top of page

Analyse av Utbyttereisens og Forumets Porteføljer

Introduksjon til Utbyttereisen og Forumet


I dagens investeringsverden har Utbyttereisen blitt en kjent profil med mange følgere på sosiale medier. Han har også etablert et raskt voksende forum kalt Utbytte og porteføljebygging, som nå har nesten 20 000 medlemmer. Utbyttereisen deler sin investeringsreise og skaper et engasjerende fellesskap for diskusjon og deling av innsikt om utbytteaksjer og porteføljestrategier. Dette understreker den økende populariteten til utbytteinvesteringer blant privatpersoner på børsen.


På InvestWiser-bloggen og NordNet-bloggen har våre innlegg om utbytteaksjer og -porteføljer vært blant de mest leste og likte. I denne analysen vil vi dykke dypere inn i Utbyttereisens egen utbytteportefølje og forumets virtuelle portefølje, begge nøye vurdert med vår nye aksjeanalyseplattform, InvestWiser 3.0.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Hva er Utbytteaksjer og Hvordan Fungerer De?


La oss først forstå hva utbytteaksjer er og hvordan de fungerer. Utbytteaksjer er aksjer i selskaper som deler en del av sitt overskudd med aksjonærene. Mengden utbytte kan variere avhengig av selskapets resultater. Dette gir investorer en passiv inntekt, i tillegg til muligheten for å tjene penger når aksjene øker i verdi.


Selskaper som gir utbytte er vanligvis etablerte og økonomisk solide. De velger å gi noe tilbake til aksjonærene i stedet for å investere alt tilbake i selskapet. Utbytteinvesteringer er attraktive for de som ønsker passiv inntekt eller ønsker å bygge kapital over tid ved å reinvestere utbyttene.


Utbyttereisens Utbytteportefølje: Solid Meravkastning


Oversikt:Siden desember 2020 har Utbyttereisens utbytteportefølje gitt en imponerende avkastning på over 54%, betydelig høyere enn Oslo Børs' 40% i samme periode. Porteføljen inkluderer utvalgte aksjer, fra MPC Container Ships til Sparebanken Sør, med vektinger som spenner fra 23,64% til 0,77%. I løpet av de siste tre årene har han overgått markedet med betydelig meravkastning.


Sammensetning av porteføljen:1. MPC Container Ships ASA (MPCC) - 23,64%

2. Hafnia Ltd (HAFNI) - 16,71%

3. Frontline Ltd (FRO) - 10,66%

4. Okeanis Eco Tankers Corp (OET) - 7,87%

5. Var Energi ASA (VAR) - 6,11%

6. Yara International ASA (YAR) - 5,83%

7. Belships (BELCO) - 5,45%

8. Rana Gruber AS (RANA) - 4,95%

9. Klaveness Combination Carriers ASA (KCC) - 4,5%

10. Norconsult ASA (NORCO) - 3,84%

11. BW LPG Ltd (BWLPG) - 2,77%

12. NorAm Drilling AS (NORAM) - 2,38%

13. Sparebanken Sor (SOR) - 0,77%


Forumets Virtuelle Portefølje: Kort, Men Sterk Historie


Oversikt:Forumet for Utbytte og Porteføljebygging, etablert i desember 2023, har levert en imponerende avkastning på over 6,5% på kort tid, betydelig høyere enn Oslo Børs' 1% i samme periode. Porteføljen inkluderer aksjer som Klaveness Combination Carriers og Yara International, med vektinger som varierer fra 11,5% til 8,91%. Selv om porteføljen har en kort historikk på bare to måneder, har den levert en avkastning som betydelig overstiger hovedindeksen.


