top of page

Aksjeanalyse: Petronor E&P - En Skjult Perle?

En Skjult Perle?


I løpet av det siste året har Petronor E&P (heretter kalt Petronor) trukket mye oppmerksomhet i investeringsmiljøet. Aksjekursen, finansielle nøkkeltall og selskapets strategiske beslutninger har gjort det til et het tema for mange investorer. I denne analysen skal vi ta et nærmere blikk på selskapet, dets finansielle helse, nylige hendelser og forsøke å tegne et bilde av hva fremtiden kan holde for dette spennende selskapet.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Finansiell Oversikt

Selv om Petronor sin aksjekurs har økt med over 19% det siste halvåret, er det verdt å merke seg at den er ned 3,8% det siste året og hele 25% siden februar 2022. Slike bevegelser kan være forvirrende for investorer, spesielt når man ser på selskapets finansielle utvikling. Fra 2020 og frem til siste 12 måneder har omsetningen nesten firedoblet seg, samtidig som de har snudd et underskudd med en profittmargin på -2,17% til et overskudd med en profittmargin på 29,9%.


Med tanke på dette, kan man undres hvorfor aksjekursen ikke har reflektert denne positive trenden. Selskapet prises nå til en pris-til-omsetning på 0,5 og pris-til-inntjening på 1,8. Det kan argumenteres for at dette er lave multipler, spesielt gitt selskapets solide vekst. Men, som nevnt, kan lave multipler også indikere markedets skepsis til at veksten vil vedvare.


Dette paradokset blir enda mer slående når man ser på selskapets balanseutvikling. Egenkapitalen har vokst betydelig siden 2020, og gjeldsgraden har blitt kuttet fra over 200% til nå 6,92%. Dette indikerer et selskap som ikke bare har forbedret inntektene og lønnsomheten, men også sikret en mye sterkere finansiell stilling. Egenkapitalen representer nå over halvparten av total kapitalen og prises til en pris-til-bok på 0,9.


Vår Vurdering


InvestWiser har gitt Petronor E&P høye rangeringer både for kvalitet og verdi basert på de siste 12 månedenes nøkkeltall. Dette indikerer selskapets sterke prestasjoner samt dets attraktive markedsverdi. Samtidig har selskapet mottatt en nøytral momentumrangering, noe som kan antyde at aksjeprisen ikke nødvendigvis reflekterer selskapets grunnleggende styrker.


I tillegg har Petronor E&P en ledende posisjon på InvestWiser sin QVM-modell innen energisektoren, noe som underbygger dens sterke posisjon i bransjen. Dette ble også bekreftet i en nylig artikkel hvor Petronor toppet listen ved vurdering gjennom Magic Formula strategien.Nyhetsoppdateringer


Kraftig resultatløft for Petronor


Den 30. august 2023 rapporterte Petronor en betydelig økning i resultatet før skatt: fra 15 millioner dollar i første halvår 2022 til 49 millioner dollar i første halvår 2023. Dette er en tredobling på bare et år. Omsetningen i samme periode skjøt også i været, fra 37 millioner dollar til 94 millioner. Den betydelige veksten i PNGF-produksjonen, som har overgått nivåene sett for et tiår siden, pekes ut som en hoveddriver for denne økningen. Administrerende direktør Jens Pace krediterer investeringene i infill boreprogrammet i 2021 og 2022 for denne veksten, noe som har resultert i seks nye brønner i produksjon.


Avhending av letelisenser


I juni 2023 ble det kunngjort at et datterselskap av Petronor solgte 100% av sine interesser i to letelisenser i Guinea-Bissau for over 900 millioner kroner. Denne avtalen kan tolkes som et tegn på at selskapet strømlinjeformer porteføljen sin og fokuserer på kjerneaktiviteter, eller muligens sikrer kapital for videre vekst og investeringer.


Produksjonsøkning


Petronor rapporterte en produksjonsøkning på 47% i første kvartal sammenlignet med samme periode i 2022. En slik betydelig økning i produksjonsvolumer antyder at selskapets operasjonelle effektivitet og produksjonskapasitet er på rett spor.


Konklusjon


Petronor E&P er et spennende selskap i energisektoren, spesielt med tanke på deres operasjoner i Vest-Afrika. Med solide finansielle resultater, strategiske avgjørelser og imponerende operasjonelle prestasjoner, fremstår selskapet som attraktivt, spesielt gitt den nåværende undervurderingen i markedet.


Investorer bør imidlertid være forsiktige. Som alltid i olje- og gasssektoren er det risikoer, og selskapets lave multipler kan være en indikator på markedets forsiktighet mot selskapets langsiktige vekstprospekter. Det er viktig å gjøre grundig due diligence før man tar en investeringsbeslutning.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page