top of page

Midtveis i 2024: Topp Rangerte Verdi Selskaper på Oslo Børs

Aktuelle Hendelser og Markedsoppdateringer


God mandag alle sammen! I dag er det 1. juli 2024, og vi er nå halvveis inn i året. Dette markerer også slutten på andre kvartal (Q2), og vi går inn i tredje kvartal (Q3). Denne overgangen gir oss en flott anledning til å vurdere hvordan markedet har utviklet seg så langt i år, og hvilke selskaper som topper våre rangeringsmodeller. I dag vil vi bruke vår verdi rangeringsmodell for å identifisere potensielt undervurderte selskaper.


Økonomiske Oppdateringer


Fellesferie 2024: Mange bedrifter går inn i sin siste arbeidsuke før fellesferien starter 8. juli. Selv om Oslo Børs forblir åpen gjennom denne perioden, kan vi forvente lavere handelsvolumer og potensielt økt volatilitet. Dette er en viktig tid for mange, da fellesferien gir et pusterom midt i sommeren.


Norges Bank: Norges Bank har nylig besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,5 %. Beslutningen ble tatt på møtet 19. juni, basert på en vurdering av utsiktene og risikobildet for norsk økonomi. Renten har bidratt til å kjøle ned økonomien, med avtagende vekst og fallende prisvekst. Sentralbanken forventer å holde renten på dette nivået en god stund fremover.


Oslo Børs: Oslo Børs har hatt en positiv utvikling hittil i år, med hovedindeksen opp ca. 9 %. Markedet opplevde en nedgang i begynnelsen av juni, men har hentet seg inn igjen. Energisektoren har levert lavere avkastning enn hovedindeksen, mens sektorer som industri og teknologi har hatt betydelige oppganger på henholdsvis over 31 % og 25 %. Egenkapitalbevis og telekom har også prestert bra med oppganger på over 14 % og 10 %, mens mer sykliske sektorer som energi og materialer har hatt svakere utvikling.


Våre Topp Rangerte Verdi Selskaper etter Sektor


Vi har brukt vår avanserte rangeringsmodell for å identifisere de topp rangerte verdi selskapene innen hver sektor på Oslo Børs. Modellen vår sammenligner selskaper relativt innenfor sine respektive grupper basert på flere verdsettelses multipler som P/B, P/S, P/E, P/FCF, og andre. Disse multiplene reflekterer prisen på selskapet i forhold til dets bokførte verdier, omsetning, inntjening og fri kontantstrøm.


Hvordan Modellen Fungerer:


  • Verdsettelsesmultipler: Vi sammenligner selskaper basert på multipler som P/B (pris/bokførte verdier), P/S (pris/omsetning), P/E (pris/inntjening), og P/FCF (pris/fri kontantstrøm). Disse multiplene gir et bilde av selskapets prising i forhold til dets fundamentale verdier.

  • Tidsrammer: Modellen vår vurderer både kortsiktige (siste 4 kvartaler) og langsiktige (siste 4 år) data for å gi en balansert vurdering. Vi bruker en total verdi rangeringsmodell som likevekter disse to tidshorisontene.

  • Fleksibilitet i Bruk: På vår plattform InvestWiser kan investorer velge mellom flere ulike rangeringsmodeller, inkludert verdi, kvalitet og momentum, som alle er basert på prinsippene om faktorinvestering. Du kan også velge mellom kortsiktige, langsiktige og totale rangeringer.

  • Sammenligningsgrupper: Modellen tillater sammenligning av selskaper mot ønskede grupper som marked, segment, sektor og industri. I denne analysen valgte vi sektor for å identifisere potensielle topp verdi selskaper innen hver av de 11 sektorene på børsen.

  • Brukervennlighet og Intuitiv Navigasjon: Vår kommende versjon av InvestWiser vil inneholde forbedringer som mer intuitive oppsett og informasjonsbokser, noe som gjør det enklere for brukerne å navigere og forstå dataene.

Valgte Selskaper:


1. Industri: Wilh Wilhelmsen Holding (WWI)

2. Energi: Odfjell Technology (OTL)

3. Finansielle Tjenester: ABG Sundal Collier Holding (ABG)

4. Konsument Defensive: Austevoll Seafood (AUSS)

5. Teknologi: Tietoevry (TIETO)

6. Innsatsvarer: Rana Gruber (RANA)

7. Sykliske Forbruksvarer: Elopak (ELO)

8. Eiendom: Selvaag Bolig (SBO)

9. Kommunikasjonstjenester: Link Mobility Group (LINK)

10. Infrastruktur: Elmera Group (ELMRA)

11. Helse: Medistim (MEDI)


Alle de valgte selskapene har vist positiv lønnsomhet de siste fire kvartalene (TTM), noe som reflekteres i deres positive P/E multipler. Vi har også satt et krav om en markedsverdi over 2 milliarder for å unngå mindre, illikvide selskaper. Det er viktig å merke seg at antall selskaper varierer betydelig mellom sektorene, noe som kan påvirke resultatene av rangeringen. Modellen vår er ment å brukes som en pekepinn og ikke som en endelig beslutning i investeringsprosessen. Selskaper med lave verdsettelses multipler kan være priset lavt på grunn av utfordrende situasjoner. Derfor er det viktig å vurdere disse faktorene nøye. For eksempel kan selskaper som ser ut til å være billigere faktisk ha lavere kvalitet sammenlignet med andre.


