top of page

Bygg en Solid Utbytte Portefølje med InvestWiser v3.0

Introduksjon

Hei alle sammen, og velkommen til en spennende utforskning av investeringsverdenen! I dag skal vi ta deg med på en grundig reise gjennom hvordan du kan sette sammen en solid utbytteportefølje på Oslo Børs ved hjelp av vår nyeste plattform, InvestWiser v3.0.


La oss ta et tilbakeblikk til mai 2023, da vi først delte vår analyse av utbytteaksjer på Oslo Børs med den første versjonen av InvestWiser v2.0. Dette var et avgjørende øyeblikk for oss, hvor vi satte tonen for hvordan vår plattform kunne brukes til å navigere gjennom markedet med tillit og disiplin. Gjennom vårt første innlegg på NordNet-bloggen introduserte vi vår innovative rangeringsmodell, som tok vår data-drevne tilnærming til analyse til nye høyder ved å gjøre forskning på avkastning til praktiske verktøy for privatinvestorer. Denne tilnærmingen, basert på fakta og eliminering av følelser og støy, ble grunnlaget for vår filosofi.


Resultatene er imponerende: Vår utbytteportefølje fra mai 2023 leverte en solid avkastning på 11,5%, sammenlignet med hovedindeksen 3,2%. Men vi stoppet ikke der. Med lanseringen av InvestWiser v2.0 senere samme år i juli, tok vi et stort skritt fremover. Vår modellportefølje, satt sammen med ett selskap fra hver sektor basert på vår rangeringsmodell, leverte en imponerende avkastning på 16,8%. Det er hele 9,1x høyere enn hovedindeksen, som bare lå på 1,8%. Men la oss ikke glemme at dette er korte tidsperioder og kan skyldes flaks.


Nå, med lanseringen av InvestWiser v3.0, tar vi dette konseptet til neste nivå. Vår nyeste plattform, som ble lansert for litt over en måned siden, har vokst til å inkludere over 5900 medlemmer i vårt samfunn. Dette vitner om vår økende innflytelse i det norske investeringslandskapet, hvor vårt samfunn nå utgjør over 1% av alle aksjonærene.


Gjennom dette innlegget ønsker vi å dele vår kunnskap og erfaring med deg, og vise deg hvordan InvestWiser v3.0 kan hjelpe deg med å navigere gjennom hele investeringsreisen på en enklere, raskere og mer innsiktsfull måte. Vår plattform er designet med ett formål: å hjelpe investorer med å ta informerte beslutninger basert på data-drevet innsikt og en systematisk tilnærming.


Så, len deg tilbake, nyt en varm kopp kaffe, og bli med oss på denne spennende reisen gjennom investeringsverdenen. Vi vil gi deg verdifull innsikt og veiledning underveis. La oss begynne!


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Del 1: Introduksjon til Utbytte Investeringer


Utbytteaksjer – dette er et begrep som ofte dukker opp i finansdiskusjoner og investeringsmiljøer, men hva betyr det egentlig? La oss utforske denne spennende delen av investeringsverdenen på en forståelig måte.


Når du eier utbytteaksjer, betyr det at du har investert i selskaper som deler en del av sine overskudd med aksjonærene. Dette utbyttet fungerer som en slags belønning for din tro på selskapet og for din investering. Det er som om selskapet takker deg for at du har valgt å være en del av deres virksomhet ved å gi deg en del av fortjenesten.


Det unike med utbytteaksjer er at de gir investorer to muligheter for avkastning. For det første kan verdien på aksjene øke over tid, noe som betyr at du kan tjene penger når du selger dem til en høyere pris enn det du kjøpte dem for. For det andre, og kanskje enda mer tiltalende for mange investorer, mottar du periodiske utbyttebetalinger i tillegg til eventuelle gevinster fra aksjekursen. Disse utbyttebetalingene kan være kvartalsvise, halvårlige eller årlige, avhengig av selskapets utbyttepolitikk.


Det er imidlertid viktig å merke seg at utbytteaksjer ikke er en garanti for inntekt. Selv om mange selskaper har en historie med å betale utbytte jevnlig, er det ingen garanti for at dette vil fortsette inn i fremtiden. Selskapenes økonomiske situasjon kan endre seg, og utbyttepolitikken kan endres i tråd med dette.


