top of page

Aksjeanalyse: Dof Group - Er oppgangen bare begynnelsen?

Er oppgangen bare begynnelsen?


Siden sin børsnotering i juni har Dof Group fanget oppmerksomheten til mange investorer. Med en aksjeprisøkning på over 40% i løpet av kort tid, spør mange seg nå: Er det fortsatt rom for oppside, eller har vi allerede sett toppen? I denne analysen vil vi dykke dypere ned i selskapets økonomi, vurdere dets fremtidige potensiale og se nærmere på nylige hendelser.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Vår vurdering

Dof Group er i dag lønnsomt de siste 12 månedene med en imponerende profittmargin på 22% etter flere år med marginale underskudd. Samtidig ser vi en bemerkelsesverdig reduksjon i selskapets gjeldsgrad – fra tall i tusenkategorien ned til 202% i det siste kvartalet. Når vi dykker ned i selskapets verdsettelsesmultipler, ser vi en pris til bok på 0,3, pris til salg på 0,2, pris til inntjening på 1,0 og pris til fri kontantstrøm på 2,9. Dette peker mot at markedet for tiden undervurderer Dof Group betydelig. Er dette en indikasjon på at markedet ikke har fanget opp selskapets nye økonomiske virkelighet, eller er det en generell skepsis knyttet til selskapets evne til å opprettholde denne positive trenden på lang sikt? Hos InvestWiser blir selskapet rangert som nøytralt når det gjelder kvalitet (55/100). Derimot scorer de høyt på verdi (100/100) og momentum (89/100).


Nylige nyheter:


1. Intensjonsavtale verdt 650 mill: Subsearederiet Dof har signert en intensjonsavtale for forlengelse av en stor kontrakt for subseatjenester i Atlanterhavet. Dette kan tilføre en estimert inntekt på 60 millioner dollar, som tilsvarer rundt 650 millioner kroner, med oppstart i november 2023.


2. Kjøpsanbefalinger: Meglerhuset Fearnley Securities ser stor oppside i Dof Group. Med et kursmål på 75 kroner per aksje indikerer dette en potensiell oppside på over 50% fra dagens kurs på 49 kroner. Andre meglerhus som Pareto Securities, ABG Sundal Collier og DNB Markets har også oppjustert sine kursmål for selskapet nylig.


3. Positiv markedsreaksjon på tallslipp: Etter at Dof Group la frem tallene for andrekvartal, opplevde selskapet en oppgang på omtrent 5% i tidlig handel.


Konklusjon:

Dof Group er i en unik posisjon. Etter flere utfordrende år ser selskapet nå ut til å ha snudd skuten. Med en solid økonomisk yteevne, positive anbefalinger fra kjente meglerhus, og potensielle store kontrakter på horisonten, er det mye som tyder på at Dof Group har en lysende fremtid foran seg. Imidlertid er det viktig for investorer å overvåke selskapets evne til å opprettholde denne positive trenden, samt være oppmerksom på eventuelle endringer i markedets oppfatning av selskapets verdsettelse.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page