top of page

Oppdag Potensialet: Kvalitetsselskaper på Oslo Børs med InvestWiser 3.0

Utforsking av Kvalitetsselskaper på Oslo Børs


På Oslo Børs er aksjemarkedet ofte preget av hektisk aktivitet, hvor mange investorer jager raske gevinster og spenning. Men hva med de som foretrekker en mer stabil og langsiktig tilnærming til investering, eller ønsker å balansere sin portefølje i et marked kjent for volatilitet? Vi hos InvestWiser har nylig utforsket denne tilnærmingen nøye ved å fokusere på en viktig faktor i vår investeringsmodell - nemlig kvalitet.


Kvalitetsfaktoren, i kombinasjon med verdi og momentum, spiller en sentral rolle i å hjelpe investorer med å oppnå bedre avkastning gjennom en diversifisert og systematisk tilnærming. Disse faktorene har vist seg å levere solide resultater over tid, basert på omfattende forskning og praktisk erfaring. På InvestWiser baserer vi vårt arbeid på objektive data og analyser. Vårt mål er å bistå private investorer med å unngå å bli påvirket av følelser og støy fra markedet, noe som ofte fører til impulsive beslutninger og spekulasjon med aksjer.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Fordelene med En Systematisk Tilnærming

Fordelene med en systematisk tilnærming er tydelige. Enkle systematiske modeller kan overgå menneskelig dømmekraft fordi de ikke er påvirket av følelsesmessig bias eller inkonsekvenser. Likevel er det viktig å forstå at ingen strategi er feilfri, og det er nødvendig å være klar over deres begrensninger. For eksempel kan data noen ganger ikke ta hensyn til de dype årsakene til hendelser i aksjemarkedet som ligger bak tallene.


En systematisk tilnærming gir investorer et rammeverk som hjelper dem med å utvikle en investeringsstrategi som er basert på fakta og disiplin, samtidig som den reduserer risikoen for å bli fanget opp i kompleksiteten i markedet. Men det er viktig å merke seg at ingen enkelt oppskrift kan garantere suksess i markedet, da forskjellige investorer har forskjellige strategier og tilnærminger som passer deres individuelle behov og mål.


Hos InvestWiser demonstrerte vi denne tilnærmingen i fjor sommer da vi lanserte vår første rangeringsmodell. Vi brukte en systematisk tilnærming med tydelige regler for å sette sammen en portefølje basert på vår datadrevne modell. Vi valgte ett selskap fra hver sektor ved hjelp av vår QVM modell (Kvalitet, Verdi, Momentum), der disse faktorene ble vektet likt. Siden opprettelsen har denne porteføljen faktisk gitt 5x meravkastning sammenlignet med hovedindeksen på litt over et halvt år. Vær imidlertid oppmerksom på at dette er en relativt kort tidsperiode, og resultatene kan skyldes flaks. Dette er bare ett eksempel på hvordan en systematisk og datadrevet porteføljesammensetning kan gjøres ved å følge disiplinerte regler, men det er viktig å forstå at det ikke er en universell løsning.


Gode Selskaper slår Dårlige Selskaper


Kvalitetsfaktoren handler om en enkel ide: Gode selskaper har en tendens til å overgå dårlige selskaper over tid. Men her er fangsten: Noen investorer kan finne gode selskaper kjedelige. De gir ikke den spennende følelsen av å raskt doble pengene sine, noe mange er på jakt etter. Som et resultat undervurderes kvalitetsselskaper fordi de er stabile og forutsigbare, noe som noen kan oppfatte som kjedelig. Men denne tilsynelatende kjedelige naturen gir faktisk muligheter for de som har en langsiktig tilnærming.


Kvalitet er en faktor som kan gi resultater over lang tid, i motsetning til andre faktorer som verdi og momentum, som kan være mer effektive på kortere sikt, som måneder eller år. Å investere i kvalitet krever tålmodighet og grundig analyse. Investorer som velger kvalitetsselskaper ønsker at disse selskapene reinvestere overskuddet med høy avkastning på kapitalen, noe som gir dem muligheten til å dra nytte av renters rente effekten. Man ser at kvalitetsselskaper som klarer å opprettholde kvaliteten over tid, har en tendens til å fortsette å gjøre det i fremtiden.


