top of page

Jakten på Solide Utbytteaksjer på Oslo Børs med InvestWiser

Oppdage Utbytteaksjer på Oslo Børs med InvestWiser


I investeringsverdenen er utbyttebetalende aksjer ofte et populært valg for investorer som ønsker stabilitet og jevn inntekt fra sine investeringer. Spesielt på Oslo Børs, som er kjent for sin sykliske og sensitive aksjemarked, kan det være en utfordrende oppgave å finne solide utbytteaksjer som passer ens behov. InvestWiser tilbyr en kraftfull aksjeanalyseplattform som gir investorer en unik mulighet til å identifisere og vurdere disse aksjene gjennom en objektiv og datastyrt tilnærming.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


Den Datadrevne Tilnærmingen til Utbytteaksjer

Ved hjelp av InvestWisers fundamentale aksjescreener har vi satt opp en rekke kriterier for å analysere utvalget av selskaper på Oslo Børs. Vi har søkt etter selskaper med en markedsverdi på over 1 milliard kroner, en utbytteavkastning på over 1% både for de siste 12 månedene (TTM) og over en 5-års periode, stabilitet i EPS-vekst (med et standardavvik på mindre enn 50% over de siste 5 årene), en kontantkonverteringsrate (CCR) på over 50% for både TTM og 5-års perioden, og en egenkapitalavkastning (ROE) på over 10% for samme perioder. Dette har resultert i en liste over 17 potensielt solide utbytteselskaper, spredt over ulike bransjer som bank og forsikring til teknologi og forbruksvarer.


Her er utbytteselskapene sortert etter markedsverdi:

 1. DNB

 2. Kongsberg Gruppen

 3. Gjensidige Forsikring

 4. Orkla

 5. Tomra Systems

 6. Borregaard

 7. Veidekke

 8. AF Gruppen

 9. Atea

 10. Sparebanken Vest

 11. Europris

 12. Sparebank 1 Nord-Norge

 13. Bouvet

 14. Kid

 15. Norbit

 16. Multiconsult

 17. Medistim


Hvorfor Velge InvestWiser?


InvestWiser-plattformen er skapt for å guide investorer gjennom hele investeringsprosessen, fra grundig forskning og analyse til beslutningstaking og porteføljebygging. Vår tilnærming er bygget på systematisk og objektiv analyse, noe som hjelper investorer med å navigere gjennom markedets støy og ta informerte beslutninger basert på konkrete data og fakta.


Vår screeningprosess er bare ett eksempel på hvordan man kan nærme seg letingen etter utbytteaksjer. Investorer har full frihet til å tilpasse kriteriene i vår screener for å passe deres personlige investeringsmål og preferanser. Dette gjør InvestWiser til et fleksibelt verktøy for alle typer investorer, uansett om de er nybegynnere eller erfarne.


Videre Lesning for Utbytteinvestorer


For de som ønsker å dykke dypere inn i hvordan man bygger en solid utbytteportefølje på børsen, anbefaler vi våre tidligere blogginnlegg som tilbyr ekstra innsikt og veiledning. Spesielt relevante er våre innlegg om "Hvordan bygge en solid utbytteportefølje på Oslo Børs" og "Oppdag potensialet i kvalitetsselskaper på Oslo Børs". I tillegg gir vårt innlegg om "Oslo Børs som investeringsunivers" verdifull analyse av markedet som investeringsunivers for investorer.


Avsluttende Tanker


InvestWiser er med investorene på jakten etter de mest attraktive utbytteaksjene på Oslo Børs. Med vår aksjescreener og datastyrte tilnærming, er målet å forenkle investeringsprosessen og hjelpe investorer med å finne aksjer som ikke bare tilbyr attraktiv utbytteavkastning, men også stabilitet og vekstpotensial over tid. Husk at alle investeringer innebærer risiko, og det er viktig å gjøre grundige analyser og vurderinger før man tar investeringsbeslutninger. Ingen aksjer nevnt i denne artikkelen er investeringsanbefalinger. Dette er ment å oppmuntre til videre analyse av selskaper og fortsatt investeringsreise, noe som kan gjøres på vår plattform.


Takk for at du tok deg tid til å lese vår analyse. For å holde deg oppdatert og engasjert i det siste innen aksjeanalyse, oppfordrer vi deg til å følge InvestWiser på våre ulike sosiale medier plattformer og delta i vår kontinuerlige samtale om investeringer:


Din deltakelse og tilbakemelding hjelper oss å forbedre og tilby bedre tjenester og verktøy for investorer som deg. Vi ser frem til å høre fra deg og samarbeide for å gjøre aksjeinvesteringer mer tilgjengelig og forståelig for alle.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page