Videre er det viktig å forstå at ikke alle utbytteaksjer er like. Noen utbytteaksjer kommer fra selskaper i sykliske sektorer, hvor inntjeningen kan variere betydelig fra år til år. Disse selskapene kan tilby høye utbytter i gode tider, men utbyttene kan falle dramatisk i dårlige tider. På den annen side kommer andre utbytteaksjer fra mer defensive sektorer, hvor inntjeningen og utbyttene er mer stabile over tid.


Sykliske sektorer er de som er sterkt påvirket av svingninger i den generelle økonomiske aktiviteten. Disse sektorene opplever ofte høy etterspørsel i perioder med økonomisk oppgang, men kan også lide under lav etterspørsel i nedgangsperioder. Eksempler på sykliske sektorer inkluderer materialer, sykliske forbruksvarer, osv. Selskaper innenfor disse sektorene kan tilby høye utbytter i perioder med økonomisk vekst når inntjeningen er høy, men utbyttene kan også falle betydelig under lavkonjunkturer når inntjeningen reduseres.


Defensive sektorer er de som opplever relativt stabil etterspørsel uavhengig av den generelle økonomiske situasjonen. Disse sektorene tilbyr vanligvis produkter og tjenester som anses som nødvendige, uansett økonomiske forhold. Eksempler på defensive sektorer inkluderer helse, konsument defensive, osv. Selskaper innenfor disse sektorene har ofte mer stabile inntekter og utbytteutbetalinger over tid, noe som gjør dem attraktive for investorer som søker stabilitet og pålitelig inntekt.


For investorer er det viktig å vurdere risikoen og belønningen knyttet til utbytteaksjer nøye. Mens sykliske utbytteaksjer kan tilby høye utbytter i gode tider, kan de også være mer utsatt for volatilitet og risiko. På den annen side kan defensive utbytteaksjer gi stabile og pålitelige inntekter over tid, selv om utbyttene kanskje ikke er like imponerende.


Ved å velge en blanding av begge typer utbytteaksjer, kan investorer oppnå en balanse mellom inntektsgenerering og risikostyring i sin utbytteportefølje. På denne måten kan du dra nytte av utbytteaksjer som en pålitelig kilde til inntekt, samtidig som du minimerer risikoen knyttet til volatiliteten i markedet.


Del 2: Identifisering av Attraktive Utbytte Aksjer

Når vi nå har fått en god forståelse av hva utbytteaksjer er og hvordan de fungerer, er neste steg å finne de mest attraktive utbytteaksjene på Oslo Børs. Med InvestWiser v3.0 kan vi gjennomføre både relativ og absolutt screening for å finne potensielle kandidater. Det er viktig å merke seg at dette bare er et eksempel på hvordan man kan gjennomføre screening for utbytteaksjer, og at individuelle investorer bør bruke egne kriterier som passer deres mål og risikotoleranse.


I vårt investeringsunivers på Oslo Børs har vi hele 332 aksjer å velge mellom. Av disse har 139 selskaper utbetalt utbytte det siste året, og dette gir oss et utvalg på 139 selskaper å gjennomgå og sette krav til. Dette utgjør over 40% av selskapene på Oslo Børs og gir oss et solid utgangspunkt for å finne potensielle utbyttekandidater.


For å starte screeningen har vi etablert noen grunnleggende krav basert på tilgjengelighet, likviditet, utbytte og volatilitet. Disse kravene vil bli brukt både i relativ og absolutt screening for å sikre at vi stiller fornuftige krav når vi vurderer aksjer fra vårt univers for porteføljen vår.


 • Først og fremst velger vi å fokusere kun på Oslo Børs' hovedmarked, og ekskluderer Euronext Growth og Euronext Expand. Dette gir oss tilgang til de mest etablerte selskapene som sannsynligvis har en solid track record og er mer attraktive for utbytteinvestorer.

 • Når det gjelder likviditet, tar vi kun med selskaper med en markedsverdi på minst 1 milliard kroner. Dette sikrer at aksjene våre er enkle å handle med og unngår mindre selskaper som kan være mer utfordrende å kjøpe og selge.

 • For utbytte ser vi etter selskaper med en utbytteavkastning på minst 1% de siste 12 månedene og de siste 5 årene. Dette signaliserer at selskapene har en politikk om å dele overskuddet med aksjonærene over tid, noe som er attraktivt for utbytteinvestorer.