Sammensetning av porteføljen:1. Klaveness Combination Carriers ASA (KCC) - 11,5%

2. 2020 Bulkers Ltd (2020) - 10,72%

3. Frontline Ltd (FRO) - 10,31%

4. Hafnia Ltd (HAFNI) - 10,15%

5. DnB ASA (DNB) - 9,63%

6. MPC Container Ships ASA (MPCC) - 9,59%

7. Var Energi ASA (VAR) - 9,35%

8. Telenor ASA (TEL) - 9,27%

9. Rana Gruber AS (RANA) - 8,95%

10. Yara International ASA (YAR) - 8,91%


Utbyttereisens Perspektiv: Innsikt og Analyse av Aksjer


Utbyttereisens Syn på Porteføljens Aksjer


I denne delen vil vi presentere Utbyttereisens egne tanker og kommentarer om hver av aksjene i hans portefølje. Hans innsikt gir en dypere forståelse av grunnene bak hans valg og strategien han anvender.


1. MPC Container Ships ASA (MPCC): “Kjernen i porteføljen og aksjen som har gitt muligheten til å bygge opp alle andre posisjonene, investeringen er tilbakebetalt i form av utbytter samt noe salg på god kurs. Selskapets ledelse er veldig investorvennlige og har levert på lovnadene sine til nå, “walk the talk”, lav gjeld gir også trygghet nå som container generelt går gjennom utfordrende tider. Sektoren lider av høy flåtevekst, noe som vil påvirke inntjeningen på minst mellomlang sikt, men MPCC vil fortsette å gi god direkteavkastning i 2024-25, nøkkelen her er god inngang. Langsiktig posisjon.”


2. Hafnia Ltd (HAFNI): "Nest største posisjonen i porteføljen, attraktive utbytter, igjen en posisjon som har lav GAV i porteføljen noe som gir ro ved svingninger i pris, investering med mellom langsiktig perspektiv avhengig av utviklingen i sektoren og flåtevekst."


3. Frontline Ltd (FRO): "Fredriksen kan tank og i gode tider for sektoren er nok FRO en aksje som vil gi både rause utbytter og kursoppgang, den lave flåteveksten i årene fremover for VLCCer gjør at posisjonen har en mellom langsiktig perspektiv.”


4. Okeanis Eco Tankers Corp (OET): "Mye av samme grunn som hvorfor jeg eier Frontline, samtidig et mye mindre selskap som har gjort det bedre enn peers i inntjening per skip, ny attraktiv flåte og raus utbyttepolitikk. Mellom langsiktig perspektiv."


5. Var Energi ASA (VAR): "Utbyttemaskin som gir eksponering mot olje og gass, forventes en økning i produksjon i årene fremover noe som vil støtte videre vekst og utbyttebetalinger. Langsiktig posisjon."


6. Yara International ASA (YAR): "Gigant som har gått gjennom et utfordrende år, selskapet driver med mye interessant satsing i tillegg til hovedvirksomhet. Spesielt spennende med satsingen på grønn ammoniakk. Langsiktig posisjon."


7. Belships (BELCO): "Tradisjonsrik selskap, et av de få innen shipping som fortsatt er registrert i Norge. Ledelsen har vært flinke til å fortsette å gi rause utbytter til eiere ved å være strategisk gode i å sikre inntjening før et utfordrende periode for sektoren. Forventer god avkastning støttet av lav flåtevekst fremover. Langsiktig posisjon."


8. Rana Gruber AS (RANA): “Selskapet er en del av kjernen i porteføljen, gode utbytter, strategien her er å ri bølgene, kjøpe ved nedgang, sitte i ro i oppgangen og samle utbytter. Rana har høye ambisjoner om å være verdensledende innen grønn satsing i gruvedrift, en gøy og viktig reise jeg som investor vil være med på. Langsiktig posisjon."


9. Klaveness Combination Carriers ASA (KCC): “KCC er et litt annerledes selskap innen shipping som gir eksponering mot både bulk og tank, noe som igjen gir muligheter til å ri det markedet som er best, god og fornuftig utbyttepolitikk. Langsiktig posisjon."


10. Norconsult ASA (NORCO): "NORCO kom inn som en del av en ny fase i utformingen av porteføljen, nemlig å eie flere selskaper som ikke er å anse som sykliske. Selskapet er en av de som er ledende i sitt felt og har en god utbyttepolitikk som sammen med forventet god vekst over årene vil bli en del av kjernen i porteføljen. Langsiktig posisjon."


