top of page

Fra Hav til Børs: En Dypdykk i Shippingbransjen på Oslo Børs

Fra Storslåtte Flåter til Blendende Tall


Shippingbransjen på Oslo Børs har seilt opp som en favoritt blant investorer de siste tre årene. Dette er ikke uten grunn: shippingaksjene har levert sterk avkastning, og de blendende tallene – en vekst på utrolige 294,85% over de siste tre årene – vitner om en bransje i medvind. Enten investorene er tiltrukket av estetikken av de storslåtte flåtene de ser på sosiale medier, eller de uimotståelige tallene fra shippingindeksen, er det klart at denne bransjen har fanget oppmerksomheten til mange. Ikke minst har de store utbyttene vært en magnet for dem som er på jakt etter avkastning.


For de som ikke er kjent med begrepet, er "shipping" egentlig et engelsk ord som dekker rederi og befraktningsvirksomhet med skip. Kjernen i dette konseptet er enkelt: varer lastes ombord på et skip, fraktes over havet, og lastes av igjen på en annen destinasjon. Shipping-aksjer representerer selskapene som eier og driver disse skipene, og som tjener penger på denne transporttjenesten. Innen shipping finner vi flere segmenter som tørrlast, LPG, LNG, råoljetank og flere.


Denne virksomheten er en hjørnestein i den globale økonomien, og som et resultat, er den også svært påvirket av verdensøkonomiens tilstand. Dette gir shippingbransjen en syklisk natur, karakterisert av store svingninger i priser. Denne høye volatiliteten kan være både en fordel og en ulempe for investorer. Til tross for den bemerkelsesverdige avkastningen på 29,7% fra shipping-indeksen i år, sammenlignet med 6,46% av Oslo Børs sin hovedindeks, er det naturlig å spørre seg hvor bærekraftig denne oppadgående trenden er, spesielt med tanke på at shipping-indeksen nå omsettes på sitt høyeste nivå noensinne.


I lys av dette har vi bestemt oss for å utforske denne spennende bransjen nærmere. Denne rapporten vil dykke dypere inn i de ulike aksjene og deres respektive segmenter. Ved å bruke verktøyene fra InvestWiser, håper vi å gi et klart og innsiktsfullt bilde av bransjens nåværende posisjon og dens fremtidsutsikter.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Topp Selskaper i Shipping Bransjen

Tar vi et nærblikk på InvestWiser's analyseplattform og velger shipping-bransjen, oppdager vi at "Marine Shipping" er representert av intet mindre enn 33 selskaper på Oslo Børs. Denne bransjen er faktisk den nest mest prominente på børsen i form av aksjeantall – kun bank-bransjen topper den. Går vi videre til markedsoversikten på plattformen, ser vi at shipping-bransjen representerer over 5% av Oslo Børs' samlede markedsverdi.


Selskapene fordeler seg som følger: 23 er listet på Oslo Børs' hovedmarked, 8 på Euronext Growth og 2 på Euronext Expand. For å lette sammenligningen mellom disse selskapene benytter InvestWiser sin QVM screener modell. Modellen vurderer selskapene på kvalitet, verdi og momentum gjennom nøkkeltall som egenkapital, omsetning, inntjening, fri kontantstrøm i forhold til eiendeler (som kvalitet) og mot markedsverdi (som verdi). Momentumet beregnes ut ifra totalavkastningen over de siste 3, 6, 9 og 12 månedene. Hvert selskap får en score fra 0 til 100 basert på hvordan de presterer i forhold til andre.


Bransjen kan kategoriseres på ulike måter, som markedsverdi, utbytteavkastning, eller rangeringene fra QVM-modellen. Rangerer vi selskapene basert på sistnevnte og konsentrerer oss om toppkvartilen (de øverste 25%), finner vi følgende stjerner:

 • Höegh Autoliners, 100/100

 • Odfjell SE, 97/100

 • BW LPG, 94/100

 • Wilh. Wilhelmsen, 91/100

 • MPC Container Ships, 85/100

 • Hafnia Limited, 77/100

De selskapene som fremstår som ledere i shipping bransjen ifølge modellen, opererer innenfor diverse segmenter. Dette inkluderer biltransport (RoRo), kjemikalier og væsker, flytende petroleumsgass (LPG), containerfrakt, tankfrakt og andre. Hvert av disse segmentene er drevet av sine egne unike faktorer, noe som forklarer hvorfor investorer velger å investere i de spesifikke segmentene de har størst tro på. Som eksempler:

 • Etterspørselen etter biltransport er knyttet til den globale produksjonen og salget av kjøretøyer.