 • Når det gjelder volatilitet, ønsker vi å unngå selskaper med høy kursvolatilitet. Dette kan være et tegn på høy risiko eller spekulative forhold som vi ønsker å unngå i vår utbytteportefølje.


Ved å bruke disse kriteriene reduserer vi vårt investeringsunivers ned til 87 aksjer, noe som utgjør ca. 25% av det totale antallet selskaper på Oslo Børs. Dette gjør det mer håndterbart å evaluere og gir oss et mer fokusert utvalg å arbeide med.


Etter å ha redusert antallet potensielle kandidater, går vi nå videre med både relativ og absolutt screening for å identifisere de mest attraktive utbytteaksjene på Oslo Børs. Vi benytter vår QVM-rangeringsmodell for relativ sammenligning, i tillegg til våre egne kriterier for absolutt screening, for å sikre at vi velger de mest lovende kandidatene.


Ved hjelp av vår QVM-rangeringsmodell sammenligner vi selskapene basert på kvalitet, verdi og momentum, med et bredt spekter av nøkkeltall som grunnlag. Vi stiller krav til selskapene om å prestere bedre enn gjennomsnittet i deres sektor for å bli inkludert på vår liste over potensielle utbytteaksjer.


Etter den relative screeningen sitter vi igjen med 73 selskaper, noe som utgjør rundt 20% av Oslo Børs' investeringsunivers. Dette viser at vår rangeringsmodell effektivt identifiserer flere attraktive utbyttekandidater basert på en sammenligning analyse av deres fundamentale og tekniske faktorer.


I tillegg til den relative screeningen, gjennomfører vi også en absolutt screening ved å bruke våre egne kriterier for å identifisere kvalitetsselskaper på Oslo Børs som utbetaler utbytte. Vi tar i bruk kriteriene som ble presentert i vårt tidligere blogginnlegg om kvalitet, der vi ser på gjeldsgrad, avkastning på egenkapital, kontantkonvertering og stabilitet i EPS-vekst.


Ved å gjennomføre absolutt screening med disse kriteriene, ender vi opp med 15 selskaper som oppfyller alle våre krav. Disse selskapene er valgt ut på grunnlag av deres soliditet, effektivitet, stabilitet og evne til å utbetale utbytte til investorene sine over tid.


Blant de 15 selskapene, sortert etter markedsverdi, finner vi navn som Kongsberg Gruppen, Gjensidige Forsikring, Orkla, Tomra Systems, Borregaard, Atea, Veidekke, AF Gruppen, Europris, Sparebank 1 Nord Norge, Bouvet, Kid, Norbit, Multiconsult og Medistim. Disse selskapene representerer potensielle utbytteaksjer med høy kvalitet og defensive egenskaper på Oslo Børs, og kan være av interesse for enhver utbytteinvestor på børsen vår, spesielt i et marked preget av sykliske og sensitive aksjer med høy volatilitet.


Ved å kombinere både relativ og absolutt screening, har vi forsøkt å identifisere de mest attraktive utbytteaksjene på Oslo Børs. Dette gir investorene et solid utgangspunkt for å bygge opp en utbytteportefølje som kan levere avkastning over tid. Av de 15 kvalitets selskapene er alle også inkludert i vår relative screening, og vi vil bruke denne listen på 73 aksjer som utgangspunkt når vi skal bygge porteføljen vår. Vi vil følge en systematisk tilnærming til å bygge denne utbytteporteføljen, med krav til diversifisering for å inkludere både defensive og sykliske selskaper fra ulike sektorer på børsen.


Dette er bare et eksempel på hvordan man kan identifisere utbytteaksjer og forsøke å velge de med høy kvalitet og defensive egenskaper på en ellers syklisk dominert børs. I neste del vil vi gå gjennom hvordan du kan sette sammen en solid utbytteportefølje ved å bruke våre utvalgte utbytteaksjer som grunnlag. 


Del 3: Konstruksjon av en Solid Utbytte PorteføljeNår vi har fått en forståelse av hva utbytteaksjer innebærer og hvordan vi kan identifisere de mest attraktive kandidatene på Oslo Børs, er det på tide å sette sammen en solid utbytteportefølje. Ved å bruke våre nøye utvalgte 73 utbytteaksjer som grunnlag, ønsker vi å veilede deg gjennom en grundig og systematisk tilnærming for å konstruere en portefølje som ikke bare gir en tiltalende direkteavkastning, men også effektivt sprer risikoen og tar hensyn til faktorene i vår rangeringsmodell.