11. BW LPG Ltd (BWLPG): "Inntjeningen til selskaper i samme sektor som BWLPG har vært enorm og utbyttene deretter. Satsingen er av noe kortere karakter der jeg ser på det i en kort til mellomlangsiktig perspektiv, denne posisjonen er den jeg er mest usikker på når det gjelder langsiktighet."


12. NorAm Drilling AS (NORAM): "Et selskap som jeg dessverre har noe høyere GAV på enn ønsket, men som fortsetter å betale månedlige utbytter, en av de få på Oslo Børs som gir den utbetalingsfrekvensen. NORAM hadde nok tjent på å være et selskap man kunne kjøpe på en ASK-konto, noe som hadde økt interessen for aksjen. Her vurderer jeg fortløpende utsiktene til selskapet og har en mellom til langsiktig perspektiv. "


13. Sparebanken Sor (SOR): "Akkurat som NORCO er SOR en del av den nye satsingen på å utvide porteføljen til mer langsiktige og tryggere posisjoner. SOR hadde nylig et nedsalg av betydelig størrelse, sammenlignet med andre positive lignende hendelser andre sparebanker har gjort, sammen med bonusaksjer over 2 år gjorde at SOR ble valgt inn i porteføljen, tildelingen ble skuffende og SOR er foreløpig en vesentlig mindre posisjon enn resterende men noe jeg tenker å gjøre noe med ved god anledning. Langsiktig posisjon."


Utbyttereisens Syn på Porteføljen Som Helhet


Utbyttereisen deler også sine overordnede tanker om porteføljen: "Den brukte strategien til å bygge denne porteføljen som er mye vektet i sykliske aksjer går på å skaffe seg gode innganger for å så høste rause utbytter og øke posisjonen ved svingninger. Målet har vært å få nok cashflow til de neste fasene i oppbygging av porteføljen, noe som foregår nå, der en del nye selskaper med tryggere og langsiktige fremtidsutsikter vil kunne bygge et solid fundament for å støtte de sykliske posisjonene ved store svingninger men samtidig garantere god cashflow. Selv om sykliske utbytteaksjer oppfattes som risikable så minsker en risikoen ved å vite hva en kjøper og hvordan markedet ser ut til å ligge fremover. Helt i starten så vurderte jeg også at det kanskje var lurt å starte med selskaper som kunne gi en bedre nattesøvn og roligere vekst men jeg konstaterte med at jeg aldri ville nå dagens porteføljeverdi innen rimelig tid. Nøkkelen i en slik portefølje er å vite hva en kjøper, når en skal kjøpe og ikke gi etter for støy og FOMO. Vær tro mot strategien"


InvestWiser 3.0 Analyse


Sammenfatning:


Ved å benytte InvestWiser 3.0 har vi utført en omfattende analyse av begge porteføljene for å trekke ut viktige innsikter og strategiske funn.


Diversifisering og Sektoranalyse:


Utbyttereisen er sterkt vektet mot industri (53,8%), energi (23,1%), materialer (15,4%), og finansielle tjenester (7,7%), med en balansert fordeling.

Forumet har en preferanse for industri (40%), materialer (20%), energi (20%), kommunikasjonstjenester (10%), og finansielle tjenester (10%), også med en balansert fordeling.


Rangeringer og Faktorer:


Utbyttereisen har en gjennomsnittlig rangering på 86/100, med kvalitet på 84/100, verdi på 85/100, og momentum på 72/100.

Forumet har en gjennomsnittlig rangering på 87/100, med kvalitet på 84/100, verdi på 83/100, og momentum på 70/100.


Finansielle Nøkkeltall:


Utbyttereisen har en gjennomsnittlig gjeldsgrad på 122,5% og en gjennomsnittlig ROE på 37,6% det siste året.

Forumet viser en gjennomsnittlig gjeldsgrad på 131,0% og en gjennomsnittlig ROE på 42,3% det siste året.


