (OKEA) / Aker Solutions (AKSO)

- Inn: OKEA; Ut: DNO

3. Finansielle Tjenester

- Ledere: Sparebank 1 Helgeland (HELG) / B2Holding (B2H)

- Stabil: HELG

4. Teknologi

- Ledere: Itera (ITERA) / Norbit (NORBT)

- Stabil: ITERA

5. Helse

- Ledere: Navamedic (NAVA) / Vistin Pharma (VISTN)

- Stabil: NAVA

6. Konsument Defensive

- Ledere: Austevoll Seafood (AUSS) / Orkla (ORK)

- Inn: AUSS; Ut: GSF

7. Sykliske Forbruksvarer

- Ledere: Elopak (ELO) / Komplett (KOMPL)

- Stabil: ELO

8. Innsatsvarer

- Ledere: Yara International (YAR) / Norsk Hydro (NHY)

- Stabil: YAR

9. Infrastruktur

- Ledere: Magnora (MGN) / Elmera Group (ELMRA)

- Stabil: ELMRA

10. Kommunikasjonstjenester

- Ledere: Telenor (TEL) / Link Mobility (LINK)

- Stabil: TEL

11. Eiendom

- Ledere: Olav Thon Eiendomsselskap (OLT) / Selvaag Bolig (SBO)

- Stabil: SBO


Tabellen over viser hvilke selskaper som nå leder an i hver sektor. Vi har også indikert hvilke selskaper som er nye i porteføljen, samt de som er beholdt. Vi vil minne om at QVM-rangeringsmodellen opererer ut fra objektive kriterier, så mens noen investorer vil være enige i utvelgelsen, vil andre ha forskjellige preferanser.


Selvfølgelig er det mange selskaper som ligger i toppsjiktet i rangeringen, og dersom vi skulle inkludert flere, ville oversikten blitt overveldende. Dette er særlig tilfelle i sektorer med et bredt spekter av aksjer. For eksempel er utvalget i eiendom sektoren begrenset til 9 selskaper, mens industri sektoren byr på hele 82 alternativer.


Det er viktig å understreke at inkluderingen eller utelukkelsen av et selskap i eller fra porteføljen ikke nødvendigvis er en endelig dom over selskapets potensiale. Vårt mål er å gi en oversikt over selskaper som utmerker seg basert på vår modell, og å belyse eventuelle endringer som kan være av interesse for investorer med varierte investeringsstrategier og risikoprofiler. Det ligger implisitt at enhver investor bør gjøre en grundig analyse og vurdere sine individuelle preferanser og mål før en investeringsbeslutning tas.


Analyse av Okea og DNO: Momentum, Risiko og Prising

Når vi nå ser på resultatene, er det spennende å se hvordan ulike faktorer kan endre porteføljen vår. Se på Okea, for eksempel. Den har bedre score på momentum enn DNO, som scorer høyere på verdi. Vi har tidligere sagt at tallene ikke alltid viser hele bildet, som når lave multipler kan indikere at investorer er bekymret for fremtiden til et selskap. DNO har litt lavere multipler enn Okea, sannsynligvis på grunn av den politiske risikoen de har. De har hatt problemer i Kurdistan, med forsinkelser i eksport og betaling. Dette ble ekstra tydelig forrige kvartal da DNO hadde et stort fall i resultatet på grunn av problemer med eksport fra Kurdistan. Dermed har markedet svart med å gi Okea en bedre score på momentum enn DNO.


Dette er spesielt interessant fordi vi brukte DNO som et eksempel i vårt tidligere innlegg hvor vi forklarte hvordan tallene ikke forklarer alt. Da snakket vi om de lave multiplene og sa at det kunne være et tegn på problemer som investorer må være oppmerksomme på. Nå har vi altså byttet ut DNO med Okea i porteføljen. Selv om Okea har bedre momentum enn DNO, er prisingen av de to selskapene veldig lik, og Okea har den høyeste frie kontantstrøm yielden i energi sektoren. Vi peker på dette for å vise hvor viktig det er å se nærmere på selskapene man vurderer.


Det er viktig å huske på at modellen vår ser på kvalitet, verdi, og momentum, og forskjellige investorer kan legge vekt på forskjellige ting. Noen ser kanskje bare på kvalitet og verdi. For de som er interessert i andre kombinasjoner av faktorer, har plattformen vår mange modeller og andre nyttige verktøy som kan gjøre det enklere og mer effektivt å analysere.


