top of page

Fra Solid Vekst til Fallende Kurs: Bouvet ASA i Fokus

Bouvet ASA - En Dypdykk i En IT-Gigant


Bouvet ASA, basert i Oslo, har etablert seg som en ledende aktør innen IT- og digital kommunikasjon, og tilbyr konsulenttjenester til selskaper i både privat og offentlig sektor i Norge, Sverige og internasjonalt siden 1995.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Økonomisk Analyse

Bouvet er kjent for sin høye kvalitet og har vist imponerende finansielle resultater, med en avkastning på egenkapital (ROE) de siste 12 månedene på 99,5%. Dette er betydelig og overgår selskapets gjeldsgrad (D/E) på 68,7%. Selv med en nedgang på 12,63% det siste kvartalet, har Bouvet opprettholdt en solid avkastning på 126,8% over de siste 5 årene.


Finansielle Høydepunkter:

- Omsetningsvekst: Fra 2021 og frem til de siste 12 månedene har omsetningen vokst til 233,9% av kapitalet fra tidligere 198,1%.

- Lønnsomhetsvekst: Avkastning på eiendeler (ROA) har vokst fra 19,5% til 22,9%, og kontantavkastning på eiendeler (CROA) fra 19,3% til 28,9%.

- Multipler: P/S har falt fra 2,9 til 1,7, P/E fra 29,3 til 17,5, og P/FCF fra 29,6 til 13,9.

- Soliditet: Egenkapitalen har redusert til 23,0% av kapitalet fra tidligere 32,8%.


Vår Vurdering


Ut i fra InvestWiser sin vurdering har Bouvet ASA mottatt en imponerende rangering på kvalitet, som ligger på 90 av 100, men det har ikke klart å få det samme på verdi og momentum, der det har oppnådd henholdsvis 35 og 41 av 100. Den høye kvalitetsrangeringen indikerer at Bouvet sin finansielle prestasjon er solid i forhold til andre selskaper i bransjen. Imidlertid reflekterer de høyere multiplene at markedet priser denne kvaliteten inn i selskapets verdi, noe som tyder på at investorer er villige til å betale en premie for å inneha aksjer i selskapet. Til tross for dette, har selskapets aksjekurs opplevd et markant fall det siste kvartalet, noe som uthever at tidligere oppganger nå er korrigert, og markedsverdien er i et negativt terreng. Denne konstellasjonen av rangeringer plasserer Bouvet i kategorien fallende stjerne i henhold til InvestWiser sin aksjestilvurdering, og investorer bør derfor være nøye med å overveie både risiko og potensial før en investeringsbeslutning tas.


Markedsposisjon og Konkurransedyktighet


Tross sterk konkurranse har Bouvet klart å opprettholde en stabil markedsposisjon. Selskapets kvalitet er bemerkelsesverdig høy, noe som reflekterer investorers vilje til å betale for høyere multipler. Selskapets nåværende verdi på 5,6 milliarder kroner er imidlertid lavere enn markedsverdien på 5,7 milliarder kroner, hvilket indikerer en negativ nettogjeld med mer i kontantbeholdning enn i gjeld.


Selskapets Vekst og Utvikling


Bouvet har nylig initiert et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer, og har også kjøpt 100 prosent av Headit AS i Innlandet. Disse strategiske trekkene kan bidra til å styrke selskapets markedsposisjon ytterligere og muligens lede til en oppadgående trend i aksjeprisen.


Utfordringer og Risiko


En utfordring for Bouvet er økningen i driftskostnader, som har påvirket driftsresultatet. Selv med høyere inntekter i andre kvartal har driftsresultatet endt på samme sted som året før: 89 millioner kroner. Denne økningen i kostnader må overvåkes nøye for å sikre langsiktig lønnsomhet.


Ledelsens Rolle


Ledelsens rolle i Bouvet er også vesentlig. Sverre Hurum, styremedlem og tidligere mangeårige toppsjef i Bouvet, har nylig solgt aksjer gjennom selskapet Rattern. Dette salget kan reflektere interne oppfatninger av selskapets fremtidige potensial og bør tas i betraktning ved investeringsbeslutninger.


Konklusjon


Bouvet ASA har bevist sin styrke i IT-sektoren, og dets robuste finansielle tall, kvalitet og innovative strategier plasserer det som en attraktiv investeringsmulighet. Selskapets evne til å opprettholde lønnsomhet og konkurransedyktighet i et tøft markedsmiljø er beundringsverdig.


Investorer bør overvåke kostnadsstrukturen og ledelsens beslutninger nøye, og vurdere både risiko og potensielle gevinster før de gjør investeringsbeslutninger. Bouvets langvarige historie, solide markedsposisjon og fremtidsutsikter kan gjøre det til et levedyktig valg for dem som søker stabil og lønnsom vekst i IT-sektoren.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page