top of page

Omfattende analyse av PGS: Imponerende fri kontantstrøm og vekstpotensiale

Introduksjon


PGS er et selskap som mange private investorer på børsen er veldig interessert i. Derfor tenkte vi det kunne være spennende å ta en dypere titt på selskapets historie, både finansielt og teknisk, og undersøke hva analytikerne tror om selskapets fremtid. Målet vårt med analysen er å få bedre innsikt i hvordan PGS har utviklet seg over tid og hvilke muligheter som kan ligge i fremtiden for selskapet.


Skrever av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Oversikt analyse

Først tar vi en rask oversikt over PGS. Det er et middels stort selskap notert på Oslo Børs og opererer innen olje- og gassutstyr og tjenester, en bransje som er kjent for å være veldig syklisk. Aksjekursen har hatt store svingninger i løpet av året, noe som har ført til en høy volatilitetsklassifisering og potensielt indikerer høy risiko knyttet til aksjen. Selskapet har en markedsverdi på 6,2 milliarder kroner, og total selskapsverdi, inkludert gjeld og kontantbeholdning, er på 13,9 milliarder kroner.


Det er interessant å merke seg at selskapets omsetning på 7,7 milliarder kroner det siste året faktisk er høyere enn markedsverdien, noe som gir en pris/salg på bare 0,8. Dette plasserer PGS blant de 25% beste i sin sektor. Men selskapet har hatt en negativ profittmargin det siste året, på -9,9%, noe som gjør at pris/inntjening blir negativt og vanskelig å sammenligne med andre i sektoren. Derfor ser vi heller på pris/fri kontantstrøm for å vurdere selskapets lønnsomhet i forhold til markedsverdien. Med en lav pris/fri kontantstrøm på 2,1, er PGS blant de 10% beste i sektoren, noe som tyder på at selskapet genererer mye fri kontantstrøm i forhold til markedsverdien sammenlignet med andre. Fri kontantstrøm i forhold til selskapets eiendeler er høy, på 16,4%, som betyr at selskapet effektivt genererer mye fri kontantstrøm med kapitalen sin. Egenkapitalen utgjør 26,3% av kapitalen, som er lavere enn gjennomsnittet i sektoren, hvor 75% av selskapene har høyere egenkapitalfinansiering.


Prisen på egenkapitalen er på 1,3 ganger bokført verdi, litt under gjennomsnittet i sektoren. Det området hvor PGS presterer verst er aksjekursmomentumet det siste året, som har falt markant sammenlignet med andre selskaper i sektoren. Selskapet har en poengsum på 30 for momentum, en poengsum nær gjennomsnittet på 47 for kvalitet og en høyere poengsum på 67 for verdi. Totalt gir dette en gjennomsnittlig faktorpoengsum på 46 og en nøytral aksjestil, siden det ikke er noen spesiell kombinasjon av faktorpoengsummer som peker mot en bestemt stil. La oss nå gå nærmere inn på aksjekursen gjennom en teknisk analyse for å forstå bedre hva som har påvirket den lave momentum poengsummen og høye volatilitetsklassifiseringen.


Teknisk analyse

Aksjekursen til PGS har vært på en berg-og-dalbane i år, noe som har ført til en turbulent reise for investorene. Året startet med en kurs på 7,05 kroner per aksje, men den skjøt opp til 13,05 kroner tidlig i mars, en imponerende økning på 85,1% siden begynnelsen av året. På bare tre måneder var aksjekursen nesten doblet. I denne perioden krysset aksjen både 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt, hjulpet av et "golden cross" like før slutten av forrige år.


Den sterke positive trenden holdt seg nesten uforstyrret helt til toppen ble nådd 8. mars. RSI-nivået hadde vært høyt en stund, over 70, noe som vanligvis betyr at aksjen er overkjøpt. Likevel fortsatte aksjekursen å stige. Men etter toppen begynte aksjen å stupe. MACD-linjen krysset raskt under signallinjen, noe som tyder på en trendendring etter en lang periode med positiv utvikling.


Mot slutten av mars krysset også 50-dagers glidende gjennomsnitt under 200-dagers glidende gjennomsnitt, kjent som et "death cross". Dette antydet at aksjen var inne i en negativ trend og kunne forvente videre nedgang. Nedgangen fortsatte til slutten av juni, da aksjen bunnet ut på 5,016 kroner. Dette representerte en nedgang på 28,9% fra begynnelsen av året og 61,5% fra toppen tidligere i år.


