top of page

Hele investeringsreisen med InvestWiser 2.0

Introduksjon


Velkommen til InvestWiser-plattformen! Vi ønsker å vise deg hvordan du kan bruke vår aksjeanalyseplattform gjennom hele investeringsreisen som privatinvestor. La oss følge et trinnvis eksempel for å demonstrere hvordan du kan utnytte InvestWiser til å finne, analysere og sette sammen en aksjeportefølje.


Skrever av Gründer og CEO Didrik LysvollTrinn 1: Finn potensielle aksjer


InvestWiser gir deg de verktøyene du trenger for å finne spennende aksjer som passer dine investeringsmål og preferanser. For å starte reisen, kan du utforske både markedssiden og screenersiden.


På markedssiden kan du holde deg oppdatert på relevante nyheter, analytikerforventninger og nøkkeltall som kan gi deg hint om interessante selskaper. På screenersiden har vi et kraftig verktøy kalt QVM-screeneren, som hjelper deg med å identifisere aksjer med god potensial blant et stort utvalg.


I dette eksempelet bruker vi QVM-screeneren. Åpne verktøyet og sammenlign aksjene med deres respektive sektorer. Sorter deretter tabellen etter poengsumkolonnen for å finne de best rangerte aksjene. Husk at poengsummene oppdateres jevnlig, så resultatene vil variere fra dette eksempelet.


Eksempel på noen aksjer valgt fra QVM-screeneren:

 • Selvaag Bolig

 • Telenor

 • Elmera Group

 • Yara International

 • Kid

 • Europris

 • Navamedic

 • Kitron

 • Sparebanken Vest

 • Subsea 7

 • BW LPG


Trinn 2: Analyser dem nærmere


Når du har funnet interessante kandidater, er det på tide å gå dypere inn i analysen. Gå til analysemenyen og skriv inn navnene på aksjene du ønsker å utforske nærmere.

InvestWiser gir deg omfattende informasjon om hvert selskap, inkludert regnskap, selskapsprofil, nyheter, nøkkeltall, sammenligninger med konkurrenter, analytikerforventninger, utbyttehistorikk og mye mer. Ved å grundig studere disse opplysningene, vil du få et solid fundament for å ta informerte investeringsbeslutninger.


Husk at selv om QVM-screeneren er nyttig for å identifisere potensielle kandidater, bør du ikke basere investeringene dine kun på rangeringen fra screeneren. Bruk den heller som et utgangspunkt for videre analyse av selskapene.


Trinn 3: Sett sammen din portefølje


Etter å ha analysert aksjene grundig, er neste steg å sette sammen en velfungerende portefølje. Gå til porteføljemenyen og velg alle aksjene du ønsker å inkludere. Deretter kan du åpne porteføljeoversikten, som gir deg en oversikt over de viktigste elementene i porteføljen din.


I dette eksempelet har vi valgt en likt vektet portefølje, der hver aksje har samme vekt. Dette bidrar til å spre risikoen over forskjellige sektorer. Porteføljeoversikten gir deg også verdifull innsikt i risikovurdering, selskapenes størrelse, utbyttebetalinger og samlet avkastning det siste året.


Avsluttende ord


Med InvestWiser-plattformen kan du enkelt navigere gjennom hele investeringsreisen, fra å finne potensielle aksjer, analysere grundig og til slutt sette sammen en diversifisert portefølje. Vårt mål er å gi deg de verktøyene du trenger for å ta informerte beslutninger og oppnå dine investeringsmål.


 • Fullstendig dokumentasjon: lenke

 • Brukerundersøkelsesskjema: lenke

 • Introduksjonsvideo: lenke


Vi håper du får en vellykket investeringsreise med InvestWiser!

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page