top of page

Analyse av Elkem: Aksjen som tiltrekker seg oppmerksomhet

Introduksjon

Hei alle sammen! Vi har tatt en kjapp titt på Elkem da det er den mest kjøpte aksjen blant toppmedlemmene hos Shareville den siste måneden. La oss se nærmere på selskapet og hvorfor det har fanget investorenes oppmerksomhet.


Skrever av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Analyse


Når vi bruker vårt screeningverktøy for å se på sektoren Elkem tilhører på Oslo Børs, er det noe som umiddelbart skiller seg ut: de har det høyeste utbyttet av alle 15 selskapene i materialsektoren, med hele 23,7% direkte avkastning. I tillegg har de fått en høy score på 90 av 100 mulige i vår QV-modell, noe som betyr at de rangerer blant topp 10% i sektoren når det gjelder viktige kvalitets- og verditall. Dette gjør selskapet ganske attraktivt når vi ser på nøkkeltallene og multiplene i screenern.Når vi dykker dypere inn i analysen og ser på oversiktssiden, oppdager vi at Elkems aksjekurs har falt betydelig det siste året etter at 50-dagers glidende gjennomsnitt krysset under 200-dagers glidende gjennomsnitt, noe som kalles "death cross" og signaliserer en negativ trend for kursen. Men det er viktig å huske at mye av nedgangen skyldes den store utbetalingen av utbytte. Dette har påvirket momentum rangeringen som er på bare 28 av 100 mulige poeng. Investorenes negative sentiment skyldes antagelig den negative utviklingen i selskapets virksomhet de siste kvartalene. Omsetningen og lønnsomheten har gått ned fra de rekordhøye nivåene i 2022, sammenlignet med tallene for siste tolv måneder (TTM). I tillegg har gjeldsgraden økt fra det rekordlave nivået i 2022, sammenlignet med tallene for det siste kvartalet (MRQ). Likevel er Elkems TTM nøkkeltall fortsatt sterke med en kvalitet score på 83 av 100 mulige poeng. Men det som virkelig skiller seg ut er de lave TTM multiplene sammenlignet med andre selskaper, noe som gir en verdi score på 98 av 100 mulige poeng.Når vi ser på sammendraget av selskapets regnskap, oppdager vi at de fortsatt har en solid økonomi med nesten halvparten av finansieringen i form av egenkapital, noe som gir en soliditet på 49,3%. Tidligere har dette tallet variert mellom 44,3% og 54,3%. Men inntjeningen har nesten blitt halvert siden rekordåret i fjor, da avkastningen på eiendelene gikk fra 18,1% til nå 9,4%. Det som virkelig har tatt en stor hit er selskapets frie kontantstrøm, som tidligere var på 9,7% av eiendelene og nå er på 2,1%. Selv om lønnsomhetstallene har gått ned fra rekordnivået, er de fortsatt historisk høye. Elkem har også betalt ut et rekordhøyt utbytte med en utbetalingsgrad på 77,4%. Denne utviklingen har ført til at selskapets markedsverdi er kraftig redusert, noe som har resultert i lavere multipler sammenlignet med fjoråret, til tross for at regnskapstallene har falt betydelig. P/B (pris/bok) er nå 0,6 sammenlignet med tidligere 0,8-1,1, P/S (pris/salg) er 0,4 sammenlignet med tidligere 0,5-0,7, P/E (pris/inntjening) er 3,1 sammenlignet med tidligere 2,3-69,0, og P/FCF (pris/fri kontantstrøm) er 13,6 sammenlignet med tidligere 4,4-11,2. Flere av disse multiplene er altså på rekordlave nivåer, til tross for at regnskapstallene er ned fra sine rekordhøye nivåer. Dette kan indikere at investorene forventer ytterligere nedgang i regnskapstallene i fremtiden, men det er vanskelig å forutsi i en syklisk bransje som denne.Når vi ser på hva analytikerne tenker om Elkems fremtidige inntjening, forventes det en kraftig reduksjon på -80% de kommende kvartalene sammenlignet med fjoråret. For de neste to årene tror de at 2023 vil reduseres med -70% fra rekordåret 2022, og at 2024 vil ligge omtrent på samme nivå som 2023. Når det gjelder anbefalingene fra 5 analytikere, er gjennomsnittlig kursmål på 48,1% oppside, men det er viktig å huske at slike forventninger og anbefalinger bør tas med en stor klype salt, spesielt i en syklisk bransje som kan være utfordrende å forutsi.Avslutning


Vi håper denne kjappe analysen har gitt dere litt mer innsikt i Elkem og hvordan man kan bruke vår gratis og kraftige aksjeanalyseplattform for å få nyttig informasjon. Husk alltid at informasjonen vi deler kun er til inspirasjon for videre analyse, og ikke skal tolkes som investeringsråd. Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Så vær forsiktig og gjør grundige analyser før du tar investeringsbeslutninger. Lykke til!


2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
andreas
andreas
Jul 29, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

Nice

Like
didriklysvoll
didriklysvoll
Jul 29, 2023
Replying to

Takker 🙌

Like
bottom of page