Porteføljeanalyse: Ytelse, Avkastning, og Målinger

Etter å ha diskutert det nye porteføljevalget vårt og forklart hvordan og hvorfor vi bytter ut visse aksjer, er det på tide å dykke dypere inn i InvestWiser for å se nærmere på ytelsen. Ved å utforske dette verktøyet merker vi at den nye porteføljen scorer omtrent det samme som den forrige. Rangeringen i verdi er stabil, mens det er en liten økning i kvalitet og momentum. Dette skyldes nyere finansiell informasjon og justeringer i aksjevalget. Gjeldsgraden i porteføljen har sunket til 101,8%, mens avkastning på egenkapital har økt til 27,9%. Det er verdt å merke seg at inntjeningsavkastningen har gått litt ned til 13,2%, men avkastningen fra fri kontantstrøm har steget til 25,7%. Dette betyr at fri kontantstrøm utgjør nå en fjerdedel av selskapenes markedsverdi i gjennomsnitt.


Om vi ignorerer Elmera Group (ELMRA) med sitt høye pris-inntjeningsforhold, sitter vi igjen med et gjennomsnittlig pris-inntjeningsforhold på 11,2 og et pris-bokforhold på 2,8 i den nye porteføljen – tall som ligner de vi så i den tidligere porteføljen. Den nye porteføljen har hatt en ettårsavkastning på 24,7%, sammenlignet med 11,5% fra hovedindeksen til Oslo Børs, OSEBX. Dette er en betraktelig forbedring fra den forrige porteføljen som viste en vekst fra 12,6% til 22,4% på under to måneder siden vårt siste innlegg.


Denne oppgangen i avkastning er et resultat av momentum rangeringen; den leder oss til å beholde aksjer som gjør det bra og kvitte oss med de som underpresterer. Et kjent råd fra Peter Lynch er "Cut your losses and let your winners run," som understreker viktigheten av å holde på de aksjene som møter forventningene, og å selge de som ikke gjør det. Dette er kjernen i strategien for momentum investorer, som tror at suksessfulle aksjer vil fortsette å gjøre det bra. Men, det er essensielt å huske at vår rangeringsmodell også balanserer momentum med kvalitet og verdi, for å gi porteføljen en kombinasjon av de tre mest undersøkte og brukte faktorene i markedet.


Videre har porteføljen oppnådd høyere avkastning med litt mer svingninger, da volatiliteten har økt fra 9,5% til 10,3%. Dette er likevel lavere enn OSEBX sin volatilitet på 15,8%, som betyr at aksjene har oppnådd høyere avkastning med mindre risiko. Sammensetningen av porteføljen har også endret seg litt; små selskaper (54,5%) utgjør nå over halvparten av porteføljen, og andelen av mellomstore (27,3%) og store selskaper (18,2%) har minket litt. Vi ser også en økning i eksponeringen mot volatilitet, med moderat volatilitet (54,4%) nå utgjør mer enn halvparten, hvor lav volatilitet tidligere hadde en tilsvarende andel. Til slutt, porteføljen har lik eksponering mot forskjellige aksjestiler, som er avhengige av en kombinasjon av forskjellige faktorer.


Oppsummering


For to måneder siden utførte vi en omfattende screening av ulike sektorer på Oslo Børs ved bruk av QVM-rangeringsmodellen. Vi satte sammen en portefølje med en toppaksje fra hver sektor, som har levert en imponerende avkastning og overgått OSEBX betydelig. Med nye data og markedsutviklinger har vi gjennomgått porteføljen på nytt, identifisert endringer og justert porteføljen, med fokus på selskaper som Okea, Høegh Autoliners og Austevoll Seafood, som har fremstått sterkt i sine respektive sektorer. Den oppdaterte porteføljen reflekterer markedsdynamikken og viser til forskjellige nyanser og variasjoner innen hver sektor.


Viktige analytiske endringer og oppdateringer har blitt implementert, og den reviderte porteføljen viser et robust utvalg av selskaper, hver med sine unike styrker og potensielle avkastninger. Inntjeningsavkastningen har gått litt ned til 13,2%, men avkastningen fra fri kontantstrøm har steget til 25,7%. Dette belyser selskapenes evne til å generere kontantstrøm i forhold til deres markedsverdi. Sammenlignet med hovedindeksen, har den nye porteføljen hatt en avkastning på 24,7%, en betraktelig forbedring.


QVM-modellen, med sitt fokus på kvalitet, verdi, og momentum, fungerer som et nyttig hjelpemiddel for å analysere og sammenligne selskaper, men bør ikke stå alene som beslutningsgrunnlag. En grundig analyse er essensiell, og hver investor må vurdere individuelle preferanser, mål og risikotoleranse ved valg av investeringer. Eksemplet med Okea og DNO illustrerer hvordan situasjonsendringer og underliggende forhold kan påvirke selskapenes rangering og valg av aksjer i porteføljen.


Ved å kontinuerlig vurdere og justere porteføljen, og ved å være oppmerksom på markedsdynamikk, selskapsspesifikke forhold og sektorutviklinger, kan investorer bedre posisjonere seg for potensielle avkastninger og risikohåndtering. Den dynamiske tilnærmingen og de detaljerte analysene bidrar til en dypere forståelse av markedet og fremhever potensielle investeringsmuligheter innen varierte sektorer på Oslo Børs.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page