Utbytte Yield og Inntjenings Yield:


Utbyttereisen har en gjennomsnittlig utbytteyield på 16,2% og en gjennomsnittlig inntjeningsyield på 21,9% det siste året.

Forumet har en gjennomsnittlig utbytteyield på 16,4% og en gjennomsnittlig inntjeningsyield på 22,0% det siste året.


P/B og P/E:


Utbyttereisen har en gjennomsnittlig P/B på 2,1 og en gjennomsnittlig P/E på 6,2 det siste året.

Forumet viser en gjennomsnittlig P/B på 2,3 og en gjennomsnittlig P/E på 7,3 det siste året.


Strategiske Innsikter:


- Begge porteføljene scorer sterkt på InvestWisers modell, til tross for litt forskjellig diversifisering.

- Utbyttereisens portefølje fokuserer mer på industri og energi, mens Forumets portefølje er mer variert og inkluderer også kommunikasjonstjenester.

- Utbyttereisen inneholder flere mellomstore aksjer, mens Forumet har flere store aksjer som DNB og Telenor.

- Begge porteføljene har sterke rangeringer for kvalitet, verdi og momentum, og de prioriterer høyutbytteaksjer som skiller seg betydelig ut fra gjennomsnittet på børsen.

- Utbyttereisen har en gjennomsnittlig utbytteyield på 16,2%, mens Forumet har 16,4%, sammenlignet med børsens gjennomsnitt på 4,8%.

- Begge porteføljene har lavere P/E-verdier enn børsens gjennomsnitt, men høyere P/B-verdier.

- Begge porteføljene er mer eksponert mot sykliske og sensitive sektorer, med overvekt i shipping, noe som gjør dem mer sårbare for økonomiske svingninger.

- Totalt sett har begge porteføljene en fokusert tilnærming til høyutbytteaksjer med gode rangeringer sammenlignet med andre selskaper i samme bransje.


Konklusjon og Tanker


Konklusjon:


Vår analyse av Utbyttereisens og forumet "Utbytte og Porteføljebygging" viser at deres utbytteinvesteringsstrategi har prestert svært godt. Utbyttereisens portefølje har levert en imponerende avkastning på over 50% siden slutten av 2020, mens forumets portefølje har oppnådd betydelig avkastning på 6,5% på bare to måneder etter oppstart. Begge porteføljene har overgått hovedindeksen betydelig.


Begge porteføljene følger en utbytteinvesteringsstrategi som inkluderer ulike bransjer og har en høy utbytteyield. InvestWiser 3.0 har hjulpet oss med å belyse unikhetene til hver portefølje, og gir verdifulle innsikter i deres investeringsstrategier.


Avsluttende Tanker:


InvestWiser 3.0 har vist seg å være et populært verktøy for både erfarne og nye investorer. Plattformens evne til å tilby analyser og sammenligninger av ulike aksjer og porteføljer har vært svært nyttig. Vi ønsker å takke alle våre brukere for deres støtte, og vi er glade for å se en økning i medlemskapet, med over 500 nye medlemmer i den siste uken siden lanseringen av den oppdaterte versjonen, noe som tilsvarer en økning på over 10%.


Vi oppfordrer alle til å følge Utbyttereisen for ytterligere innsikt og inspirasjon, og til å delta i forumet Utbytte og Porteføljebygging for å dra nytte av det voksende samfunnet av utbytteinvestorer.


Takk for at du tok deg tid til å lese vår analyse. For å holde deg oppdatert og engasjert i det siste innen aksjeanalyse, oppfordrer vi deg til å følge InvestWiser på våre ulike sosiale medier plattformer og delta i vår kontinuerlige samtale om investeringer:Din deltakelse og tilbakemelding hjelper oss å forbedre og tilby bedre tjenester og verktøy for investorer som deg. Vi ser frem til å høre fra deg og samarbeide for å gjøre aksjeinvesteringer mer tilgjengelig og forståelig for alle.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page