top of page

Topp 10 Populære Aksjer Blant Toppinvestorer

Introduksjon


Investering i aksjemarkedet har alltid vært en spennende reise, og det er alltid interessant å se hva de beste investorene gjør med sine porteføljer. Nylig tok jeg en nærmere titt på hva de ti mest vellykkede investorene i Norge har investert i på Shareville-plattformen. Disse investorene ble valgt basert på porteføljen deres, som hadde oppnådd den beste risikojusterte avkastningen i løpet av det siste året. Resultatene var overbevisende, så jeg bestemte meg for å grave dypere ved å samle disse aksjene i en portefølje på InvestWiser for å forstå bedre hva som ligger bak deres suksess.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Aksjeutvalget


Her er de ti mest populære aksjene blant disse toppinvestorene:

1. Mowi

Verdens største produsent av oppdrettslaks målt i både volum og omsetning, og tilbyr sjømatprodukter til over 70 land.

2. Telenor

Telenor Group er en ledende telekommunikasjonsbedrift som forplikter seg til ansvarlig forretningsdrift og å styrke samfunnene de opererer i.

3. Yara International

Leverer løsninger for gjødsel og jordbruk for å forbedre avlinger og bevare og forbedre jord.

4. DNB Bank

Norges største finanskonsern med sterk global tilstedeværelse, spesielt innen shipping, energi og sjømat.

5. Equinor

Leverer energi til Europa, er en ledende offshore-operatør og pioner innen fornybar energi og lavkarbonløsninger.

6. Aker BP

Utforsker og produserer olje og gass på norsk kontinentalsokkel, og er en av Europas største uavhengige børsnoterte oljeselskaper.

7. Vår Energi

Vår Energi er et ledende uavhengig letings- og produksjonsselskap på norsk sokkel.

8. Mpc Container Ships

Fokuserer på eierskap og drift av mindre containerfartøy i regionale og intra-regionale tjenester.

9. Storebrand

Nordisk finansgruppe som tilbyr pensjon, sparing, forsikring og bankprodukter til enkeltpersoner, bedrifter og offentlige foretak.

10. Salmar

Salmar er verdens nest største oppdretter av laks med produksjon i Norge, offshore, Island og Skottland og en bærekraftig tilnærming til oppdrett.


Porteføljeanalyse

Nå som vi har sett på hvilke aksjer som utgjør denne spennende porteføljen, la oss grave litt dypere for å forstå noen av de viktigste innsiktene:


Diversifisering i Størrelse:

Majoriteten av aksjene i denne porteføljen er store selskaper med markedsverdier som går inn i flere titalls milliarder. Dette gir en viss stabilitet og pålitelighet i porteføljen. Mpc Container Ships, som er et mellomstort selskap, tilfører derfor litt mer variasjon.


Energi i Fokus:

Energi er den mest fremtredende sektoren i porteføljen, og den utgjør en betydelig tredjedel av den totale eksponeringen. Dette reflekterer både sammensetningen av Oslo Børs og den nylige økningen i oljeprisene som driver denne sektoren.


Diversifisering:

Porteføljen har også en betydelig vekt innen finansielle tjenester og konsumentdefensive aksjer, med hver av dem som representerer en respektabel femtedel. De gjenværende sektorene utgjør hver en tidel av porteføljen.


Risikoprofil:

Når det gjelder risiko, har over halvparten (60%) av aksjene i porteføljen en lav volatilitet. Resten (30%) har moderat volatilitet, bortsett fra Mpc Container Ships, som har høy volatilitet. Dette indikerer en viss grad av risikostyring i porteføljen.


Analyse av Nøkkeltall:

Investorene i denne porteføljen har satt pris på momentum når de velger aksjer, men kvalitet og verdirangeringer følger like bak. Når vi ser på økonomiske nøkkeltall, har gjennomsnittlig gjeldsgrad for porteføljen vært på 136,3%, mens gjennomsnittlig egenkapitalavkastning har vært på 32,1%.


Aksjeprising:

Aksjene i denne porteføljen har en gjennomsnittlig pris til bok på 2,4 og en gjennomsnittlig pris til inntjening på 14,7. Alle selskapene i porteføljen betaler utbytte, med en gjennomsnittlig utbytteavkastning på 9,8%.


Imponerende Avkastning:

Aksjene har økt markant med 22,8% det siste året, samtidig som de har vist en moderat volatilitet på bare 10%. Dette representerer dobbelt så høy vekst som OSEBX-indeksen, som hadde en 1-års avkastning på 11,1%. Samtidig er volatiliteten i porteføljen litt lavere enn OSEBX-indeksen sin på 15,7%.


Oppsummering


I en tid preget av økonomisk usikkerhet og svingninger i markedet, gir de mest vellykkede investorene i Norge oss verdifulle innsikter i deres porteføljevalg. De har satt sammen en imponerende liste over aksjer, hovedsakelig fra de største selskapene på Oslo Børs, med unntak av den populære Mpc Container Ships, som har fanget interessen til investorer, spesielt de som søker stabile utbytte.


Deres tilnærming er preget av diversifisering, og de vurderer både selskapenes momentum og fundamentale nøkkeltall. De har valgt mange store selskaper for stabilitet, og energisektoren spiller en stor rolle i porteføljen deres, i tråd med den norske økonomien og økte oljepriser.


De har også fokusert på å begrense risikoen ved å inkludere aksjer med lav volatilitet. Prisingen av aksjene er rimelig, med gjennomsnittlig pris til bok på 2,4 og pris til inntjening på 14,7. En annen attraktiv egenskap er at alle selskapene betaler utbytte, noe som tiltrekker investorer som søker jevne inntekter.


Det mest imponerende er den sterke avkastningen på 22,8% det siste året, sammen med relativt lav volatilitet. Dette viser at deres strategi har gitt gode resultater.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page