For mer informasjon om potensialet i kvalitetsselskaper på Oslo Børs, anbefaler vi å lese vår artikkel: Oppdag potensialet kvalitetsselskaper på Oslo Børs med InvestWiser


Oppdatering av ModellporteføljeneVåre modellporteføljer gir praktiske eksempler på hvordan våre rangeringsmodeller fungerer i virkeligheten. Disse porteføljene er basert på vår QVM-modell, som likevekter kvalitet, verdi og momentum. Her er en oppdatering på hvordan de har prestert:


1. Første Utbytteportefølje (satt sammen 24. april 2023)

   - Antall aksjer: 25

   - Avkastning: 26,7%

   - Indeksavkastning: 16,6%

   - Beskrivelse: Basert på vår første utviklet rangeringsmodell og delt som vårt første innlegg på NordNet bloggen.


2. Første Modellportefølje (satt sammen 24. juli 2023)

   - Antall aksjer: 11 (en aksje fra hver sektor)

   - Avkastning: 32,0%

   - Indeksavkastning: 15,0%

   - Beskrivelse: Publisert på vår egen blogg, denne porteføljen har demonstrert kraften i vår første lanserte rangeringsmodell.


3. Andre Utbytteportefølje (satt sammen 22. februar 2024)

   - Antall aksjer: 26

   - Avkastning: 12,9%

   - Indeksavkastning: 12,6%

   - Beskrivelse: Delt på både NordNet bloggen og vår egen blogg, denne porteføljen er basert på vår nyeste rangeringsmodell.


Vi er glade for å rapportere at alle modellporteføljene våre har vist forbedring siden forrige oppdatering 2. juni. Alle porteføljene ligger nå foran indeksen, og spesielt vår første modellportefølje er betydelig over indeks. Det er imidlertid viktig å huske at tidsperioden for resultatene er korte, og resultatene kan være påvirket av tilfeldigheter. Våre modellporteføljer er satt sammen objektivt og systematisk ved hjelp av våre rangeringsmodeller, med diversifisering som en nøkkelregel.


Hvis du vil lære mer om hvordan vi satt sammen vår nyeste utbytteportefølje, kan du lese detaljene her: Bygg en solid utbytteportefølje med InvestWiser v3.0


Takk til Våre Brukere


Vi ønsker å uttrykke vår takknemlighet til alle våre brukere. Med over 6450 brukere utgjør vårt samfunn nå godt over 1 % av alle aksjonærene på børsen. Vi er svært stolte av denne milepælen og ser frem til å fortsette å tilby verdifulle innsikter og analyser. Spesielt gleder vi oss til å lansere neste versjon V5 av plattformen, som vil være en betydelig oppgradering av dagens plattform, samt en helt ny plattform senere i år som vil løfte vår plattform til nye høyder på alle områder.


Bli Med i InvestWiser-fellesskapet


For å delta aktivt, engasjere deg, eller bare holde deg oppdatert på våre nyeste nyheter og innsikter, kan du besøke våre plattformer og ressurser gjennom følgende lenker:For mer lesing og innsikt i våre modellporteføljer og annen verdifull informasjon, kan du utforske våre nylig publiserte analyser:


  • InvestWiser Sommeroppdatering: Resultater og Fremtidige Planer: Les mer her

  • Veien videre for InvestWiser: Større Team, Større Drømmer: Les mer her

  • Oslo Børs – Investeringsunivers: Analyse, Portefølje og Screening: Les mer her


Vi inviterer deg til å utforske disse ressursene og bli en enda mer integrert del av vårt voksende fellesskap. Sammen vil vi fortsette å bryte nye barrierer og definere fremtiden for investeringer.


Til slutt, husk at gode resultater starter med gode analyser. Vi i InvestWiser jobber for å gjøre kraftfull analyse tilgjengelig for alle, slik at investorer kan ta informerte beslutninger basert på fakta, med disiplin og selvtillit. Vi ser frem til en spennende tid fremover, og takker igjen for deres støtte.


Med vennlig hilsen,  

Teamet hos InvestWiser

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page