Diversifisering er avgjørende når vi skal bygge en solid portefølje. Ved å spre investeringene over ulike sektorer og bransjer, reduserer vi risikoen for store tap hvis en sektor eller bransje skulle møte utfordringer. Det er som å ikke legge alle eggene i samme kurv. Dette konseptet stammer fra Harry Markowitz' teori om diversifisering, som sier at diversifisering er den eneste "gratis lunsjen" i investeringsverdenen. Men det er også viktig å finne balansen, for å unngå å overdiversifisere, noe som kan føre til at porteføljen i praksis bare følger markedet og ikke gir den ønskede effekten. Derfor må antallet selskaper i porteføljen reflektere investorers filosofi og mål.


Warren Buffet har påpekt at diversifisering fungerer som en beskyttelse mot uvitenhet, der risikoen defineres av investorens forståelse av det de investerer i. I vårt tilfelle, der vi stoler på en rangeringsmodell og klassifiseringssystemer, hjelper risikospredning med å minimere potensielle feil og avvik som kan oppstå på grunn av manglende forståelse eller utilstrekkelig informasjon. Selv om slike modeller og systemer ikke er feilfrie, tror vi på at enkle og effektive modeller kan være nyttige verktøy for investorer. De kan overgå menneskelig dømmekraft og spekulasjon når de brukes riktig, med klare rammer og forståelse for deres begrensninger. Derfor er det viktig å betrakte rangeringsmodellen som veiledende, ikke som den endelige beslutningen.


Vi stoler på vår QVM-rangeringsmodell som grunnlag for å velge selskaper til porteføljen. Denne modellen rangerer selskaper relativt basert på kvalitet, verdi og momentum. Ved å følge klare regler, velger vi maksimalt tre selskaper fra samme sektor og maksimalt ett selskap fra samme bransje, hvis sektoren består av flere bransjer. Dette bidrar til å unngå overvekt i enkelte sektorer eller bransjer og sprer risikoen jevnt. Det er også viktig å huske at noen sektorer og bransjer har flere selskaper enn andre, og at det kan være små forskjeller mellom de beste selskapene. Dette betyr at investorer kan ha ulike meninger om hvilke selskaper som er best. Vi fokuserer på å systematisk velge selskaper øverst på QVM-rangeringsmodellen og følge reglene for risikospredning her.


Eksempelvis har vi fra vår screening valgt følgende selskaper basert på vår tilnærming:

 • Kommunikasjonstjenester

  • Telenor (TEL)

 • Eiendom:

  • Selvaag Bolig (SBO)

  • Olav Thon Eiendomsselskap (OLT)

 • Infrastruktur: 

  • Elmera Group (ELMRA)

 • Innsatsvarer:

  • Borregaard (BRG)

  • Yara International (YAR)

  • Norsk Hydro (NHY)

 • Sykliske forbruksvarer:

  • Elopak (ELO)

  • Kid (KID)

 • Konsument Defensive:

  • Europris (EPR)

  • Orkla (ORK)

  • Mowi (MOWI)

 • Helse:

  • Vistin Pharma (VISTN)

  • Medistim (MEDI)

 • Teknologi:

  • Bouvet (BOUV)

  • Norbit (NORBT)

  • Kitron (KIT)

 • Finansielle Tjenester:

  • Sparebank 1 Nord Norge (NONG)

  • B2 Impact (B2I)

  • Gjensidige Forsikring (GJF)

 • Energi:

  • Odfjell Technology (OTL)

  • Reach Subsea (REACH)

  • Vår Energi (VAR)

 • Industri:

  • Hoegh Autoliners (HAUTO)

  • Veidekke (VEI)

  • Kongsberg Gruppen (KOG)


Hvert selskap er nøye valgt basert på deres prestasjon i vår rangeringsmodell. Porteføljen er jevnt fordelt for å unngå overeksponering mot enkeltaksjer, og dette sikrer en balansert portefølje som dekker både sykliske og defensive sektorer, i tråd med vår tidligere analyse av investeringsuniverset på Oslo Børs. Det er viktig å huske at ingen av selskapene som er nevnt her, skal betraktes som anbefalinger. De er valgt som en del av vår tilnærming og metode for å bygge porteføljen. Det betyr at investorer bør gjøre sin egen grundige vurdering før de tar noen investeringsbeslutninger basert på denne informasjonen.