 • Den globale kjemiske industriens vekst eller tilbakegang bestemmer behovet for kjemikalietransport.

 • Som en viktig del av energiinfrastrukturen, påvirkes etterspørselen etter LPG av globale energipriser.

 • Containerfrakt, som er hjertet av global handel, er formet av overordnede økonomiske forhold og handelspolitikk.

 • Oljefrakt er intrikat knyttet til oljepriser og den verdensomspennende etterspørselen etter energi.

På global skala ser vi flere utviklingstrekk som transformerer shippingbransjen. Disse er et resultat av globale økonomiske forhold, teknologiske fremskritt og regulatoriske tiltak. Et tydelig eksempel er overgangen til elektriske kjøretøyer. Med mange nasjoner som nå beveger seg mot en fremtid med nullutslippskjøretøyer, øker behovet for transport av slike biler. Dette reflekteres klart i InvestWiser's screener. Her skiller Höegh Autoliners seg ut som en aktør i spissen av denne endringen. Takket være voksende etterspørsel etter elbil-transport, har selskapet levert imponerende resultater og avkastning til sine investorer. Dette ble ytterligere understreket da Höegh Autoliners sikret en stor kontrakt for elbiltransport i september, noe som resulterte i at DNB Markets oppjusterte kursmålet og anbefalte aksjen som et kjøp.


Med bakgrunn i den store etterspørselen etter elbiler, har Höegh Autoliners skilt seg ut på InvestWiser's QVM-screener med en imponerende avkastning på over 100% det siste året, og topper dermed listen over momentum i bransjen. Generelt har selskapet fått den høyeste QVM-rangeringen totalt sett. Ser vi derimot på andreplassen, finner vi kjemikalietankrederiet Odfjell SE. Med attraktive verdsettelsesmultipler har selskapet oppnådd toppen når det gjelder verdi i bransjen. Meglerhus som Nordea Markets antyder at Odfjell SE vil gi gode utbytter i fremtiden, noe som kan appellere til utbytteinvestorer. Den positive trenden i kjemikalietanksegmentet, kombinert med Odfjells optimistiske ledelse, gir gode fremtidsutsikter for selskapet.


Containersegmentet byr derimot på mer usikkerhet blant investorer og markedsobservatører, med delte meninger og hva fremtiden kan bringe. Midt i denne usikkerheten finner vi MPC Container Ships, som har blitt en klar favoritt blant mange investorer, særlig blant dem som jakter utbytte. De har nemlig gitt aksjonærene sine store utbytter. Selskapet står støtt som toppen innen kvalitet i bransjen og plasserer seg blant toppkvartilen i QVM-rangeringen. Økonomisk er selskapet solid med en gjeldsgrad på 16,9% fra siste kvartal og en imponerende avkastning på egenkapital på 57,9% det siste året.


Men, det er urolige tider for containersegmentet. Det er uttrykt bekymring blant aktører, hovedsakelig på grunn av mulige inntjeningsfall fra frakt, gitt den økende mengden av ny skipslevering. En mulig nedgang i den globale transportetterspørselen, kombinert med denne økte skipskapasiteten, kan føre til overkapasitet og dermed press på fraktratene. I dette klimaet kan MPC Container Ships stå overfor finansielle utfordringer. DNB Markets har allerede justert sitt syn på dette ved å redusere sin anbefaling fra hold til selg, og har også satt ned kursmålet. Selv om aksjeprisen har tatt et dykk etter denne uttalelsen, er det noen som ser dette som en kjøpsmulighet. Dette viser seg ved at aksjen er på toppen over de mest kjøpte på Shareville den siste måneden blant toppinvestorene.


Etter å ha analysert selskapene ut fra den totale QVM rangeringsmodellen og kategoriene kvalitet, verdi og momentum, la oss zoome inn på bransjens giganter. I spissen finner vi Wilh. Wilhelmsen med en verdi på 36,5 milliarder kroner, tett fulgt av Hafnia Limited på 31,3 milliarder kroner, og BW LPG med 16,8 milliarder kroner. Alle tre befinner seg i toppkvartilen av QVM-rangeringen. Wilh. Wilhelmsen, den tyngste aktøren, er spesialisert innen transport av kjøretøy - likt Höegh Autoliners som vi tidligere identifiserte som en leder innen momentum og QVM i bransjen. Mens begge selskapene tilbyr logistikkløsninger for bilindustrien globalt, er Wilh. Wilhelmsen betydelig større målt etter markedsverdi.