Definisjon av Kvalitet hos InvestWiser


Kvalitetsfaktoren hos InvestWiser dreier seg om å identifisere solide, effektive og stabile selskaper. Dette betyr å oppdage selskaper ledet av dyktige ledere med en god kultur, som driver virksomheten effektivt over tid og opprettholder en sterk posisjon i markedet. Dette reflekteres ofte i selskapenes økonomiske tall, som gir oss muligheten til å identifisere dem. Vi baserer våre vurderinger på objektive tall og unngår å gi subjektive meninger eller spådommer. Det er viktig å merke seg at ulike investorer kan ha forskjellige definisjoner av kvalitet, og derfor måler det på ulike måter. Selv om mange investorer sier de investerer i kvalitetsselskaper, har de ulike tilnærminger og strategier.


Nå skal vi se på hvordan InvestWiser måler kvalitet i praksis ved hjelp av vår definisjon. I vår InvestWiser 3.0 aksjescreener gir vi deg muligheten til å filtrere selskaper basert på kvalitetsfaktoren. Her kan du velge mellom kortsiktig historikk med data for de siste 12 månedene (TTM), langsiktig historikk på 5 år, eller en likevektet kombinasjon av begge. Kvalitetsfaktoren i vår rangeringsmodell er definert ved hjelp av nøkkeltall som soliditet (D/E), effektivitet (ROE) og stabilitet (standardavvik av EPS vekst). Disse tallene reflekterer vår definisjon av kvalitet. Når du bruker denne kolonnen i vår rangeringsmodell, kan du enkelt identifisere selskapene som scorer høyest på kvalitetsfaktoren hos InvestWiser.


Bruk av Kvalitetsfaktoren i Praksis

La oss se hvordan dette fungerer i praksis ved hjelp av vår aksjescreener. Vi kan sammenligne selskaper innenfor samme sektor, sortere dem etter kvalitetskriterier og velge det beste selskapet fra hver sektor som scorer høyest på kvalitetsmodellen. I tillegg vurderer vi selskapenes markedsverdi, som må være over 1 milliard kroner, og vi ser etter selskaper med lav volatilitet i aksjekursen. Dette gir oss en rask måte å identifisere potensielle kandidater på, men det betyr ikke nødvendigvis at vi tar endelige beslutninger basert kun på dette. Her er resultatene:


- Industri: Veidekke

- Energi: Equinor

- Finansielle tjenester: Gjensidige Forsikring

- Teknologi: Bouvet

- Helse: Medistim

- Konsument Defensive: Orkla

- Konsumer Syklisk: Kid

- Materialer: Borregaard

- Infrastruktur: Elmera Group

- Eiendom: Selvaag Bolig

- Kommunikasjons Tjenester: Telenor


Det er viktig å forstå at disse valgene, basert på kvalitetskriterier, markedsverdi og lav volatilitet, er bare en første screening. Dette betyr ikke nødvendigvis at disse selskapene er utmerkede investeringer. De scorer bare relativt bra innenfor sine sektorer i vår kvalitetsmodell. Det er også viktig å merke seg at antallet selskaper varierer betydelig fra sektor til sektor, noe som påvirker hvor sammenlignbare selskapene er. Små forskjeller kan oppstå når det er mange selskaper i samme sektor, og det kan være ulike meninger om hvilket selskap som er best. Derfor er det avgjørende å utføre din egen grundige analyse før du tar investeringsbeslutninger.


Tilpasning med Egne Nøkkeltallskrav

For de som ønsker å dykke dypere med sine egne spesifikke nøkkeltallskrav i stedet for å bruke vår rangeringsmodell, gir InvestWiser deg muligheten til å benytte vår fundamentale screener. Her kan du velge blant flere nøkkeltall og sette spesifikke kriterier som samsvarer med dine preferanser. Her er et raskt og enkelt eksempel på en aksjescreener hvor vi definerer våre egne krav for å identifisere kvalitetsselskaper. Husk at dette bare er et eksempel, og investorer kan ha forskjellige meninger om nøkkeltallskravene.