Etter bunnen, der RSI-nivået for første gang i år var under 30, noe som betyr at aksjen var oversolgt, begynte aksjekursen å stige igjen. Bare noen få dager senere krysset MACD-linjen over signallinjen, og siden da har det vært en positiv trend. I dag ligger aksjekursen på 6,822 kroner, en nedgang på 2,7% fra begynnelsen av året.


Aksjekursen har nå krysset RSI-grensen på 50, med en nåværende verdi på 55 og fortsetter å stige. I tillegg ligger MACD-linjen godt over signallinjen og har vært positiv siden bunnen tidligere. Selv om 50-dagers glidende gjennomsnitt fortsatt ligger under 200-dagers glidende gjennomsnitt, har aksjekursen steget over 50-dagers glidende gjennomsnitt etter en lang periode under. I tillegg har 20-dagers glidende gjennomsnitt krysset over 50-dagers glidende gjennomsnitt, noe som styrker indikasjonene på en fortsatt positiv trend.


Alt i alt har PGS sin aksjekurs hatt en volatil reise med store svingninger. Etter en tidlig oppgang på 85,1%, som nådde toppen i mars, falt aksjen markant til bunnen i juni, med et tap på 28,9% fra begynnelsen av året og 61,5% fra toppen. Men siden juni har aksjen begynt å stige igjen. Med tekniske indikatorer som RSI og MACD som støtter, viser aksjen nå tegn til en oppadgående trend. Selv om aksjen fortsatt er litt ned for året, viser kursutviklingen og kryssende glidende gjennomsnitt positive signaler for videre oppgang. Nå skal vi ta en nærmere titt på selskapets fundamentale forhold for å se på regnskapshistorikken før vi hører hva analytikerne mener om aksjens fremtid.


Fundamental analyse

Ved å dykke dypere inn i selskapets regnskap avdekker vi betydelige variasjoner i flere nøkkeltall de siste årene. Disse svingningene har påvirket selskapets markedsverdi, som har fluktuerert fra 1,4 milliarder kroner i 2021 Q4 til 5,9 milliarder kroner i 2019 Q4 og til en historisk høy verdi på 6,2 milliarder i 2023 Q2.


I løpet av denne perioden har selskapets gjeld og egenkapital også variert betydelig. Egenkapitalen var på sitt laveste i 2021, med en andel av kapitalen på bare 13,7% og en pris/bok på 0,7. I dag har egenkapitalandelen doblet seg til 26,3%, og multippelen blir nå handlet til 1,3. Dette er den høyeste pris/bok selskapet har hatt så langt, og den har variert mellom 0,6 og 1,3 historisk sett.


Selskapet har også nådd en omsetningsrekord i forhold til sine eiendeler i år, med en andel på 42,3%. Tidligere har dette tallet variert mellom 22,6% og 42,2%. Med en større økning i markedsverdi enn omsetning, har pris/salg nådd en ny topp på 0,8, etter tidligere å ha variert mellom 0,2 og 0,7.


Selv om det har vært variasjoner i nøkkeltallene, har selskapet ikke klart å generere et positivt overskudd i denne perioden. De var imidlertid nær et gjennombrudd i fjor med en avkastning på eiendeler på -1,7%. I dag er tallet -4,2%, etter tidligere å ha variert mellom -1,7% og -15,4%. Dette fører til en negativ pris/inntjening, og vi ser derfor på fri kontantstrøm for å få innsikt i selskapets lønnsomhet.


Kontantavkastningen på eiendeler er nå på sitt høyeste på 16,4%, sammenlignet med tidligere nivåer som har variert mellom 10,6% og 4,9%. Selskapets evne til å generere fri kontantstrøm med kapitalen sin er det mest imponerende punktet i denne regnskapsoppsummeringen. Fri kontantstrøm blir handlet til en pris/fri kontantstrøm på 2,1, som tidligere har variert mellom 1,1 og 4,4.


Mens multippelen ligger omtrent midt på det historiske nivået, er kapitalavkastningen på topp. Hvis selskapet hadde blitt vurdert til sin historisk høyeste frikontantstrøm multippel på 4,4 - slik flere av de andre multiplene er i dag - ville markedsverdien ha vært over 13,2 milliarder kroner, mer enn dobbelt så mye som dagens 6,2 milliarder kroner. Dette er imidlertid rent spekulativt, og en oppgave vi kan overlate til analytikerne. La oss nå se nærmere på hva analytikerne forventer om selskapets fremtidige utvikling.