Vår grundige portefølje består av 26 selskaper med en gjennomsnittlig total QVM-rangering på 90/100, noe som indikerer relativt høy kvalitet, verdi og momentum blant de utvalgte selskapene. Gjennomsnittlig utbytteavkastning det siste året er på 6,2%, med en gjennomsnittlig P/B på 3,8 og en P/E på 15,8. Vi har også sikret en godt balansert sektorfordeling, hvor ingen sektor utgjør mer enn 11,5% av porteføljen og ingen sektor utgjør mindre enn 7,7%. Dette bidrar til å redusere risikoen ved å spre eksponeringen mot ulike sektorer og bransjer.


Selv om vi har brukt vår rangeringsmodell for å velge selskapene i porteføljen, understreker vi viktigheten av å gjøre egen analyse før beslutninger gjøres. Vår modell gir et solid utgangspunkt, men det er viktig for hver investor å vurdere selskapene i henhold til sin egen investeringsfilosofi og risikotoleranse. Det er også viktig å holde seg oppdatert på selskapenes ytelse og markedets generelle tilstand for å kunne tilpasse porteføljen etter behov.


Å bygge en solid utbytteportefølje er en kontinuerlig prosess som krever tålmodighet, disiplin og regelmessig overvåkning. Ved å følge en grundig tilnærming basert på kriterier og analyser, kan investorer bygge en portefølje som gir både inntekt og vekstpotensial over tid.


Konklusjon


I vår reise gjennom investeringsverdenen har vi utforsket viktige konsepter og strategier for å konstruere en solid utbytteportefølje på Oslo Børs. Fra å definere utbytteaksjer og identifisere attraktive kandidater til å bygge en balansert portefølje, har vi brukt vårt verktøy, InvestWiser v3.0, til å veilede oss gjennom denne prosessen.


Gjennom grundig analyse og screening har vi satt sammen en portefølje bestående av nøye utvalgte selskaper fra ulike sektorer og bransjer. Vår tilnærming, forankret i konsepter som diversifisering og støttet av vår QVM-rangeringsmodell, har hjulpet oss med å minimere risikoen og maksimere potensialet for avkastning.


Vår portefølje består av 26 selskaper som rangerer høyt på kvalitet, verdi, momentum og har et gjennomsnittlig utbytteavkastning på 6,2%. Vi har oppnådd en balansert sektorfordeling for å unngå overeksponering mot enkeltaksjer, samtidig som vi sikrer en jevn spredning av risikoen.


Selv om vår tilnærming har vært basert på objektive kriterier og grundig analyse, er det viktig å understreke at investorer bør tilpasse strategien til sine individuelle behov og mål. Å bygge opp en solid utbytteportefølje er en kontinuerlig prosess som krever tålmodighet, disiplin og regelmessig justering. Det er viktig å påpeke at ingen av selskapene nevnt her er ment som anbefalinger, og enhver investor bør alltid gjennomføre sin egen grundige analyse før man tar investeringsbeslutninger. Rangeringsmodellen vi har benyttet oss av, bør kun sees på som et hjelpemiddel i denne analysen og ikke som en absolutt beslutningstaking.


Det er avgjørende å forstå at vår tilnærming er bare ett av mange eksempler på hvordan man kan systematisk og disiplinert bygge en utbytteportefølje. Det beste for investorer vil variere fra person til person, og det vi har gjort er ikke ment som en endelig oppskrift, men heller som et bidrag til den mangfoldige verdenen av investeringsmuligheter.


Takk for at du tok deg tid til å lese vår analyse. For å holde deg oppdatert og engasjert i det siste innen aksjeanalyse, oppfordrer vi deg til å følge InvestWiser på våre ulike sosiale medier plattformer og delta i vår kontinuerlige samtale om investeringer:


Din deltakelse og tilbakemelding hjelper oss å forbedre og tilby bedre tjenester og verktøy for investorer som deg. Vi ser frem til å høre fra deg og samarbeide for å gjøre aksjeinvesteringer mer tilgjengelig og forståelig for alle.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page