For eksempel kan du filtrere selskaper med en markedsverdi over 1 milliard kroner for å sikre likviditet, en gjeldsgrad under 150% for soliditet (siste kvartal og 5 år), en avkastning på egenkapital over 10% (siste 12 måneder og 5 år), og en kontantkonvertering over 50% (siste 12 måneder og 5 år) for effektivitet, i tillegg til mindre enn 50% standardavvik for EPS vekst de siste 5 årene for stabilitet.


Med disse kriteriene kan du enkelt identifisere selskaper som oppfyller dine spesifikke krav. For eksempel har vi nå 16 selskaper som tilfredsstiller våre eksempelkrav, og de er sortert etter markedsverdi: Kongsberg Gruppen, Gjensidige Forsikring, Orkla, Tomra Systems, Borregaard, Atea, Veidekke, Europris, AF Gruppen, Sparebank 1 Nord-Norge, Norconsult, Bouvet, Kid, Medistim, Norbit og Multiconsult.


Som du kan se, oppfyller flere selskaper våre eksempelkrav, og noen av dem ble også valgt i vår tidligere rangeringsmodell der vi valgte ett selskap fra hver sektor. Flere av selskapene valgt her ble også valgt i fjor for vår modellportefølje, som har prestert godt i forhold til markedet. Det er viktig å forstå at denne tilnærmingen med absolutte krav i stedet for rangeringer har både fordeler og ulemper. Begge strategiene har sine styrker og svakheter, akkurat som alt annet. Så før du tar investeringsbeslutninger, er det alltid viktig å utføre din egen grundige analyse. Dette eksempelet illustrerer hvordan InvestWiser definerer kvalitet og måler det, og hvordan investorer kan bruke våre verktøy for å finne kvalitetsselskaper som passer deres strategi og filosofi.


Konklusjon


Å finne kvalitetsselskaper på Oslo Børs kan være en nøkkel til en mer stabil og langsiktig investeringsstrategi. InvestWiser 3.0 tilbyr investorer verktøyene de trenger for å identifisere potensielle kvalitetsselskaper ved hjelp av kvalitetsfaktoren. Mens aksjemarkedet noen ganger kan virke som et hektisk kappløp, gir en systematisk tilnærming og en dyp forståelse av kvalitetsfaktoren investorer muligheten til å ta datadrevne beslutninger og bygge en robust portefølje.


Kvalitetsfaktoren, selv om den kan virke kjedelig i forhold til raske gevinster, har vist seg å gi bedre avkastning over tid. Å identifisere kvalitetsselskaper handler om å gjenkjenne selskaper som er solide, effektive og stabile. Investorer kan bruke InvestWisers verktøy for å sortere og filtrere selskaper basert på kvalitetsfaktoren og deres egne kriterier.


Det er viktig å merke seg at ingen enkelt strategi er feilfri, og det er alltid risiko involvert i investeringer. Derfor oppfordrer vi investorer til å utføre sin egen grundige analyse før de tar investeringsbeslutninger. Ved å bruke kvalitetsfaktoren som en del av din investeringsstrategi, kan du legge grunnlaget for en mer stabil og bærekraftig portefølje, og navigere i aksjemarkedet med tillit og disiplin.


Takk for at du tok deg tid til å lese vår analyse. For å holde deg oppdatert og engasjert i det siste innen aksjeanalyse, oppfordrer vi deg til å følge InvestWiser på våre ulike sosiale medier plattformer og delta i vår kontinuerlige samtale om investeringer:


Din deltakelse og tilbakemelding hjelper oss å forbedre og tilby bedre tjenester og verktøy for investorer som deg. Vi ser frem til å høre fra deg og samarbeide for å gjøre aksjeinvesteringer mer tilgjengelig og forståelig for alle.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page