Analytiker analyse

Når vi ser på analytikernes forventninger til PGS's fremtidige inntjening, indikerer de en reduksjon på -65% i neste kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. Deretter forventes det en økning på +33% i kvartalet etter dette, sammenlignet med samme kvartal året før. Det er viktig å merke seg at begge forventede kvartaler er høyere enn de to som har blitt rapportert så langt.


På en lengre horisont, for de to neste årene, forventes det at 2023 vil oppleve en inntjeningsvekst på 189% sammenlignet med 2022. Dette tilsvarer mer enn en dobling fra 2022-nivået, hvor inntjeningen var negativ. Forventet inntjening for 2023 er derimot positiv, noe som markerer det første året med positiv inntjening, dersom analytikernes forventninger stemmer. For 2024 er det forventet en ytterligere inntjeningsvekst på 131% fra 2023, noe som igjen vil innebære mer enn en dobling.


Samlet sett er fremtidsutsiktene svært positive for selskapets inntjening. Likevel, når vi ser på historiske forventninger, har det vært betydelige avvik både opp og ned, med svingninger som har variert fra -690% til 260%. Derfor bør analytikernes forventninger vurderes med en viss grad av forsiktighet, selv om det er oppmuntrende å se at de er optimistiske når det gjelder selskapets fremtid.


Dette reflekteres også i kursmålet og anbefalingene. Analytikerne har en gjennomsnittlig kjøpsanbefaling, med 3 sterke kjøp, 11 kjøp, 4 hold, 3 salg og 1 sterkt salg. Når det gjelder kursmålet, er det laveste på 4,6 kroner med en nedside på -32,4%, gjennomsnittet ligger på 9,5 kroner med en oppside på 39,7%, og det høyeste er på 15,1 kroner, noe som gir en oppside på 121%.


Så selv om fremtidige inntjeningsestimater, anbefalinger og kursmål er svært positive for selskapet, bør slike estimater og anbefalinger alltid tas med en viss grad av forsiktighet. Det er likevel oppmuntrende å se at analytikerne har en positiv holdning til selskapet, noe som vil glede PGS investorene.


Oppsummering


Oppsummerende har PGS virkelig gitt investorene en berg-og-dalbane opplevelse i år med store svingninger i aksjekursen. Vi har sett overkjøpte og oversolgte nivåer, og til og med "golden cross" og "death cross" i kursgrafene. Etter en lovende start med en oppgang på hele 85,1%, stupte kursen brått og nådde bunnen med en nedgang på 28,9% fra starten av året. Men heldigvis har det vært lys i tunnelen, for etter bunnen begynte aksjekursen å klatre igjen, støttet av positive signaler fra RSI og MACD-indikatorene. Det ser ut til at kursen nå peker oppover, selv om den fortsatt er ned for året.


På regnskapssiden har nøkkeltallene også hatt en berg-og-dalbane-tur, sammen med markedsverdien. Selskapets egenkapitalfinansiering er lavere enn det som er vanlig i sektoren, men likevel historisk høy og med en pris/bok som nå er på sitt høyeste. Det er interessant å merke seg at selskapets omsetning nå faktisk er høyere enn markedsverdien, og at de har nådd en omsetningsrekord i forhold til sine eiendeler. Det mest imponerende punktet er selskapets evne til å generere betydelig fri kontantstrøm i forhold til både markedsverdien og kapitalen sin, sammenlignet med andre selskaper i samme sektor.


På den andre siden har selskapet dessverre ikke klart å oppnå et positivt overskudd i denne perioden. Men her kommer analytikerne med sin positive forventing: de forventer at selskapet vil snu underskuddet til sitt første overskudd i år, med høye forventinger til inntjeningsvekst for årene fremover. Dog, vi må være forsiktig med å ta slike forventninger da analytikernes tidligere forventinger har variert mye fra resultater, både med store bom på opp- og nedsiden. Uansett, analysen viser at analytikerne har en optimistisk holdning til PGS, med en gjennomsnittlig kjøpsanbefaling og flere kursmål som peker oppover med potensiell stor oppside.


Vi håper den grundige analysen har gitt dere en bedre forståelse av PGS og hvordan du kan dra nytte av vår kraftige og gratis aksjeanalyseplattform for å få verdifull informasjon. Men husk at all informasjon vi gir kun skal brukes som inspirasjon for videre analyse, og skal ikke tolkes som investeringsråd. Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Så vær nøye og gjennomfør grundige analyser før du tar noen investeringsbeslutninger. Vi ønsker deg lykke til på din investeringsreise!


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page