top of page

Analyse av Höegh Autoliners: En Rakettoppgang på Oslo Børs

En Rakettoppgang på Oslo Børs


Det siste året har Höegh Autoliners levert en oppsiktsvekkende prestasjon på Oslo Børs, med en total avkastning som skyter i været med over 140%. Denne prestasjonen bryter ned til en konsekvent månedlig vekst på over 10% gjennom hele året. Dette internasjonale skipsfartsselskapet, kjent for sin spesialisering innen sjøtransport av personbiler, maskiner og lastebiler, har fanget blikkene til investorer og tilbudt et bølge av potensielle muligheter.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Finansiell Oversikt

Fra 2020 til 2022 har Höegh Autoliners vitnet en imponerende vekst. Omsetningen doblet seg fra 6,3 milliarder kroner til hele 12,4 milliarder kroner. De vendte fra å være i rødt med en profittmargin på -2,53% til en positiv profittmargin på 23,5%. Ikke nok med det, de siste 12 månedene har selskapet ytterligere økt sin omsetning til over 15 milliarder kroner og profittmarginen står nå på 39,96%.


Egenkapitalen forteller også en historie av styrke. Fra 2020 til 2023 tredoblet den seg fra 4,6 milliarder kroner til en betydelig 13 milliarder kroner, samtidig som de reduserte sin gjeldsgrad med over 100 prosentpoeng fra tidligere 144,91% til nå 43,98%. Med en egenkapitalandel på 64,3% i siste kvartal og en avkastning på eiendeler på 24,3% over de siste 12 månedene, plasserer disse tallene Höegh Autoliners i toppsjiktet av sin bransje.


Aksjerangering


Med en pris/bok på 1,1, pris/salg på 1,0, og pris/inntjening på 2,9, indikerer Höegh Autoliners' prising en forholdsvis attraktiv verdi for investorer. Dette er støttet av deres grønne rangering på alle InvestWiser’s kvalitets-, verdi- og momentumkategorier, noe som illustrerer selskapets overlegne posisjon i forhold til sin bransje. Våre tidligere analyser av shipping bransjen på Oslo Børs bekrefter denne observasjonen.Fremtidsutsikter


Men etter en slik markant oppgang, hvordan posisjonerer Höegh Autoliners seg for fremtiden? Nylige rapporter fra selskapet avslører at august fortsatte trenden med robust ytelse. De opprettholder et solid fotfeste i markedet og opplever stadig økende etterspørsel, både på kontrakts- og spotbasis.


Fearnley Securities' nylige analyse ga også et positivt nikk til selskapet ved å øke kursmålet fra 100 kroner til 120 kroner, mens de opprettholdt sin kjøpsanbefaling. På toppen av det kunngjorde Höegh Autoliners nylig en omfangsrik kontrakt for transport av spesielt elbiler fra Asia til Europa og USA, verdsatt til over 100 millioner dollar, som strekker seg frem til 2028.


Aksjekursutvikling og Investorbevegelser


Etter et kortvarig fall i juli, der aksjen truet med å krysse det 50-dagers glidende gjennomsnitt under 200-dagers glidende gjennomsnitt, grep konsernsjef Andreas Enger og andre investorer muligheten. Etter en nedgang på over 14% ble aksjer kjøpt til 61,56 kroner per stykk. Aksjekursen har siden klatret seg opp fra tidligere fall og nådde en topp på 77,40 kroner per aksje, supplert med et utbytte på 3,68 kroner per aksje – et historisk høyt nivå for selskapet.


Avsluttende tanker


Med dens nåværende posisjon, robuste finansielle helse og positive utsikter, er Höegh Autoliners utvilsomt en aktør å følge nøye med på i markedet. Mens dens strålende fortid har vært intet mindre enn imponerende, ligger dens fremtidige potensial i beslutningene selskapet tar i de kommende månedene. Hold øynene åpne, investorer – reisen med Höegh Autoliners kan være langt fra over.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page