Hafnia Limited, rett bak Wilh. Wilhelmsen, er blant de mest kjøpte aksjene hos Shareville's toppinvestorer den siste måneden. Deres nylige kvartalsresultater imponerte mange, og selskapets ledelse ser lyst på fremtiden. De tror det solide tankfrakt markedet vil fortsette, drevet av høy etterspørsel og gode markedsforhold. Som en bekreftelse på dette, begynte Hafnia Limited september på en positiv tone etter at SEB økte sitt kursmål med en kjøpsanbefaling. Meglerhuset er også optimistisk og forventer en markant vekst i etterspørselen i de kommende årene.


BW LPG, som er det tredje største selskapet og rangerer tredje på QVM-modellen, har gjort det stort i år med en imponerende avkastning på 67,28%. Slik vekst har selvfølgelig fanget mange investorers blikk. Men selv om selskapet raskt klatret, la de frem en kvartalsrapport i august som ikke helt møtte markedets forventninger. Likevel holder selskapet humøret oppe og ser lyst på fremtiden. Det er tydelige tegn på at LPG-markedet fortsatt er solid, drevet av begrenset kapasitet for nye skip og en voksende etterspørsel.


En annen aktør i shippingverdenen som har fanget interesse blant toppinvestorene på Shareville den siste måneden, er Okeanis Eco Tankers. Selv om de ligger rett utenfor toppkvartilen med en QVM-rangering på 73/100, har selskapets aksje skutt i været med over 330% over de siste tre årene. Det tilsvarer en årlig avkastning på over 110%! I begynnelsen av august la de frem kvartalstall som viste en betydelig vekst både i omsetning og overskudd sammenlignet med forrige år. Den stigende raten antyder en robust etterspørsel etter tankskip, muligens påvirket av høyere oljepriser og endringer i oljeproduksjon og -forbruk. Gitt den sterke etterspørselen etter oljetransport, ser veien fremover ganske lys ut for Okeanis.


Oppsummering og Fremtidsutsikter


Et dypdykk i shipping bransjen på Oslo Børs har gitt oss verdifull innsikt. Takket være InvestWiser sin QVM screener modell, har vi fått frem de ledende selskapene, basert på toppkvartilen. Med en formidabel økning på nesten 295% i shippingindeksen over tre år, har denne bransjen klart å fange mange investorers oppmerksomhet, spesielt med de imponerende skipene de presenterer. Denne fremgangen reflekterer en kombinasjon av makroøkonomiske faktorer og selskapsnyheter, og vitner om en bransje preget av innovasjon og tilpasningsevne.


Noen av de mest spennende funnene inkluderer selskaper som har skilt seg ut i sine segmenter. Vi ser for eksempel på Höegh Autoliners’ ledende rolle i elbiltransport, Odfjell SE’s positive forventninger innen kjemikalietanksegmentet, og Wilh. Wilhelmsens posisjon som en toppaktør innen bransjen. Dette viser en bransje i konstant utvikling.


Men, investeringer har alltid en risikoside. Uforutsigbarheten i containermarkedet og potensielle utfordringer for selskaper som MPC Container Ships, og også BW LPG's nylige kvartalstall som skuffet, minner oss om den naturlige volatiliteten i shipping investeringer.


Globalt sett har teknologiske revolusjonen, spesielt innen bærekraft og miljøvennlige løsninger, også endret spillereglene for shipping bransjen. Overgangen til elektriske kjøretøy og dens påvirkning på selskaper som Höegh Autoliners viser hvordan verdensøkonomien endrer og former bransjen.


Selv om fremtiden ser lovende ut for flere av disse selskapene, må investorer huske på de naturlige svingningene i shipping bransjen, og være klar over mulige fall, så vel som gevinster.


Til slutt bør de som vurderer å investere alltid gjøre en grundig forundersøkelse. Selv om Oslo Børs's shipping bransje har vist stor styrke og vekstpotensial, har den også sine unike utfordringer og muligheter. Med blikket fast rettet mot fremtiden, er det essensielt å følge nøye med og være klar til å navigere i denne dynamiske bransjen.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page